Αριθμητική Συσπείρωση Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων

Αριθμητική Συσπείρωση Κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων

27-5-2023

Δεν απευθύνουμε κάλεσμα…

Όλοι μαζί να συνδιαμορφώσουμε την μεγάλη άθροιση εκτός Βουλής κομμάτων και Κοινωνικών Οργανώσεων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την βαριάς μορφής παθογένεια του Κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. 

Πρεσβεύουμε Αξίες και Αρχές οι οποίες δεν μας επιτρέπουν να εξαιρούμε κανένα από την συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι και στην ακλόνητη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. 

Επιβάλλεται η αριθμητική συσπείρωση των εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων με την αντιπροσώπευση των θέσεων που ήδη έχουν, παραβλέποντας πολιτικές διαφορές ή διαφωνίες.