Το νομοσχέδιο καταλύει την προστασία κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων

Το νομοσχέδιο καταλύει την προστασία κεκτημένων εργασιακών δικαιωμάτων

16-6-2021

Ειδική αναφορά για τα εργασιακά και την ψήφιση του νέου νομοσχεδίου που αποτρέπει την εξομάλυνση λειτουργίας της αγοράς εργασίας και με συστηματικό τρόπο καταλύει την προστασία κεκτημένων εργατικών δικαιωμάτων, έκανε ο Πρόεδρος του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, Ανδρέας Ρεντζούλας, υποστηρίζοντας ότι το νέο εργασιακό Νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, αποδυναμώνει τα δικαιώματα των εργαζομένων και εξασθενεί την βιοποριστική τους επιβίωση.

Αναλυτικά αναφέρει:

”Το υψηλό ποσοστό ανεργίας σε συνδυασμό με την μείωση των μισθών, την αύξηση της εκ περιτροπής απασχόλησης, η τηλεργασία και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, περιγράφουν συνοπτικά τις πραγματικές συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Η ελαστικοποίηση ενός τέτοιου εργασιακού πλαισίου που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, το οποίο πρέπει να επισημάνουμε ότι ήταν δεσμευτικό προαπαιτούμενο των μεταρρυθμίσεων για την έξοδο από τα μνημόνια, θα αυξήσει την ανεργία και δεν θα επιτευχθεί ο επιθυμητός ρυθμός ανάπτυξης, αφού η απορρύθμιση της εργασίας που θα επιφέρει το νέο νομοσχέδιο, δεν θα αποτελεί το εργαλείο για την προσέλκυσης επενδυτών.

Η ανεργία ως πραγματικό φαινόμενο, πρέπει να αντιμετωπιστεί και όχι να αυξηθεί, ώστε μέσα από μία οικονομική και κοινωνική προεργασία, δημιουργώντας ταυτόχρονα και ένα σταθερό και ασφαλές πολιτικό περιβάλλον, να ληφθούν μέτρα ανακούφισης των ανέργων και να προστατευτούν τα εργασιακά κεκτημένα των εργαζομένων.

Να δημιουργηθούν προϋποθέσεις, που με την παραδοσιακή οκτάωρη εργασία πέντε μέρες την εβδομάδα, θα στοχεύουν στην διεύρυνση της αναπτυξιακής αντίληψης μιας σύγχρονης και Δημοκρατικής Χώρας, καθώς και στην δραστική μείωση της ανεργίας, έως και την εξάλειψή της. 

Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, όχι μόνο αποτρέπει, αλλά δεν συμβάλλει πουθενά στην εξομάλυνση λειτουργίας της αγοράς εργασίας και με συστηματικό τρόπο, καταλύει την προστασία κεκτημένων εργατικών δικαιωμάτων”.

Εμείς, το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ για την προστασία των θέσεων εργασίας, προτείνουμε την κατάργηση των νόμων που εμποδίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών και ειλικρινών σχέσεων εργασίας, μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών,

την θέσπιση του θεσμού της ετήσιας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία να λειτουργεί σε συνδυασμό με τις ατομικές συμβάσεις και την Οργάνωσης Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, στα πλαίσια λειτουργίας ενός Σώματος Ανεξάρτητων Ειδικών Επιθεωρητών Λειτουργίας και Ποιότητας.

– την μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας με λειτουργία κλίμακας ποσού καταβολής.

– την μείωση του εργατικού κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, στα πλαίσια ενός τριετούς Προγράμματος για τη μείωση της ανεργίας και για την επανεκκίνηση της Οικονομίας.

– την σταδιακή επαναφορά των μισθών σε επίπεδα τα οποία θα ακολουθούν τη μεγέθυνση της Οικονομίας με κατώτατο μισθό αρχικά τα 800 ευρώ, μέτρο που θα προστατεύσει το ασφαλιστικό σύστημα και το επίπεδο των καταβαλλόμενων συντάξεων.

– την συμμετοχή μακροχρόνια ανέργων σε διαδικασίες επανένταξης στην εργασία με παράλληλη εκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο και όχι τηλεργασία, μέσω Κοινωνικών Προγραμμάτων και Διεθνών Εκθέσεων και

– την επιδότηση ανέργων με ηλικιακά κριτήρια και επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης σε τριετία, είπε καταλήγοντας ο Πρόεδρος του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ο οποίος και τάσσεται όπως είπε, στο πλευρό των εργαζομένων.