Εξώδικη Καταγγελία και Δήλωση

Εξώδικη Καταγγελία και Δήλωση

9-5-2023

Με εξώδικη καταγγελία σε όλους τους αρμόδιους φορείς απάντησε το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ  για τον αποκλεισμό του από τις Εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023. 

Η δυνατότητα της ακώλυτης άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, πρέπει όχι μόνο να παρέχεται επί ίσοις όροι αλλά προσθέτως να εξασφαλίζεται πως οι όροι αυτοί (ακόμα και οι παράνομοι) θα εφαρμοστούν το ίδιο για όλους. 
Πιστεύουμε ότι ουδείς μπορεί να διαβεβαιώσει ότι πέραν της ισχύουσας προθεσμίας, η ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων των υποψηφίων συνδυασμών και των υποψηφίων βουλευτών, έκλεισε, χωρίς να ειδοποιηθεί κανείς εκ των μη κυρίαρχων υποψηφίων συνδυασμών. 
 
Μετά την κατάθεση της ένστασής μας στο Α1′ Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου κατά της προεκλογικής διοικητικής διαδικασίας που δεν επέτρεψε τη συμμετοχή μας στις επερχόμενες εκλογές, επιδόθηκε Εξώδικη Καταγγελία και Δήλωση στο Υπουργό Εσωτερικών όπως νομίμως εκπροσωπείται από την Υπουργό κα. Καλλιόπη Σπανού, η οποία κοινοποιήθηκε, στην Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, κα. Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στον Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Σ.Δ.Α.) που εδρεύει στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στους αξιότιμους κ.κ. Πρόεδρο και Εισαγγελέα Αρείου Πάγου και στην Πρόεδρο του Α1′ Τμήματος αυτού, στον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στον Αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Αλέξη Τσίπρα, στον Αρχηγό του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής κ. Νίκο Ανδρουλάκη, στον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ κ. Δημήτριο Κουτσούμπα, στον Αρχηγό της Ελληνικής Λύσης κ. Κυριάκο Βελόπουλο και στον Γενικό Γραμματέα του Μέρα25 κ. Γιάνη Βαρουφάκη, με την οποία καταγγείλαμε πολιτικά και νομικά την μεροληπτική διοικητική στάση υπογραμμίζοντας και δηλώνοντας τα ακόλουθα:
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
09/5/2023
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: ΜΜΕ
Εξώδικη Καταγγελία και Δήλωση
Κατά το άρθρο 34 του π.δ. 26/2012, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 31 του ν.4648/2019 σε συνδυασμό με το άρθρο 54 του ιδίου νόμου, «1. Κάθε κόμμα, συνασπισμός συνεργαζόμενων κομμάτων και συνδυασμός ανεξάρτητων υποψηφίων, εντός επτά (7) ημερών από την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31, καταρτίζει και υποβάλλει τους συνδυασμούς του. Με τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καταργείται η δυνατότητα δήλωσης νέων υποψηφιοτήτων ή μεταβολής κατατεθεισών. 2. Η υποβολή γίνεται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του άρθρου 33, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πύλη καταχώρησης υποψηφίων του άρθρου 33 του παρόντος και είναι δεσμευτική για όλες τις νόμιμες συνέπειες.».
Λόγω της αδυναμίας του ηλεκτρονικού συστήματος να υποστηρίξει την ανεμπόδιστη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ιδίως εκείνης για την δήλωση υποψηφίων συνδυασμών και βουλευτών, ανεξαιρέτως από όλους τους υποψήφιους συνδυασμούς και υποψηφίους βουλευτές, το αρμόδιο Υπουργείο (Εσωτερικών)  έδωσε άτυπη παράταση στην δήλωση υποψηφιοτήτων.
Συγκεκριμένα άφησε την ηλεκτρονική πύλη εισόδου υποβολής δηλώσεων υποψηφιοτήτων ανοικτή πέραν της προθεσμίας των επτά ημερών η οποία κανονικά έληγε το βράδυ του Σαββάτου στις 29/4/2023, αφού η προεκλογική περίοδος άρχισε με την έκδοση του π.δ. 45/22-4 2023 «Διάλυση της Βουλής προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» (ΦΕΚ Α΄ 99/22-4-2023).
Έτσι ακόμα και τα πιο προβεβλημένα ή ακόμα και τα πιο κυρίαρχα κόμματα της πολιτικής ζωής αλλά και γνωστές προσωπικότητες αυτής, (τυγχάνει να γνωρίζουμε περί γνωστής προσωπικότητας της ευρύτερης αριστεράς αλλά και συνδυασμού της κεντροαριστεράς), κατάφεραν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία έστω και με παράνομο τρόπο δια υποβολής εκπρόθεσμης δήλωσης, αφού δέχθηκαν αδιαμαρτύρητα τα στραβά μάτια της διοικήσεως (έτσι άλλωστε κυβέρνησαν και σκοπεύουν εσαεί να κυβερνούν) και αφού εξασφάλισαν τοιουτοτρόπως την συμμετοχή τους στις εκλογές, άφησαν εμάς τους υπόλοιπους «μικρούς» στην τύχη μας.
