Η 2η ενότητα της Ομιλίας του Ανδρέα Ρεντζούλα στην 86η ΔΕΘ

Η 2η ενότητα της Ομιλίας του Ανδρέα Ρεντζούλα στην 86η ΔΕΘ
14-9-2022
Στην δεύτερη ενότητα της προγραμματισμένης ομιλίας και Συνέντευξης τύπου στα πλαίσια της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Συνεδριακό Κέντρο ”Ν. Γερμανός” ο Ανδρέας Ρεντζούλας επικεντρώθηκε στο Πρόγραμμα του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος και στις προτάσεις του, για την αποτροπή της Κοινωνικής διάλυσης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος και τους Θεσμούς της Δημοκρατίας.   
Η δεύτερη ενότητα της ομιλίας του: 

”Με την λογική της υπέρβασης αυτών των καταστροφικών συνεπειών του παλιού πολιτικού συστήματος που προανέφερα, το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, το οποίο τελεί υπό συνεχή βελτίωση και διεύρυνση.

Στις προγραμματικές μας αρχές για την αποτροπή της κοινωνικής διάλυσης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος και τους θεσμούς της Δημοκρατίας, περιλαμβάνουμε…

την Αναμόρφωση και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Εδώ, προτεραιότητά μας είναι η  αναδιάρθρωση του υπάρχοντος συστήματος σε ένα Ενιαίο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με δικαίωμα πρόσβασης για όλους του Έλληνες Πολίτες.

Στην Υγεία δεν χωρούν εκπτώσεις παρά μόνο ορθολογική διαχείριση κόστους και διαθέσιμων πόρων.

– Διαχείριση φαρμακευτικού και λοιπού υλικού με κεντρικές προμήθειες από την εγχώρια ή διεθνή αγορά, στοχεύοντας σε μείωση του κόστους προμηθειών.

– Ενιαίο σύστημα διαχείρισης και μισθοδοσίας ιατρικού προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης.

– Υιοθέτηση τεχνικών παρακολούθησης κόστους λειτουργίας, ενιαίο σύστημα παρακολούθησης νοσηλευτικών μονάδων.

– Η Διοίκηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των περιφερειακών, θα επιλέγεται με αξιοκρατικά κριτήρια και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητά της, με την πορεία του Προϋπολογισμού του εκάστοτε έτους.

– Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια περίθαλψη, εξέταση για την ύπαρξη συνεργιών.

– Υποστήριξη αλλά και αυστηρός έλεγχος στους ιδιωτικούς Φορείς Υγείας και Διαγνωστικά Κέντρα,,, συνεργασίες μόνο σε τοπικό επίπεδο

– Σύστημα παρακολούθησης της υγείας των ηλικιωμένων σε συνδυασμό με την Πρόνοια για κατ οίκον νοσηλεία.

την Προστασία των Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων που έχει υποστεί αλλαγές, σε τέτοιο βαθμό, που όσον αφορά τον τομέα της Υγείας, έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Θέτουμε ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα, την δημιουργία ενός σύγχρονου Ασφαλιστικού Συστήματος, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της πατρίδας μας, με κοινωνικό πρόσωπο, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ανάχωμα, εναντίον της απόλυτης φτώχειας και της εξαθλίωσης.

– Εφαρμογή του θεσμού της Κοινωνικής Σύνταξης η οποία μαζί με την ανταποδοτική, θα αποτελούν το συνολικό ποσό της Σύνταξης που θα λαμβάνει ο δικαιούχος πολίτης.

– Εφαρμογή ενός μικτού δυναμικού ανταποδοτικού συστήματος παροχής σύνταξης για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.

– Συλλειτουργία του Ασφαλιστικού Συστήματος με τις Παροχές της Πρόνοιας και τον τομέα Υγείας.

– Ενιαία απλοποιημένη νομοθεσία για την απονομή συντάξεων θανάτου και αναπηρίας, με σκοπό πρώτον, την δικαιότερη και την χρονικά αμεσότερη απονομή για όλους.

– Οι Διοικήσεις, θα πληρούν κριτήρια καταλληλότητας και θα υπάρχει δέσμευση για την απόδοση του έργου τους και στα πλαίσια υλοποίησης των ετήσιων προϋπολογισμών.

– Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ΚΕΠΑ. Η απόδοση της Σύνταξης Αναπηρίας θα διέπεται από τρία βασικά κριτήρια και μόνο.

– Λειτουργία μοναδικού τομέα στο Ασφαλιστικό Σύστημα, που θα καλύπτει τις Ασφαλιστικές ανάγκες της Ομογένειας, και του απόδημου Ελληνισμού.

