”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Σε εφαρμογή τέθηκε το Πρόγραμμα του Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιολογικού Καθαρισμού, του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος υποστηριζόμενο από το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Καινοτόμων Τεχνολογιών CEEII (Circular Economy & Innonation Institute) που εδρεύει στην UPPSALA και έκανε την μελέτη για την κατάργηση των σκουπιδιών (zero waste) καθώς και τον περιορισμό της σπατάλης των φυσικών πόρων, με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Για την εφαρμογή του Προγράμματος από τον Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας, ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος κ. Ανδρέας Ρεντζούλας δήλωσε ότι:

”Η Κοινωνία του μέλλοντος  στηρίζεται στην Κυκλική Οικονομία, ένας από τους στόχους της οποίας είναι να περιοριστεί ο όγκος των απορριμμάτων στο ελάχιστο και τα υλικά που θεωρούνται άχρηστα να μπορούν να βρουν μια νέα χρήση και να γίνουν νέα προϊόντα.

Έτσι θα αποκτήσουν και πάλι εμπορική αξία, θα ενισχύσουν την Οικονομία της Χώρας μας και θα περιορίσουν ταυτόχρονα το φαινόμενο της Κλιματικής Αλλαγής.

Το προτεινόμενο Σύστημα απευθύνεται στον απλό πολίτη, παροτρύνοντας τον να αναλάβει την ευθύνη του ως καταναλωτής, να συμμετέχει ενεργά στον διαχωρισμό των απορριμμάτων από την πηγή, καθιστώντας δυνατή την εξεύρεση αποτελεσματικής και βιώσιμης λύσης σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Χώρας μας”.

Κλείνοντας ο κ. Ρεντζούλας επισήμανε ότι με ελάχιστη προσπάθεια από τον καθένα μας, μπορούν να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης τόσο για τον ίδιο τον ενεργό πολίτη, όσο και για το κοινωνικό σύνολο, αφού από μια τέτοια συλλογική προσπάθεια  σε Εθνικό επίπεδο, θα είναι όλοι κερδισμένοι, διότι θα  εξοικονομηθούν πόροι για άλλους κοινωφελής σκοπούς, πράγμα που θα μας καταστήσει πρότυπο στην Ευρώπη.

                                                                                                                                              ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

                                                                                                                                            Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιολογικού Καθαρισμού

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ                                                                                                                 Αθήνα,  21 Οκτωβρίου  2019

Α.Φ.Μ. 090283759                                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.: 586   

Ηρώων Πολυτεχνείου & Καφαντάρη 5

135 61  Άγιοι Ανάργυροι  Αττικής

τηλ. Επικοινωνίας: 2155452540 – 2155452533                                                                               ΠΡΟΣ:

e-mail: [email protected]                                                                                                   ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

URL : www.leuko.co

 

 Έχοντας  υπόψη:

α) Tο  Καταστατικό  του  Κόμματος  με  Αρ. Πρωτ.: 8731/9-11-2016  της  Εισαγγελίας  του  Αρείου  Πάγου, Άρθρο 13

β) Τον Κανονισμό  Λειτουργίας, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ’, Παράγραφος Γ’, Ενότητα 3ε’)

γ) Το από 04/10/2019 Πρακτικό Συμβουλίου Επικρατείας του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Ορίζεται  επιτροπή  στα  πλαίσια της  λειτουργίας  κανονισμού του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  για  την  εφαρμογής   του   Προγράμματος   με  τίτλο,   ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”   ΚΟΙΝΩΝΙΑ   ΧΩΡΙΣ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  με τις ακόλουθες παραγράφους.

Παράγραφος  1η

Ο   Τομέας   Περιβάλλοντος   και   Οικολογίας   και   η   Διεύθυνση   Διαχείρισης   Απορριμμάτων – Βιολογικού   Καθαρισμού   που   υπάγονται   στο   Τμήμα  Υγείας   και   Πρόνοιας   του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  θα  υλοποιήσει  το  Πρόγραμμα  ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”  ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΧΩΡΙΣ     ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ  με  το  Σύστημα  Συμμετοχικής  Διαχείρισης  Στερεών   Αποβλήτων   με   Βάση  τον  Διαχωρισμό  στην  Πηγή  υποστηριζόμενο από  το Σουηδικό  Ινστιτούτο Κυκλικής  Οικονομίας και Καινοτόμων Τεχνολογιών CEEII (Circular  Economy & Eco Innonation Institute) που εδρεύει  στην UPPSALA,  το οποίο  έκανε  και  την  μελέτη  για  την  κατάργηση  των σκουπιδιών, καθώς και τον περιορισμό της σπατάλης των φυσικών πόρων, με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Παράγραφος  2η

