2ο Συνέδριο στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων

2ο Συνέδριο στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων

18-7-2022

Στο 2ο Συνέδριο των εξωκοινοβουλευτικών πολιτικών κομμάτων που διεξήχθη στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων,  16 Ιουλίου 2022 συνεχίστηκε η διαβούλευση των φορέων, σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, όπως είχε γνωστοποιηθεί από την Ανεξάρτητη Συντονιστική Επιτροπή.

Η δυνατότητα της φωνής των εκπροσώπων ενός πολυδιάσπαστου τμήματος του Ελληνικού λαού, είχε την δυνατότητα να μεταφέρει Δημοκρατικά και Αξιοκρατικά τις απόψεις της, στα δύο θέματα που συζητήθηκαν. Με την πλειοψηφία των παρόντων υπερψηφίστηκε το πρώτο θέμα συζήτησης που είχε προταθεί από τον Πρόεδρο του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ στην Διάσκεψη των επικεφαλής, την 1η Ιουλίου 2022, μαζί με τρείς από τις πέντε προτάσεις του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.

Συγκεκριμένα στο 2ο Συνέδριο συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο : Μέτρα αποτροπής της κοινωνικής διάλυσης

α) Επανακαθορισμό των Δανειακών συμβάσεων & οριστική λύση στα στεγαστικά δάνεια

β) Προστασία της ιδιοκτησίας από τις Τράπεζες

γ) Ισότιμη μεταχείριση δανείων πολιτικών κομμάτων και δανειοληπτών πολιτών

και δεύτερο θέμα το οποίο είχε κατατεθεί από τον Πρόεδρο του ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ, ήταν η Διαγραφή των χρεών όλων των Ελλήνων πολιτών, το οποίο έλαβε έξι ψήφους και απορρίφθηκε από την Ανεξάρτητη Συντονιστική Επιτροπή. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ψήφοι δεν ήταν αρνητικοί αλλά οι συμμετέχοντες επέλεξαν το ”ΠΑΡΟΝ”.

Τα πολιτικά κόμματα και φορείς που έδωσαν το παρόν σε ένα τόσο κρίσιμο και φλέγον ζήτημα που αφορά ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία, τοποθετήθηκαν επί των θεμάτων, ενώ στις εργασίες Διαβούλευσης αρχικά τον λόγο πήραν τέσσερις Εισηγητές οι οποίοι ενημέρωσαν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποκρύπτεται από τα ΜΜΕ. Ακολούθησαν οι Αρχηγοί και εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων και φορέων και η διαδικασία ολοκληρώθηκε με ψηφοφορία των προτάσεων που κατατέθηκαν από τους Εισηγητές και τους εκπροσώπους των φορέων.

Πρώτος εισηγητής κ. Παναγιώτης Λελιάτσος, καλεσμένος ως εξειδικευμένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και Δικαστικός Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς – Οικονομολόγος, ο οποίος τοποθετήθηκε επί του θέματος, εξηγώντας πως τα Τραπεζικά Ιδρύματα καταφέρνουν να αποσπούν τα περιουσιακά στοιχεία κινητής και ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών πολιτών και για ποιόν λόγο δημιούργησαν τα ”ανύπαρκτα” όπως χαρακτήρισε funds. Στην ομιλία του, που ήταν καταπέλτης για το Τραπεζικό Σύστημα στη Χώρα μας, δεν χαρίστηκε ούτε και την σημερινή Κυβέρνηση η οποία όπως είπε ακολουθεί την ίδια τακτική του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των συστημικών πολιτικών κομμάτων. Ο κ. Λελιάτσος μίλησε για οικονομικούς εγκληματίες που σκηνοθέτησαν μια θεατρική παράσταση στις πλάτες του Ελληνικού λαού και επιβάλλεται όλοι να πάνε φυλακή. 

