ΟΛΕΘΡΟΣ…ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ…ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ

ΟΛΕΘΡΟΣ…ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ…ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ

Με την Κυβέρνηση και όλους τους Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου τα έβαλε ο Πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κ. Ανδρέας Ρεντζούλας για την αδιάφορη στάση τους απέναντι σε μια πραγματικότητα που αναπόφευκτα θα υποστούμε… Με αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία και τα ακραία καιρικά φαινόμενα που

Περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ”ΦΩΤΙΑ” ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΓΓΡΑΦΑ ”ΦΩΤΙΑ” ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έγγραφα ”Φωτιά” στον Πρωθυπουργό, από το Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο., αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση του Τραπεζικού Συστήματος, όπου αναλύει ο ίδιος ο Τμηματάρχης και επί σειρά ετών Treasurer, Διαχειριστής Διεθνών Επενδυτικών Κεφαλαίων, Στέφανος Τσίπας, με έγγραφα βεβαίας χρονολογίας. Ο κύριος Τσίπας, με αφορμή

Περισσότερα

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΤΟ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΤΟ Λ.Ε.Υ.Κ.Ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Επιμένει ο Πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. για τον επανακαθορισμό των Δανειακών Συμβάσεων και καλεί την Κυβέρνηση Μητσοτάκη να εφαρμόσει την Κοινοτική Οδηγία 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ. Με σχετικό έγγραφο που κατατέθηκε στη

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Από το πολιτικό κόμμα Λ.Ε.Υ. Κ.Ο. με την έγκριση και υπογραφή του προέδρου του κόμματος, Ανδρέα Ρεντζούλα, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή η εφαρμογή του προγράμματος “ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” το οποίο θα υλοποιήσει το Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. κινητοποιώντας το σύνολο των δανειοληπτών, εξυπηρετούμενων και μη

Περισσότερα

”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Σε εφαρμογή τέθηκε το Πρόγραμμα του Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιολογικού Καθαρισμού, του Πολιτικού Κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. υποστηριζόμενο από το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Καινοτόμων Τεχνολογιών CEEII (Circular Economy & Innonation Institute) που εδρεύε στην UPPSALA και έκανε την μελέτη για την

Περισσότερα