ΕΓΓΡΑΦΑ ”ΦΩΤΙΑ” ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΑ ”ΦΩΤΙΑ” ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έγγραφα ”Φωτιά” στον Πρωθυπουργό, από το Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση του Τραπεζικού Συστήματος, όπου αναλύει ο ίδιος ο Τμηματάρχης και επί σειρά ετών Treasurer, Διαχειριστής Διεθνών Επενδυτικών Κεφαλαίων, Στέφανος Τσίπας, με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας. Ο κύριος Τσίπας, με αφορμή

Read more

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΤΟ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΤΟ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επιμένει ο Πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. για τον επανακαθορισμό των Δανειακών Συμβάσεων και καλεί την Κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει την Κοινοτική Οδηγία 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ. Με σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στη

Read more

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Από το πολιτικό κόμμα Λ.Ε.Υ. Κ.Ο. με την έγκριση και υπογραφή του προέδρου του κόμματος, Ανδρέα Ρεντζούλα, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η εφαρμογή του προγράμματος “ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” το οποίο θα υλοποιήσει το Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κινητοποιώντας το σύνολο των δανειοληπτών, εξυπηρετούμενων και μη

Read more

”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Σε εφαρμογή τέθηκε το Πρόγραμμα του Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιολογικού Καθαρισμού, του Πολιτικού Κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. υποστηριζόμενο από το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Καινοτόμων Τεχνολογιών CEEII (Circular Economy & Innonation Institute) που εδρεύε στην UPPSALA και έκανε την μελέτη για την

Read more

Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση απορριμμάτων, Ανακύκλωση

Κυκλική Οικονομία, Διαχείριση απορριμμάτων, Ανακύκλωση

Ο Τομέας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ολοκληρώνει το Πιλοτικό Πρόγραμμα, της Κυκλικής Οικονομίας στο οποίο συμμετέχουν Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και ιδιώτες, με στόχο να προσφέρει στους πολίτες την ευκαιρία να δώσουν αξία στην καθημερινότητα, βλέποντας την

Read more