ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εξωτερική πολιτική περιλαμβάνει πολλά σχέδια και στρατηγικές και πρέπει να αποτιμήσουμε πολλούς αστάθμητους παράγοντες, αφού το διαρκώς μεταβαλλόμενο Διεθνές Περιβάλλον, δημιουργεί ένα υψηλό βαθμό δυσκολίας. Η Πατρίδα μας, με γείτονες τα Βαλκανικά Κράτη και την Τουρκία, είναι αναγκασμένη να αναπτύξει διπλωματική στρατηγική, καθώς και να προχωρήσει σε κινήσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν Ειρήνη και καλές σχέσεις γειτονίας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος του Εθνικού Συμφέροντος, το οποίο υπερέχει όλων. Η διπλωματική ισορροπία, άμεσα σχετίζεται και με την επικρατούσα γεωπολιτική στο συγκεκριμένο χώρο, όπως και με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Η άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής, κατευθύνεται στην αποφυγή συγκρούσεων και σοβαρών διενέξεων, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας.

Επίσης στις Διεθνείς σχέσεις, αναγνωρίζουμε κάθε Χώρα σαν ισότιμο συνομιλητή, σεβόμενοι την ιστορία και την μοναδικότητα κάθε Λαού. Αυτός ο ίδιος σεβασμός, που μας επιβάλει η Αλήθεια της Ιστορίας, μας οδηγεί στην ανάγκη ιδιαίτερης σχέσης με την Κύπρο, λόγο του Ελληνισμού και λαών μας, ενώ στην Ρωσία, την βαθιά φιλία, την Πνευματική συγγένεια, αλλά και την διαρκή υποστήριξή της, στους δίκαιους αγώνες των Ελλήνων, τόσο στην Επανάσταση του 1821 όσο και στις Πολιτικές γέφυρες του Ιωάννη Καποδίστρια, του Αλεξάνδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείες. Στα πλαίσια αυτά, στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ με υπευθυνότητα και θεωρώντας ότι τα Εθνικά Θέματα και Ζητήματα προηγούνται όλων, προτείνουμε:

 • Συνεργασία με όλα τα Κόμματα του Κοινοβουλίου, για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Εξωτερικής Πολιτικής, η οποία θα περιλαμβάνει Στρατηγικές και κατάλληλα Πρόσωπα με ειδικά προσόντα που θα τις ασκήσουν. Αρνούμαστε οποιαδήποτε συμμετοχή σε “παιχνίδια”, που η λειτουργία τους αποβλέπει σε εσωτερική κατανάλωση.
 • Ως άμεσοι υπεύθυνος για την άσκηση Εξωτερικής Πολιτικής, οφείλουμε να ενημερώνουμε επαρκώς και συνεχώς τον Ελληνικό Λαό, με ειλικρίνεια, απ ευθείας, χωρίς να επιτρέπουμε την παραπληροφόρηση.
 • Η Εξωτερική Πολιτική περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των Εθνικών Συμφερόντων, όπως το Εμπόριο, τις Εξαγωγές, τις Επενδύσεις κλπ και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την επιβίωση των πολιτών της Πατρίδας μας, μέσω των εκτός Εθνικών Συνόρων Οικονομικής επέκτασης.
 • Ανάπτυξη πραγματικών φιλικών σχέσεων με όλα τα Κράτη και επί το πλείστον με τη Ρωσία, αλλά κυρίως με τα γειτονικά, με τα οποία η Πατρίδα μας συνορεύει. Οι επόμενες γενεές, εκτός των άλλων αρνητικών σημείων που υπάρχουν σήμερα σε τομείς όπως της Οικονομίας, να κληρονομήσουν ένα καλό πλαίσιο εφαρμοσμένης Εξωτερικής Πολιτικής.
 • Διευθέτηση της αποπληρωμής του Δημόσιου Χρέους, το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μη βιώσιμο. Η αλλαγή του νομίσματος σήμερα, από Ευρώ σε Εθνικό, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Θα δημιουργήσουμε σταθερότητα και ανάπτυξη των βασικών παραγωγικών δομών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ανάπτυξη.
 • Αξιοποίηση του γεωπολιτικού ρόλου της Πατρίδας μας, στην περιοχή και ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αναμόρφωση του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και αναβάθμιση του ρόλου των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, για να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, τα οποία σήμερα είναι δύσκολο να ανατραπούν.