Ο δεύτερος εισηγητής κ. Ανδρέας Ρεντζούλας, Πρόεδρος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος, μίλησε για διαπραγματευτική υπεροχή των Τραπεζών έναντι της μειονεκτικής θέσης των πολιτών και για εκμετάλλευση της φυσιολογικής άγνοιας των δικαστών για τις τραπεζικές εργασίες. Άγνοια που εκμεταλλεύονται οι Τράπεζες και προσάγουν ανακριβή, αναληθή, νοθευμένα και παραπλανητικά στοιχεία, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να πετύχουν τα όσα με τα ένδικα μέσα ισχυρίζονται. Ο κ. Ρεντζούλας αφού εστίασε σε ορισμένες παρανομίες των Τραπεζών τις οποίες αρίθμησε κατά σειρά, τόνισε ότι οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν την ασφάλεια του δικαίου και την ασφάλεια των Τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των πολιτών που αντιμετωπίζουν πολυδιάστατες συνεχιζόμενες κρίσεις, είτε οικονομικές, είτε υγειονομικές, είτε και πιο πρόσφατα τις ενεργειακές, με αποτέλεσμα οι πολίτες να χρήζουν ειδικής προστασίας από τις καταχρηστικές ενέργειες των Τραπεζικών Ιδρυμάτων, όταν την προστασία αυτή δεν την παρέχει το ίδιο το Κράτος. 

Ολόκληρη η ομιλία του Προέδρου του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ:

Κύριε Πρόεδρε,

Σεβαστά μέλη της Ανεξάρτητης Συντονιστικής Επιτροπής,

Αγαπητοί φίλες και φίλοι

Τα τελευταία χρόνια οι Τράπεζες που απαρτίζουν το εγχώριο Τραπεζικό Σύστημα, έχουν πολλαπλασιάσει τις ένδικες διεκδικήσεις τους, από πολίτες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια.

Οι ένδικες αυτές διεκδικήσεις, περιλαμβάνουν αγωγές και πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς, σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων, που ως συμβαλλόμενοι, αποδέχτηκαν και υπέγραψαν, Συμβάσεις δανείων κάθε μορφής και είδους (στεγαστικών, καταναλωτικών, πιστωτικών καρτών, ανέγερσης κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων, τοποθέτησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων, αγοράς μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων και επαγγελματικού εξοπλισμού).

Συμβάσεις παροχής πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό (για κεφάλαια κίνησης, για προεξόφληση συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή, για ενεχυρίαση μεταχρονολογημένων επιταγών) και Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης για την απόκτηση της χρήσης, κυρίως μηχανημάτων και κινητών παγίων επαγγελματικών στοιχείων.

Όλες αυτές οι συμβάσεις καταρτίσθηκαν από τις τράπεζες, που είναι και αντισυμβαλλόμενες.

Οι τράπεζες όμως, λόγω της δεσπόζουσας θέσης τους, διέθεταν και διαθέτουν διαπραγματευτική υπεροχή, έναντι της μειονεκτικής θέσης των πολιτών και των επιχειρήσεων, που δεν είχαν και δεν έχουν, ούτε την διαπραγματευτική και οικονομική ισχύ, αλλά ούτε και την γνώση να διαπραγματευτούν, με τις εξειδικευμένες στις τραπεζικές εργασίες, καλά οργανωμένες τραπεζικές επιχειρήσεις, για τους όρους που προσχώρησαν, υπογράφοντας επ’ αυτών, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να εκμεταλλεύονται την άγνοια των συναλλασσόμενων.

Όμως τα Τραπεζικά Ιδρύματα, εκτός της άγνοιας των συναλλασσόμενων μ’ αυτά, εκμεταλλεύονται και την φυσιολογική άγνοια των δικαστών, για τις τραπεζικές εργασίες και παραπλανώντας τους, πέτυχαν και συνεχίζουν να πετυχαίνουν την έκδοση δικαστικών αποφάσεων όπως τους εξυπηρετεί.

Ενώπιον των δικαστηρίων, οι τράπεζες προσάγουν ανακριβή, αναληθή, νοθευμένα και παραπλανητικά στοιχεία, ή αποκρύβουν αληθή στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύονται, τα όσα με τα ένδικα μέσα απαιτούν και ισχυρίζονται.