την Προστασία τώρα των πολιτών από την εγκληματικότητα,

Εδώ θα βοηθήσουν πολύ Σεμινάρια και ενημερώσεις για θέματα των Κοινωνικών Παρεκκλίσεων Ανήλικων και Ενήλικων, σε Σχολεία και τοπική Αυτοδιοίκηση, διερευνώντας τα κίνητρα και τα αίτια, ώστε να σκιαγραφηθεί το πορτρέτο τους αλλά και του κοινωνικού του περίγυρου.

Με τον τρόπο αυτό, θα εντρυφήσουμε σε κοινωνικά φαινόμενα, παραβατικές συμπεριφορές, παράνομες ενέργειες και θα συμβάλλουμε στην αποφυγή θυματοποίησης των πολιτών, στην μείωση των παρεκκλινόντων του ρατσισμού λόγω Χρώματος, Φύλου, Εθνικότητας, Κοινωνικού Στρώματος, στην μείωση ακραίων συμπεριφορών λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, στον σεβασμό των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών Ελευθεριών.

Θα περιγράφονται, θα αναλύονται, θα ερμηνεύονται κοινωνικά φαινόμενα, συμπεριφορές και τρόπος ζωής ενηλίκων, ανηλίκων και παρεκκλινουσών ομάδων.

Θα συγκεκριμενοποιούνται τα αίτια, τα κίνητρα και οι παράγοντες παραβατικών συμπεριφορών και δράσεων, κινητοποιώντας το σύνολο των πολιτών. Έτσι θα επιφέρονται αλλαγές στην καθημερινότητά τους, στη χρήση του δημόσιου αστικού χώρου, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο στον ίδιο τον σχεδιασμό των πόλεων.

Μέσα από μια ανασκόπηση των θεωριών που συνδέουν την εγκληματικότητα με το χώρο, θα γίνει κατανοητή η έννοια του όρου ”ασφαλής πόλη”.

Αναφέρομαι σε παρεμβάσεις του αστικού περιβάλλοντος που θα ενισχύουν την αίσθηση της ασφάλειας, ωθώντας τους πολίτες να χρησιμοποιούν τους δημόσιους χώρους με αξιοπρεπείς συνθήκες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα, πρακτικά και ουσιαστικά στην μείωση των βίαιων και ακραίων συμπεριφορών.

Με το προσανατολιστικό αυτό πλαίσιο, θα επιτευχθεί η βελτίωση των Αρετών, των Αξιών της Ειρήνης και η κατανόηση διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, επιτυγχάνοντας την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των πολιτών.

Και βέβαια, ένα από τα πλέον σοβαρά θέματα για την αποτροπή της Κοινωνικής διάλυσης, είναι η

Προστασία της ιδιοκτησίας των πολιτών από τις τράπεζες.

Μοναδική λύση και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι ο Επανακαθορισμό των Δανειακών συμβάσεων, για εξυπηρετούμενα και μη δάνεια.

Είτε από το ανύπαρκτο στα ταμεία των Τραπεζών, Ελβετικό Φράγκο, είτε σε ευρώ.

Αναδρομική κατάργηση του Ν.3156/2023 και του Ν.4354/2015, περί νομιμοποίησης και τιτλοποίησης πωλήσεων των Δανείων.

Για την αποκατάσταση τώρα της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος, προτεραιότητά μας είναι…

η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και του φυσικού αερίου όχι όμως με όρους αποικιοκρατικούς


Εθνικό Σχέδιο για Παιδεία μακράς πνοής.

Για την Παιδεία, που είναι το μέλλον της Πατρίδας μας, έχουμε την υποχρέωση να δημιουργήσουμε μελλοντικούς Έλληνες πολίτες με πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο, σύγχρονη γνώση και εκπαίδευση, επενδύοντας σε Σχολεία, ελκυστικά και ανθρώπινα, με προτεραιότητες, όπως τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης των προγραμμάτων, τα οποία θα ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και θα επεκτείνονται μέχρι και τις μεταπτυχιακές σπουδές.

Ταυτόχρονα, Πρόνοια και μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες Οικογένειες και Ρομά.

Οι βασικοί πυλώνες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, να έχουν μακροχρόνια διάρκεια και να μην αλλάζουν συνεχώς.

Θέσπιση διαδικασίας κλήσεων του παιδιού και επαγγελματικού προσανατολισμού, αρχής γενομένης από την προσχολική ηλικία.

Σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία, ώστε να δημιουργούνται ειδικότητες που θα ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς εργασίας.

