”ΣΥΣΤΕΓΑ – ΖΩ”

”ΣΥΣΤΕΓΑ – ΖΩ

 

Παροχή Στέγης σε Εγκαταλελειμμένους Πολίτες Τρίτης Ηλικίας

 

Αναφερόμενοι στους Έλληνες πολίτες, απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες της Χώρας μας, ανεξαιρέτως νέων και ηλικιωμένων, εργαζόμενους ή συνταξιούχους, γνωρίζοντας ότι κανένας δεν είναι περιττός. Πιστεύουμε ότι η αξιοπρεπής διαβίωση κάθε πολίτη, ορίζει και την αξιοπρέπεια της Κοινωνίας μας και ειδικά ο τρόπος διαβίωσης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, μαρτυρά το επίπεδο της Δημοκρατίας μας και την ποιότητα της Κοινωνίας που ζούμε.

Στα πλαίσια της εφαρμογής των Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας του φορέα μας, δίνεται η δυνατότητα σε ηλικιωμένους, που είτε δεν εξυπηρετούνται πλήρως, είτε χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, ή διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι, να φιλοξενηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους κτηρίου παρέχοντας στέγη για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωσή τους σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής τους, και δίνοντας σε εβδομαδιαία βάση, τη δυνατότητα προγραμματισμένων επισκέψεων από συγγενείς ή υπηρεσίες. Τα μέλη του Κοινωνικού Φορέα Εθελοντών Ευπαθών Ομάδων παρέχουν όλες τις υπηρεσίες τους δωρεάν οι οποίες αφορούν συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, φροντίδα και μέριμνα, ανελλιπώς καθημερινά γεύματα, βοήθεια στην ατομική υγιεινή καθώς και όποιες άλλες υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες.

Η συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου ή Ιδρύματος με το οποίο θα μας προτείνει τον κάθε ηλικιωμένο, θα εξακολουθεί να υφίσταται για να υπάρχει η δυνατότητα συμβουλευτικής κάλυψης ή ενημέρωσης για την διαβίωση του κάθε φιλοξενούμενου πολίτη κάνοντας γνωστή την πραγματική εικόνα της φιλοξενίας του.

Οι Ιατρικές επισκέψεις στους χώρους φιλοξενίας των ηλικιωμένων, θα γίνονται από εθελοντές Ιατρούς ή από την υπηρεσία των SOS Ιατρών, υπηρεσία που αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Ιατρική Κοινότητα ως το φιλικότερο μοντέλο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους 24 ώρες το 24ώρο για όλο το χρόνο, όπως και τυχών Ιατρικές συμβουλές θα παρέχονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής SOS 1016.

Για τη φιλοξενία στους χώρους μας κάθε ηλικιωμένου πολίτη, αν κρίνεται απαραίτητο, θα ενημερώνεται ο Εισαγγελέας Ακροάσεων με έγγραφο της υπηρεσίας που ζητά τη φιλοξενία στους χώρους μας και την έγγραφη συναίνεση του ηλικιωμένου.

                                                                                                                                                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

                                                                                                                                                               Εθελοντών Ευπαθών Ομάδων

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ                                                                                                                 Αθήνα,  29 Δεκεμβρίου 2020

Α.Φ.Μ. 090283759                                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.: 1029/300  

Ηρώων Πολυτεχνείου & Καφαντάρη 5

135 61  Άγιοι Ανάργυροι  Αττικής

τηλ. Επικοινωνίας: 2155452540 – 2155452533                                                                               ΠΡΟΣ:

e-mail: [email protected]                                                                                                   ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

URL : www.leuko.co

 

Έχοντας υπόψη:

α) Tο Καταστατικό του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ με Αρ.Πρωτ.:8816/21-10-2020

β) Τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

δ) Το από 16/12/2020 πρακτικό Προεδρικού Συμβουλίου του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 

Ορίζεται επιτροπή στα πλαίσια της λειτουργίας κανονισμού του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ για την εφαρμογή του Προγράμματος με τίτλο, ”ΣΥΣΤΕΓΑ-ΖΩ” με τις ακόλουθες παραγράφους.