Ενδεικτικά…

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια και συμβάσεις που έχουν πουληθεί σε επενδυτές – Funds και τράπεζες του εξωτερικού, χωρίς όμως να έχουν ενεργητική νομιμοποίηση,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής σε βάρος προσώπων, που δεν έχουν υπογράψει σύμβαση μαζί τους,

Την έκδοση διαταγών πληρωμής για συμβάσεις σε ξένο συνάλλαγμα, συνάλλαγμα, που όμως δεν έχουν,

Tην έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια που έχουν εκταμιευθεί με εντάλματα πληρωμής, που δεν έχουν υπογραφεί από τους δανειολήπτες,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής σε βάρος πολιτών και επιχειρήσεων, αυθαίρετα και καταχρηστικά, χωρίς να αιτιολογείται από τις επίδικες κάθε φορά συμβάσεις,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δανειακά υπόλοιπα που περιλαμβάνουν ποσά, παράνομων επιβαρύνσεων όπως ο εκτοκισμός με έτος 360 ημερών, (Ν.128/75) αγνοώντας την Κοινοτική οδηγία που καθορίζει τον εκτοκισμό με έτος 365 ημερών και 366 για τα δίσεκτα έτη.

Πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια και συμβάσεις, προσάγοντας ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, αποσπάσματα λογαριασμών που δεν προέρχονται από τα εμπορικά τους βιβλία ή που είναι νοθευμένα,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για δάνεια και συμβάσεις που κατά την χρονική διάρκειά τους, έχει αυξηθεί το επιτόκιο, χωρίς προηγουμένως να έχει αιτιολογηθεί η αύξηση αυτή,

Ζητούν και πετυχαίνουν, την έκδοση διαταγών πληρωμής για πιστωτικά υπόλοιπα δανειακών λογαριασμών,

Την έκδοση διαταγών πληρωμής για συμβάσεις που έχουν εξοφληθεί και πολλούς ακόμα λόγους που θα μας ενημερώσει ειδικός Δικαστικός Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Αθηνών και Πειραιώς τον οποίο προτείναμε στον Πρόεδρο της Ανεξάρτητης Συντονιστικής Επιτροπής να τοποθετηθεί στο σημερινό συνέδριο για το φλέγων ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία.

Όλα αυτά που προανέφερα, δεν υπονομεύουν μόνο την ασφάλεια του δικαίου και την ασφάλεια των τραπεζικών συναλλαγών, αλλά και την ψυχολογική κατάσταση των πολιτών, την ώρα που αντιμετωπίζουν συνεχόμενες κρίσεις. (είτε οικονομικές είτε υγειονομικές ή και πιο πρόσφατα τις ενεργειακές) με αποτέλεσμα σήμερα, πολίτες και επιχειρήσεις να χρήζουν ειδικής προστασίας, από τις παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η ειδική αυτή προστασία, πρέπει να έχει ως σκοπό, την αποκάλυψη και ανάδειξη των παράνομων και καταχρηστικών ενεργειών των τραπεζών σε βάρος των πολιτών και των επιχειρήσεων και εν συνεχεία, την καθοδήγηση των πολιτών και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, σε ενδεδειγμένα ένδικα μέσα για την προστασία τους.

Ο στόχος του πτωχευτικού νόμου που εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2021, είναι να οδηγήσει τους Έλληνες πολίτες στην στέρηση των αναγκαίων αγαθών, να συνεχίσουν να ζουν μέσα στην ένδεια και την απόλυτη φτώχεια, αλλά εμβολιασμένοι για την προστασία της υγείας τους και με περιορισμούς για την αποφυγεί της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Με όλα αυτά ολοκληρώνεται και το μετεκλογικό έργο της σημερινής Κυβέρνησης, μαζί με την κατάργηση του οκταώρου και τον κατακερματισμό των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την άνθηση της εγκληματικότητας, την κατάρρευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πρωτοστάτες τα υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα και μια φωνή απόγνωσης ελληνικών οικογενειών που βλέπουν να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Η επικριτική αυτή φωνή στο μυαλό κάθε Έλληνα, υφαίνει μια καταστροφική ιστορία, μηδενικού αθροίσματος και πεπραγμένων.