Και το λέμε αυτό αφού δεν γνωρίζαμε με βεβαιότητα ούτε μας γνωστοποιήθηκε με επίσημο και ισχυρό τρόπο μέχρι πότε ίσχυε αυτή η παράταση. Επειδή εμείς εκπροσωπούμε και πρεσβεύουμε άλλες αξίες και αρχές που δεν εξαιρούν ούτε μικρούς ούτε μεγάλους, ούτε γνωστούς ούτε αγνώστους, από την νομότυπη συμμετοχή στο πολιτικό γίγνεσθαι, θέλουμε να διαμαρτυρηθούμε και να δηλώσουμε, ξεκινώντας, καταρχάς, με την κοινή παραδοχή πως η δυνατότητα της ακώλυτης άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, πρέπει όχι μόνο να παρέχεται τύποις επί ίσοις όροις σε όλους, αλλά προσθέτως να εξασφαλίζεται πως οι όροι αυτοί (ακόμα και οι παράνομοι) θα εφαρμοστούν το ίδιο για όλους.
Εν προκειμένω όμως ουδείς μπορεί να διαβεβαιώσει σε οποιονδήποτε ότι αυτό έγινε και ότι ευθύς αμέσως μόλις εξασφαλίστηκε η συμμετοχή των κυρίαρχων κομμάτων στη εκλογική διαδικασία παράνομα και πέραν της ισχύουσας προθεσμίας, η ελεύθερη πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής δηλώσεων των υποψηφίων συνδυασμών και των υποψηφίων βουλευτών, έκλεισε, χωρίς να ειδοποιηθεί κανείς εκ των «μικρών» και μη κυρίαρχων στην πολιτική ζωή υποψηφίων συνδυασμών και υποψηφίων βουλευτών.
Φοβούμεθα δε, και γι’ αυτό εκφράζουμε ρητά την ανησυχία μας, πως αυτό ενδεχομένωςέλαβε χώρα  σκόπιμα, εξαιτίας ορισμένων υποψήφιων συνδυασμών που εμφάνιζαν μία αναπάντεχη εκλογική δυναμική, όπως πιστεύουμε ότι ίσχυε και για τον συνδυασμό μας.
Ο Άρειος Πάγος, προφανώς, έκρινε σύμφωνα με τις διοικητικές διαβεβαιώσεις του αρμοδίου Υπουργείου και το νόμο, χωρίς να υπολογίζει την άτυπη παράταση για τη νόμιμη συμμετοχή ή μη συνδυασμών και υποψηφίων βουλευτών στις προκηρυχθείσες εκλογές.
Έτσι κανένας από εκείνους που δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν ακώλυτη πρόσβαση κατά τη διάρκεια της άτυπης παράτασης δεν μπορούσε να το προβάλλει, νομότυπα στον Άρειο Πάγο, με την υποβολή ενστάσεως δικαιολογημένη αδυναμία δηλώσεως της υποψηφιότητάς του και να ζητήσει την δικαστική του δικαίωση.
Είναι αδιανόητο να δίνονται νομότυπες παρατάσεις με διοικητικές πράξεις όπως π.χ. για τα τέλη κυκλοφορίας ή όπως προσφάτως για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων και να μη γίνεται κάτι ανάλογο για την ακώλυτη άσκηση του υπέρτατου αγαθού της δημοκρατίας, του δικαιώματος του εκλέγεσθαι.
Τούτο γίνεται ακόμα πιο κατακριτέο και καθίσταται πολιτικά ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ, αν λάβει κανείς υπόψη του το γεγονός της αποδεδειγμένης έλλειψης της απαιτούμενης πρόνοιας της αρμόδιας διοικήσεως, που δεν μερίμνησε για ύπαρξη παράδρομου, εναλλακτικής οδού, για την περίπτωση ηλεκτρονικού εμφράγματος κατά τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων των συμμετοχών.
Ρωτούμε: Γιατί άραγε;
Απαντούμε: Επειδή αρνούμαστε να αποδώσουμε την κατάσταση αυτή σε ανοησία, αναγκαζόμαστε να πιθανολογούμε σκοπιμότητα.
Όλα αυτά, συνεπώς, αναγκαζόμαστε και τα καταγγέλλουμε ενώπιων των Ελλήνων Πολιτών, όλων των πολιτικών κομμάτων και συνδυασμών, των Θεσμικών Φορέων της Χώρας μας και τα θέτουμε υπόψη των Μέσων Μαζικής ενημέρωσης τα οποία καλούμε να τα δημοσιεύσουν.
Παράλληλα δηλώνουμε, πως επιφυλασσόμαστε να πράξουμε αναλόγως ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων, και να καταγγείλουμε νομότυπα πως οι εκλογές αυτές είναι προϊόν μεροληπτικών διοικητικών συμπεριφορών, καθόσον επέτρεψαν την παράνομη συμμετοχή κομμάτων και συνδυασμών σε αυτές καθ’ υπέρβαση της προθεσμίας δηλώσεως συμμετοχής κατ΄επιλογή και κατά διακριτικής τους ευχέρεια, εξαιρώντας εμάς από την επιδειχθείσα διοικητική «επιείκειά» τους.
Δηλώνουμε πως αντιλαμβανόμαστε το θέμα ως προεξεχόντως πολιτικό το οποίο, για την αποφυγή υπόνοιας πολιτικής μεθόδευσης και μεροληψίας πρέπει να λυθεί πολιτικά και δευτερευόντως νομικό και με αυτή τη σειρά πρέπει να επιχειρηθεί η επίλυσή του.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