Την  επίβλεψη  του  Προγράμματος   για   όλη   την  Ελληνική  Επικράτεια   θα  την  έχει  ο  Τομέας Περιβάλλοντος   και   Οικολογίας   του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  ο οποίος  θα  επιβλέπει την  Διεύθυνση  Διαχείρισης  Απορριμμάτων  και  Βιολογικού  Καθαρισμού   του   ιδίου   κόμματος, καταθέτοντας  μηνιαίες   αναφορές   για  την  πορεία  του   Προγράμματος   στο  Τμήμα  Υγείας  και Πρόνοιας  και  στην  Διεύθυνση  Διοικητικής  Μέριμνας  του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Παράγραφος  3η

Ο  κύριος στόχος  του  Προγράμματος,  είναι  να  μετατρέψει  τα στερεά απόβλητα σε εμπορεύσιμα προϊόντα   που   θα   μπορούν   να   χρησιμοποιηθούν   σαν   πρώτες  ύλες,  με  την  προϋπόθεση  τα ανακυκλώσιμα υλικά να αποκτήσουν τεχνικές προδιαγραφές, χημική σύσταση, φυσική  κατάσταση, χρώμα, κακομετρικές διαστάσεις, βαθμός καθαρότητας και ενδεικτική τιμή αγοράς. Κινητήρια  δύναμη  για  την  επίτευξη  του  στόχου,  είναι  η  δημιουργία ζήτησης στην αγορά και η νομοθετική ρύθμιση, όπως π.χ υποχρεωτική ποσοστιαία χρήση πρώτων υλών που προέρχονται  από τον καταναλωτή.

Παράγραφος  4η

Η Βασική αρχή είναι να γίνεται ο διαχωρισμός στην πηγή, στο σημείο δηλαδή  όπου παράγονται τα απορρίμματα,  όπως  το  γραφείο,  το σπίτι,  το σχολείο,  τα καταστήματα,  ξενοδοχεία,  πλοία  κλπ. Για  το  σκοπό  αυτό,  θα χρησιμοποιούνται  δοχεία σε διάφορα μεγέθη, με κατάλληλη σχεδίαση και εύκολη  αναγνωρισιμότητα  τους  οποίους  προμηθεύει  η  Ανώνυμη Εταιρεία ”DNA  A.E” με  έδρα, Αχαρναί,  Τ.Κ. 13671  στην  διεύθυνση   Θρακομακεδόνων  62  και  ΑΦΜ: 999508791,   ΔΟΥ  ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,  που  διαθέτει  την  απαραίτητη  αδειοδότηση.  Τα  δοχεία αυτά θα διατίθενται  για τους  εσωτερικούς  χώρους γραφείων, οικιών,  καταστημάτων,  πολυκατοικιών,  ξενοδοχείων  κ.λ.π. μόνο σε εκείνων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Παράγραφος  5η

Το   Πρόγραμμα   αυτό   θα   κινητοποιήσει   την   ιδιωτική   πρωτοβουλία  σε  όλες  τις  φάσεις  της διαχείρισης  και  αξιοποίησης  των  απορριμμάτων,  με  αποτέλεσμα  να  εμφανιστούν  πολλές  νέες επιχειρηματικές  ιδέες  στην  αγορά  που  θα  προσελκύσουν  επενδύσεις.  Εξειδικευμένες  εταιρείες αναμένεται να δραστηριοποιηθούν σε τοπικό  και  Εθνικό  επίπεδο  και   επειδή  η  τυποποίηση των διαφόρων  κατηγοριών  υλικών  ανακύκλωσης  κατευθύνεται  από  την  ΕΕ, τα υλικά αυτά θα έχουν ενιαίες προδιαγραφές  και ποιότητα, ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο  εισαγωγών  και  εξαγωγών, ανάλογα με το κόστος παραγωγής και διάθεσης, τα μεταφορικά και τη ζήτηση που θα δημιουργηθεί στις διάφορες Χώρες. Σήμερα  που  η διαχείριση  των  απορριμμάτων  αποτελεί  κόστος για τους Δήμους, τις παραγωγικές μονάδες και του  καταναλωτές, καθώς  και τεράστια προβλήματα στο Περιβάλλον, η εφαρμογή του Προγράμματος    θα    απαλλάξει    όλους    του    εμπλεκόμενους   από   τα   έξοδα,   τα   οποία   θα αντικαταστήσουν  με   έσοδα,  μειώνοντας  ταυτόχρονα  τις  εισαγωγές  προϊόντων  πετρελαίου  και υλικών πρωτογενούς παραγωγής, ενισχύοντας την Οικονομία της Χώρας.