Η αναξιότητα γίνεται προκαθορισμένη κατάσταση και η εκούσια τύφλωση προστατεύει την ανθρωπότητα από την επιτιμητική κριτική.

Οι θετικές ψευδαισθήσεις είναι ο μόνος δρόμος και κατοχυρωμένο, ίσως δικαίωμα της σημερινής Κυβέρνησης, που θεωρεί ότι θα μπορέσει να σώσει την καταθλιπτική, απαράδεκτη και απαισιόδοξη πραγματικότητα.

Τα πτωχευμένα πολιτικά κόμματα που αγωνίζονται επί 77 σχεδόν χρόνια για την σωτηρία της Ελληνικής οικονομίας, είναι εκείνα που αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα του στρατηγικού κακοπληρωτή και με βάση των διατάξεων του ψηφισθέντος πτωχευτικού νόμου, απαιτείται η άμεση ρευστοποίηση, άνευ διακρίσεων, της αξιόχρεης ακίνητης περιουσίας των πολιτικών κομμάτων Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ ή των εκπροσώπων τους, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις, με τους δανειολήπτες πολίτες, στα πλαίσια της διάσωσης των Ελληνικών Τραπεζών και των μετόχων τους.

Σε αυτό το σημείο θέλω να σταθώ στην απάντηση που πήρε η Attica Bank από πιστούχο με την επωνυμία ”Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα” (ΠΑΣΟΚ) στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ) με την οποία εστάλη υποχρεωτική επιστολή η οποία παρελήφθη 1-12-2015 και στην εξώδικη όχληση την 4-1-2016 με την οποία προσκλήθηκε το ΠΑΣΟΚ να προβεί στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των ληξηπρόθεσμων οφειλών του.

Η απάντηση αυτή λοιπόν αυτολεξεί λέει:

”Την 23-3-2016 παρελήφθη η από 17-3-2016 απαντητική επιστολή της πιστούχου, (του ΠΑΣΟΚ δηλαδή), στην οποία αναφέρεται ότι η αδυναμία του κόμματος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, οφείλεται στο ότι μεταβλήθηκαν ριζικά οι συνθήκες που ίσχυαν κατά την περίοδο λήψης του δανείου”.

Στη Νέα Δημοκρατία από την άλλη πλευρά το 2011 και 2012 το Τμήμα Έγκρισης και Αξιολόγησης Πιστοδοτήσεων πολύ γνωστής Τράπεζας, απέρριψαν την έγκριση δανείου ύψους 2.000.000 ευρώ με τον χαρακτηρισμό ”ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ” και με απόφαση του Δ.Σ ενέκριναν το απορριπτέο δάνειο, τοποθετώντας στην μπροστινή πλευρά της αίτησης, σφραγίδα ότι “ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ” και αυτό φαίνεται από τα σχετικά έγγραφα που καταθέτουμε.

Είναι τα ίδια πολιτικά κόμματα που απασχόλησαν τις Διωκτικές Αρχές με τα δάνειά τους, τα οποία θα ακολουθήσουν έναν εντυπωσιακό, άκομψο επίλογο διάλυσης και καταστροφής, παρόλο που το πόρισμα του Εισαγγελέα Δίωξης κατά του Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος κ. Γεωργίου Καλούδη (το οποίο συγκεκριμένα φέρει Αρ. Πρωτ.:3929/15-3-2013, αποτελείται από 44 σελίδες και απευθυνόταν τότε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών κ. Γρηγόριο Πεπόνη, Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος), με το οποίο εδίδετο εντολή να ασκηθούν Ποινικές Διώξεις κατά 37 στελεχών της Αγροτικής Τράπεζας, 13 στελεχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και 10 Οικονομικών διαχειριστών πολιτικών κομμάτων, αλλά το 2013 τέθηκε η υπόθεση στο Αρχείο.