Αυτό προϋποθέτει τη λεπτομερή πληροφόρηση για τις επαγγελματικές προοπτικές των πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών σχολών, έτσι ώστε να τους παρέχονται οι δυνατότητες που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν σε ένα ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Εθνικό Σχέδιο για την Καινοτομία

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με Επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία θα περιλαμβάνουν καινοτόμους ιδέες και άμεση κατάργηση των απαγορευτικών κριτηρίων που υπάρχουν σήμερα.

Εθνικό Σχέδιο για την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Ο Πολιτισμός, είναι στοιχείο της ζωής μας, γιατί είμαστε Έλληνες και οι πρόγονοι μας αιώνες πριν, άφησαν παρακαταθήκη που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Προτεραιότητά μας, η άμεση θέσπιση Εθνικής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό, συνδέοντάς τον με τον Τουρισμό και την Εκπαίδευση.

Η αξιοποίηση των Ελληνικών Μουσείων και η προβολή τους, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.

Δημιουργία ισχυρής πολιτισμικής συνείδησης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγγραφή κατάλληλων βιβλίων.

Αξιοποίηση των Αρχαίων Θεάτρων με την υποστήριξη Χορηγών.

Λειτουργία Διεύθυνσης στο Υπουργείο Πολιτισμού με αρμοδιότητα την υποβολή σχεδίων προώθησης, Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Διεθνώς, σε συνδυασμό με την οικονομική αξιοποίησή τους.

Εθνικό Σχέδιο για το Δημογραφικό (αναφέρθηκα στην πρώτη ενότητα)

Νέα πολιτική για τους μετανάστες 

Αναλύοντας το γεγονός αυτό, άμεσα και αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι τα σύνορα της Πατρίδας μας, με έμμεσο τρόπο, είναι ως να μην  υπάρχουν, θέμα το οποίο γίνεται ακόμα σοβαρότερο, όταν άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη υψώνουν τείχη στα σύνορά τους και φυλάσσονται για να αποφύγουν ακόμα και μια μικρή ομάδα μεταναστών που προσπαθεί να διέλθει από αυτά.

Παράλληλα, η Τουρκία απειλεί συνεχώς να αφήσει ελεύθερο ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών να διέλθει από τα σύνορά μας, μια απειλή, την οποία χρησιμοποιεί με σκοπό να αυξήσει την διαπραγματευτική της ισχύ, έναντι των Ευρωπαίων.

Άμεση Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Σχεδίου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία να περιέχει και αυστηρές κυρώσεις στα γειτονικά κράτη, που με όποιο τρόπο δεν την αποδέχονται.

Αντιμετώπιση των ήδη υπαρχόντων μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, με την ανάπτυξη συστήματος ελέγχου. Το σύστημα αυτό, θα περιλαμβάνει εκτός άλλων, άμεση διαδικασία διαχωρισμού, μεταξύ των εχόντων ανάγκη ασύλου και σε αυτούς που θεωρούνται παράνομοι.

Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της Χώρας μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά.

Δημιουργία Υπηρεσίας, με συμμετοχή των Υπουργείων Εξωτερικών, Νησιωτικής Πολιτικής, Άμυνας και Οικονομικών, η οποία θα λειτουργεί με σκοπό την άμεση διαδικασία διεκπεραίωσης Αιτήσεων Ασύλου.

Την διαχείριση των νομίμως ευρισκομένων μεταναστών στη Χώρα και σχεδιασμό για την ένταξή τους στα πλαίσια ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελλάδας.  

Θεωρούμαι ότι, η παρουσία  ενταγμένων μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Χώρας, μπορεί να προσδώσει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, όφελος για την Οικονομική Ανάπτυξη της Χώρας μας. 

Η Αποδοχή, εκτός άλλων δεσμεύσεων, για τους νόμιμους μετανάστες, το  Σύνταγμα της Ελλάδας και των νόμων που ισχύουν, καθώς και την υποχρέωσης εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας, θεωρείται δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη.

Οι συνάνθρωποί μας μετανάστες, είναι φιλοξενούμενοι στην Πατρίδα μας και ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενταχθούν στην Ελληνική Κοινωνία, στα πλαίσια που ισχύουν και για όλους τους Έλληνες πολίτες.

Αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για τη χορήγηση Ελληνικής Υπηκοότητας.

Την δημιουργία, μέσα στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου, για την αντιμετώπιση της Μεταναστευτικής Κρίσης, πλάνου, για τη συντομότερη προώθηση των παράνομων μεταναστών στη Χώρα τους.