Παράγραφος 1η

Ο Κοινωνικός Φορέας Εθελοντών Ευπαθών Ομάδων που υπάγεται στην Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας και η Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης Ηλικιωμένων που υπάγεται στον Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ υλοποιούν το Πρόγραμμα ”ΣΥΣΤΕΓΑ-ΖΩ” δίνοντας την δυνατότητα σε ηλικιωμένους, που είτε δεν εξυπηρετούνται πλήρως, είτε χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, ή διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένοι, να φιλοξενηθούν σε παραχωρημένους χώρους, μελών του Φορέα μας ειδικά διαμορφωμένους και σε όλη την Ελληνική επικράτεια, παρέχοντας στέγη για την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωσή τους σε ένα οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της ζωής τους. Αναφερόμενοι στους Έλληνες πολίτες, το Πρόγραμμα ”ΣΥΣΤΕΓΑ-ΖΩ” απευθύνεται σε όλους τους πολίτες της Χώρας μας ανεξαιρέτως νέων και ηλικιωμένων, εργαζόμενους ή συνταξιούχους, αναγνωρίζοντας ότι κανένας δεν είναι περιττός. Η αξιοπρεπής διαβίωση κάθε πολίτη, ορίζει την αξιοπρέπεια της Κοινωνίας μας και ειδικά ο τρόπος διαβίωσης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, μαρτυρά το επίπεδο της Δημοκρατίας μας και την ποιότητα της Κοινωνίας που ζούμε.

Παράγραφος 2η

Την επίβλεψη και την μέριμνα του Προγράμματος για όλη την Ελληνική Επικράτεια θα την έχει ο Κοινωνικός Φορέας Εθελοντών Ευπαθών Ομάδων του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ που εκπροσωπείται από την κυρία Αλεξάνδρα Κωτούλια, με την ιδιότητα της Διευθύντριας, η οποία σε συνεργασία με την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου ή Ιδρύματος που θα προτείνει την στέγαση κάθε ηλικιωμένου, θα διερευνούν τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους φιλοξενίας και αφού κρίνουν την καταλληλότητα του χώρου αυτού, θα προχωρούν στην διακομιδή του ηλικιωμένου εξασφαλίζοντας όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά, νόμιμα έγγραφα που απαιτούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες, με την συγκατάθεση και την πλήρη επίγνωση του ηλικιωμένου τηρώντας το πρωτόκολλο απορρήτου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εκάστοτε εν ισχύ Εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται, για τα έγγραφα που ενδέχεται να περιλαμβάνουν εμπιστευτικές – απόρρητες πληροφορίες καθώς και επισυναπτόμενο αντίγραφο του Εισαγγελέα Ακροάσεων για την διακομιδή του ηλικιωμένου στον χώρο, όπου θα αναγράφεται πλήρης διεύθυνση, περιοχή, τηλέφωνο επικοινωνίας, καθώς και τα πλήρη στοιχεία της Αστυνομικής ταυτότητας του φιλοξενούντος.

Για τη διακομιδή, θα απαιτείται σύνταξη εγγράφου διακομιδής ηλικιωμένου από το ίδρυμα, με συνοδεία ή όχι νοσηλευτή και με ασθενοφόρο αν κρίνεται απαραίτητο, καθώς και συνοδευτική επιστολή του ιδρύματος, αν κρίνεται από το ίδρυμα η χρησιμότητά της.

Ο φιλοξενών έχει την υποχρέωση να ενημερώνει σε εβδομαδιαία βάση για την ομαλή πορεία της συγκατοίκησης και την υγεία του ηλικιωμένου, την υπεύθυνη επίβλεψης του Προγράμματος η οποία θα καταθέτει μηνιαίες αναφορές για την πορεία του Προγράμματος στην Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης Ηλικιωμένων και στον Τομέα Κοινωνικής Μέριμνας του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.

Παράγραφος 3η

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος, είναι η αποκατάσταση ηλικιωμένων στερούμενοι της Οικογενειακής θαλπωρής, η αντιμετώπιση του προβλήματος της τυχόν εγκατάλειψης από το στενό οικογενειακό περιβάλλον τους, η αποφυγή κινδύνου κάποιας ενδονοσοκομειακής λοίμωξης με σοβαρές συνέπειες για την ζωή τους από την μακροχρόνια παραμονή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα, η αποφυγή επιβάρυνσης της ψυχικής υγείας του ηλικιωμένου από την συνεχή παραμονή του στο νοσοκομείο, η απελευθέρωση νοσοκομειακού κρεβατιού από τον ηλικιωμένο που δεν χρήζει πλέον ιατρικών υπηρεσιών και παραμένει ως φιλοξενούμενος δίνοντας έτσι την δυνατότητα πρόσβασης σε άλλους ασθενείς που επείγει η εισαγωγή τους, και τέλος το ενδιαφέρον, η φροντίδα και η αγάπη για τον άνθρωπο που είναι δείγμα αλτρουισμού και επιβεβλημένης ανθρώπινης προσπάθειας για ένα καλύτερο κόσμο και ένδειξη ανθρωπισμού και ευγνωμοσύνης, σε μια ανθρώπινη ύπαρξη που περιμένει να φύγει με αξιοπρέπεια από τη ζωή.