 Παράγραφος  6η

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται με το έμβλημα  το οποίο θα  είναι εμφανές  σε όλα τα δοχεία που  θα  είναι   τοποθετημένα   στους   εσωτερικούς   χώρους   των   ενδιαφερομένων,   αφού   πρώτα   έχουν συμπληρώσει  τα  στοιχεία τους  στο  έντυπο  ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”  αποδέχοντας  τους  όρους,  όπως αυτοί αναγράφονται, καθώς και οποιαδήποτε προβολή κριθεί  απαραίτητη.

 ΕΜΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Περιγραφή:  Στο  κέντρο  απεικονίζετε  η  γη  με  πράσινο  χρώμα,  η  θάλασσα με γαλάζιο χρώμα,  εξωτερικά  περικλείεται  με  δυο  δεξιόστροφα  τόξα  χρώματος  μπλε  και  λαχανί   (απόχρωση  του πράσινου)  και  όλα  περικλείονται  από  τρία  δεξιόστροφα  τόξα και ένα αριστερόστροφο τόξο στο κάτω μέρος, πράσινου χρώματος,  σε ένα στρογγυλό πλαίσιο, χρώματος σιέλ.

                  ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ”

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

στην  Οικονομικό  μοντέλο  του  μέλλοντος,  της   Κυκλικής Οικονομίας  που  βλέπει  τα  πράγματα  σαν μια ευκαιρία δίνοντας  αξία μέσα  απ’ αυτά και  δημιουργώντας  μια  ευχάριστη   αίσθηση και ικανοποίηση  στην βελτίωση του συνθηκών της ζωής μας. Συμμετέχω στην προσπάθεια, ανοίγοντας το δρόμο για  την επόμενη μέρα, ατενίζοντας το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία.

                                                        __________________

Ο/Η  υπογράφων/ουσα ………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση τοποθέτησης κάδων………………………………………………………………………….

Tηλέφωνο επικοινωνίας…………………………………….e-mail:…………………………………….

συμμετέχω στα  Κοινωνικά  Προγράμματα  του  Κοινωνικού  Φορέα  ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ  συγκεντρώνοντας  τα  πλαστικά μπουκάλια   και   καπάκια   εμφιαλωμένων   νερών   και   τα   κουτιά   αλουμινίου   των   αναψυκτικών   στους   κάδους   ανακύκλωσης  που  μου  παραχωρήθηκαν  δωρεάν  από  την  Διεύθυνση   Διαχείρισης   Απορριμμάτων  και  Βιολογικού  Καθαρισμού  του  Τομέα   Περιβάλλοντος και  Οικονομίας  και  θα  τους επιστρέψω ακέραιους με  την  ολοκλήρωση  ή αποχώρησή μου από το Πρόγραμμα.

Τηλ. Επικοινωνίας  2155452540 – 2155452533

 

ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ                                                                                                                            Αθήνα, …./…./………

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ                                                                                

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ                                                                                                Ο  Συμβαλλόμενος

ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

 ________________________________________________________________________________

 Παράγραφος  7η

Για  την  εφαρμογή  του  Προγράμματος  θα  γίνεται  συστηματική  ενημέρωση  και  εκπαίδευση σε διάφορα επίπεδα, οργανωμένη σε ευρεία κλίμακα, ώστε να επιτευχθεί η  αλλαγή  του  τρόπου  ζωής  και οι συνήθειες όλων των Κοινωνικών στρωμάτων, προχωρώντας συνειδητά σε ένα νέο  Σύστημα, για να μπορέσουμε ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής.

Παράγραφος  8η

Η  βασική  Διοικητική  και  Οικονομική  λειτουργία  του  Προγράμματος,  ορίζεται και διενεργείται αποκλειστικά και μόνο, βάση του από με Αρ.Πρωτ.: 8731/9-11-2016  Καταστατικού του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  και   οι αρμοδιότητες των Οργάνων που θα  υλοποιήσουν  το  Πρόγραμμα,  όπως  και  τα  καθήκοντά  τους, ορίζονται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας  του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος.

Το οποιοδήποτε θέμα, ρυθμίζεται από  την  Διεύθυνση  Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας  σε πρώτο βαθμό και από το Προεδρικό Συμβούλιο, σε δεύτερο.

 

Το   παρόν   αποτελείται   από   οκτώ   (8)  παραγράφους  και  υπογράφεται  από  τον  Πρόεδρο  του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  τον  Τομέα  Περιβάλλοντος  και  Οικολογίας  και  την  Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Βιολογικού Καθαρισμού του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος.

 

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019