Πολύ Αυστηρές Ποινές, σε όσους συλλαμβάνονται να διακινούν ανθρώπους, οι οποίες θα επιβάλλονται άμεσα.

Επίσης για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος…

Σχέδιο για την κάθαρση και τη Δικαιοσύνη

Αναγόμωση των δεσμών με την Ομογένεια

Αμυντική ετοιμότητα – Ενεργή Διπλωματία – ΑΟΖ Νέα οργάνωση του κράτους

Οι Ένοπλες Δυνάμεις  αποτελούν την εγγύηση για τα εν λόγω Εθνικά αγαθά και γι΄αυτό δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από καμία εκλεγείσα Κυβέρνηση. 

Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, πρέπει να είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο συμβολικός Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πρέπει να είναι ο Γενικός Επιτελάρχης και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

Στην ονομασία τώρα του γειτονικού κράτους των Σκοπίων. Η ονομασία με γεωγραφικό ή οποιοδήποτε άλλο προσδιορισμό που συμπίπτει, ή γίνεται σύγχυση με την ονομασία του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας που ονομάζεται Μακεδονία, δεν γίνεται αποδεκτή εκ μέρους των Ελλήνων, ως πλαστογράφηση της Ιστορικής αλήθειας του Πολιτισμού.

Όσο για τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, στη Δ. Θράκη και στη Κύπρο, καθώς και οι επεκτατικές βλέψεις για δημιουργία ”Μεγάλης Αλβανίας” σε βάρος της Ελλάδας, είναι ενέργειες παράλογες, αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο, διαταράσσουν την Ειρήνη, την Ασφάλεια και την πρόοδο στα κράτη των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της εγγύς Ανατολής.

Η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο  δικαίωμα να επεκτείνει τα θαλάσσια σύνορά της στα (12) ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας.

Έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει μονομερώς την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.) στις Ελληνικές Θάλασσες και να πραγματοποιεί εντός της Επικράτειας, έρευνες, μελέτες και εξορύξεις.

Θα απαγορεύεται η κατάτμηση της Ελληνικής Επικράτειας σε ειδικές Οικονομικές Ζώνες.

Άλλα μέτρα που θα ληφθούν…

Πλήρης αναδιάρθρωση των υπουργείων και των αρμοδιοτήτων τους

Ο Επανασχεδιασμός της δημόσιας διοίκησης στη βάση ενός κράτους του 21ου αιώνα και των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας.

Εθνικό Σχέδιο για το Χρέος και την Εθνική Ανταγωνιστικότητα.

Ενσωμάτωση-νομιμοποίηση της παραοικονομίας

Αναθέρμανση της οικονομίας με μέτρα υπέρ ΜΜΕ για αναπροσανατολισμό των δραστηριοτήτων τους, τον μετασχηματισμό τους, την αλλαγή εταίρων, την ρύθμιση χρεών.

Νέο φορολογικό αναπτυξιακού προσανατολισμού

Δημοσιονομική εξυγίανση με επανασχεδιασμό του κράτους

Εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις χωρίς όμως ειδικά καθεστώτα

Αποφυγή δημιουργίας ειδικών ζωνών αποικιοκρατικού τύπου (ιδιαίτερα στη Θράκη).

Ισχυροποίηση των ρυθμιστικών αρχών με στόχο τον ανταγωνισμό και το Εθνικό συμφέρον

Διαμόρφωση αυστηρού ρυθμιστικού σχεδίου των αγορών που θα θέσει υπό τον πραγματικό έλεγχο της Πολιτείας, τις ΔΕΚΟ που ιδιωτικοποιήθηκαν, ή που θα διασφαλίζει τον ανταγωνισμό και τη δημιουργία νέων παικτών απέναντι στα ιδιωτικοποιημένα κρατικά μονοπώλια.

Ίδρυση Ελληνικού Οργανισμού Ελαιόλαδου, ο οποίος θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα αναλάβει την συγκέντρωση, την πιστοποίηση, την τυποποίηση και την εξαγωγή του ελαιόλαδου στις Διεθνείς αγορές.

Ίδρυση Φορέα για την κατοχύρωση σε διεθνές επίπεδο Ελληνικών ευρεσιτεχνιών και καινοτομιών

 
Η ομιλία του Ανδρέα Ρεντζούλα ολοκληρώθηκε με τις προτεραιότητες που θέτει το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ εστιάζοντας στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και το Περιβάλλον η οποία θα δημοσιευτεί στην τρίτη ενότητα, όπως πραγματοποιήθηκε και στην 86η ΔΕΘ.