Παράγραφος 4η

Για την εφαρμογή του Προγράμματος, ο φιλοξενών, μέλος του Κοινωνικού Φορέα Εθελοντών Ευπαθών Ομάδων, θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες του δωρεάν, οι οποίες θα αφορούν την συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική στήριξη, φροντίδα και μέριμνα, ανελλιπώς καθημερινά γεύματα, βοήθεια στην ατομική υγιεινή και όποιες άλλες υπηρεσίες κρίνονται αναγκαίες. Θα κρατά ενήμερη την Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου ή του Ιδρύματος που πρότεινε την φιλοξενία του ηλικιωμένου, έχοντας την δυνατότητα συμβουλευτικής κάλυψης ή ενημέρωσης, κάνοντας γνωστή την πραγματική εικόνα της φιλοξενίας και της συμπεριφοράς του.

Θα παρέχεται η δυνατότητα Ιατρικών επισκέψεων που θα γίνεται από εθελοντές Ιατρούς ή από την υπηρεσία των SOS Ιατρών, υπηρεσία που αναγνωρίζεται από την Παγκόσμια Ιατρική Κοινότητα ως το φιλικότερο μοντέλο πρωτοβάθμιας περίθαλψης, οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους 24 ώρες το 24ωρο για όλο το χρόνο, όπως και τυχόν Ιατρικές Συμβουλές θα παρέχονται μέσω της τηλεφωνικής γραμμής SOS 1016.

Παράγραφος 5η

Το Πρόγραμμα ”ΣΥΣΤΕΓΑ-ΖΩ” δεν χρηματοδοτείται από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και εντάσσεται στο πλαίσιο του Τμήματος Οικονομικών της Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ.

Το Τμήμα Οικονομικών, θα έχει την μέριμνα για την πλήρη κάλυψη των εξόδων που απαιτούνται για κάθε ηλικιωμένο κατά την φιλοξενία του, καθώς και των οικονομικών υποχρεώσεων, αν έχει αποκτήσει στο παρελθόν και αφού επαρκεί το ποσό της σύνταξης που του χορηγείται.

Το επισυναπτόμενο έγγραφο του Εισαγγελέα Ακροάσεων για την διακομιδή του ηλικιωμένου (Παράγραφος 2) θα δηλώνει και την επίγνωση της διαχείρισης του ποσού της σύνταξης του ηλικιωμένου από το Τμήμα Οικονομικών, με συνοδευτικό πληρεξούσιο Συμβολαιογράφου, ή εξουσιοδότηση, το οποίο με την υπογραφή του, θα φέρει τη σύμφωνη γνώμη του ηλικιωμένου και θα βρίσκεται στον φάκελο δαπανών κάθε ηλικιωμένου που θα τηρείται από το Τμήμα Οικονομικών.

Παράγραφος 6η

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται με τον διακριτικό τίτλο ”ΣΥΣΤΕΓΑ-ΖΩ” το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε όλα τα ενημερωτικά έγγραφα και επιστολές, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χρήση κριθεί απαραίτητο από τον Κοινωνικό Φορέα Εθελοντών Ευπαθών Ομάδων του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ και σαν έμβλημα θα φέρει την ίδια λέξη, όπως αυτή περιγράφεται:

Ανάμεσα σε αποσιωπητικά αναγράφεται με κεφαλαία πεζά γράμματα η λέξη ΣΥΣΤΕΓΑ-ΖΩ με διαχωριστική παύλα μετά από τη λέξη ΣΥΣΤΕΓΑ (-) και τη λέξη ΖΩ. Τα χρώματα των γραμμάτων της λέξης ΣΥΣΤΕΓΑ θα είναι σκούρο πράσινο και τα χρώματα των γραμμάτων της λέξης ΖΩ θα είναι λαχανί (απόχρωση του πράσινου).

 

 

ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΣΥΣΤΕΓΑ-ΖΩ”

”ΣΥΣΤΕΓΑ ΖΩ

 

Παράγραφος 7η

Η βασική Διοικητική και Οικονομική λειτουργία του Προγράμματος, ορίζεται και διενεργείται αποκλειστικά και μόνο, βάσει του από με Αρ.Πρωτ.:8816/21-10-2020 Καταστατικού του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ και οι αρμοδιότητες των Οργάνων που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα, όπως και τα καθήκοντά τους, ορίζονται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του κόμματος.

Το οποιοδήποτε θέμα, ρυθμίζεται από την Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας σε πρώτο βαθμό και από το Προεδρικό Συμβούλιο, σε δεύτερο.

 

Το παρόν αποτελείται από επτά (7) παραγράφους και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ τον Διευθυντή του Τμήματος Οικονομικών και την Διευθύντρια Κοινωνικού Φορέα Εθελοντών Ευπαθών Ομάδων.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020