Και έρχεται η Ν.Δ και αποφασίζει με ψήφισμα την δικαστική ασυλία στελεχών που βρίσκονται σε κρίσιμες θέσεις και με τις αποφάσεις τους επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, όπως τα τραπεζικά στελέχη που διώκονταν για χορήγηση επισφαλών δανείων, τα στελέχη του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης που τζογάρουν τα χρήματα των ασφαλισμένων, ακόμη κι αν οδηγήσουν τα ταμεία σε χρεοκοπία επενδύοντας τα κεφάλαια σε επιχειρήσεις φίλων και γνωστών, τα στελέχη του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, παρότι διαχειρίζονται ολόκληρο το πλούτο της χώρας μας και να μην πω για τα μέλη της Επιτροπής Λοιμωξιολόγων και τα στελέχη που πήραν μέρος στην επιτροπή που εισηγήθηκαν μέτρα  για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, διότι θα βρεθώ εκτός θέματος.

Το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ προτείνει και έχει ήδη καταθέσει στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, από τον Σεπτέμβριο του 2019 και με Αρ.Πρωτ.:3839, ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για Επανακαθορισμό των Δανειακών Συμβάσεων και προτάσεις για την εξυγίανση του Χρηματοπιστωτικού μας συστήματος.

Έχει ενημερωθεί μάλιστα και η Επιτροπή Ανταγωνισμού με σχετικό έγγραφο που φέρει Αρ.Πρωτ.:7364/14-11-2019 και με πλήρη φάκελο των ενεργειών μας, ζητώντας από την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Προστασίας και Διαφύλαξης των Αρχών του Ανταγωνισμού, εφαρμόζοντας το Δίκαιο κατά των περιορισμών του Ανταγωνισμού, να επικεντρωθούν στα πεδία όπου έχουν σαφείς γνώσεις, κρίνοντας εκείνοι τον τρόπο παρέμβασης, ο οποίος θα είχε αδιαμφισβήτητα νόημα, στην προσπάθεια εξυγίανσης και επαναφορά της αξιοπιστίας του Τραπεζικού Συστήματος στη Χώρα μας.

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος, είναι ο δίκαιος και αντικειμενικός ισότιμος καταμερισμός των χρημάτων σε πολίτες και Τράπεζες και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998.

Η εφαρμογή του Προγράμματος περιλαμβάνει συστηματική ενημέρωση σε διάφορα επίπεδα, οργανωμένη σε ευρεία κλίμακα, ώστε να επιτευχθεί πλήρως η επίγνωση της πραγματικής κατάστασης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του συνόλου των δανειοληπτών εξυπηρετούμενων και μη δανείων, επιδιώκοντας την συμμόρφωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επανάκτηση του δικαίου που συνεπάγεται με την εγκαθίδρυση επαναφοράς της αξιοπιστίας του Τραπεζικού συστήματος, αφού η Χώρα μας θεωρείται ισότιμο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Με την υποστήριξη του Προγράμματος θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην εξυγίανση του Χρηματοπιστωτικού συστήματος, προσδοκώντας στην ανάπτυξη και την ασφαλή προσέγγιση νέων επενδυτών που θα δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξίας και ανάκαμψης στην Ελληνική Οικονομία.

Καταθέτουμε στην Γραμματεία για τα Πρακτικά:

1. Αντίγραφο με τις Μεταμνημονιακές Δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επίλυση μη εξυπηρετούμενων δανείων, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και την ανεξαρτησία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) το οποίο θα συνεχίσει να λειτουργεί υπό εμπορικούς όρους, χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση.

2. Απόσπασμα Πορίσματος του Εισαγγελέα Δίωξης κατά του Οργανωμένου Οικονομικού Εγκλήματος κ. Γεωργίου Καλούδη προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κ. Γρηγόριο Πεπόνη.

3. Την Οδηγία 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998

4. Την απάντηση που πήρε η Attica Bank από πιστούχο με την επωνυμία ”Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα” (ΠΑΣΟΚ) στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013 της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)

5. Αντίγραφο δανειακής σύμβασης της Ν.Δ. με την απόρριψη του Τμήματος Έγκρισης & Αξιολόγησης Πιστοδοτήσεων της Τράπεζας, αλλά με την έγκριση του Δ.Σ.

6. Το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ για τον Επανακαθορισμό των Δανειακών Συμβάσεων, εξυπηρετούμενων και Μη Δανείων.

7. Αντίγραφο που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Σας ευχαριστώ