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ελλάδα στο Διεθνές Περιβάλλον και η σημαντική  θέση της, σε συνδυασμό με τη μορφολογία των συνόρων της, προσδίδουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, όσον αφορά την διαπραγματευτική της ισχύ. Η κατάσταση η οποία επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενδυναμώνει την ισχύ της Ελλάδος καθώς υπάρχουν νέα δεδομένα και εξελίξεις στο Κυπριακό.

Παράλληλα, οι σχέσεις μας με τα Σκόπια, τα οποία εδώ και χρόνια χρησιμοποιούν την ονομασία “Μακεδονία”, χρήζουν λόγω της ευαισθησίας τους, ιδιαίτερου χειρισμού.

Στην αντιπέρα πλευρά του Αιγαίου, η Τουρκία με κάθε τρόπο φροντίζει να διατηρεί τις σχέσεις με τη Πατρίδα μας, τεταμένες.

Διαρκείς παραβιάσεις των συνόρων μας από θάλασσα και αέρα και λεκτικές προκλήσεις με  απειλές, συνθέτουν την συμπεριφορά της γείτονας Χώρας.

Τα θέματα της Εξωτερικής Πολιτικής αλληλοσχετίζονται και περιέχουν πολλές μεταβολές, με αποτέλεσμα, ο βαθμός δυσκολίας του χειρισμού τους, να είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η θέση της Ελλάδας βρίσκεται, όπως τονίστηκε παραπάνω,σε ένα Διεθνές διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου κράτη όπως η Αλβανία, διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους αναλόγως των  συμφερόντων που επιδιώκουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,  χωρίς να λαμβάνουν υπ όψιν τους, ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Η Τουρκία δεν παρουσιάζει φιλικό πρόσωπο απέναντι στην  Ελλάδα και η Κυβέρνησή της ασκεί σκληρή πολιτική, εκμεταλλευόμενη την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία  έχει επέλθει η Πατρίδα μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Ελλάδα είναι μέλος και το ευρώ επίσημο νόμισμα των συναλλαγών της εποπτεύει πλέον την Πατρίδα μας ελέγχοντας την οικονομία μέσω των Μνημονίων, τα οποία είναι αναγκαστικής εφαρμογής. Οποιαδήποτε απόκλιση, θα δημιουργούσε διακοπή της δανειοδότησης, με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ με υψηλό αίσθημα ευθύνης, τονίζουμε ότι στην Εξωτερική πολιτική και στην διαμόρφωση σχέσεων με τα υπόλοιπα κράτη, δεν χωρούν λάθη. Κάθε λανθασμένη κίνηση μπορεί να ζημιώσει τα Εθνικά Συμφέροντα και να ζημιωθεί η Πατρίδα μας, σημαντικά και μακροχρόνια.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Μεταναστευτικό ως το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα  στην Ευρώπη, αλλά κυρίως για την Ελλάδα, αποτελούν οι μεταναστευτικές ροές προσφύγων, οι οποίες περνούν τα σύνορα, με σκοπό είτε άλλο τελικό προορισμό, είτε για εγκατάσταση στη Χώρα μας.

Αναλύοντας το γεγονός αυτό, άμεσα και αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα, ότι τα σύνορα της Πατρίδας μας, με έμμεσο τρόπο, είναι ως να μην  υπάρχουν, θέμα το οποίο γίνεται ακόμα σοβαρότερο, όταν άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη υψώνουν τείχη στα σύνορά τους και φυλάσσονται για να αποφύγουν ακόμα και μια μικρή ομάδα μεταναστών που προσπαθεί να διέλθει από αυτά.

Παράλληλα, η Τουρκία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, απειλεί να  αφήσει ελεύθερο ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών να διέλθει από τα σύνορά μας, μια απειλή την  οποία χρησιμοποιεί με σκοπό να αυξήσει την διαπραγματευτική της ισχύ, έναντι των Ευρωπαίων.

Η Ελλάδα σήμερα, ως παθητικός δέκτης αυτών των καταστάσεων, ακολουθεί μια άγνωστη πορεία η οποία δυστυχώς θα οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα, με μια Κυβέρνηση που όπως έχει  αποδειχθεί, δεν έχει την ικανότητα ή την θέληση να διαπραγματευθεί.

Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ πιστεύουμε, ότι το θέμα της αντιμετώπισης του Μεταναστευτικού, έχει απόλυτη προτεραιότητα, καθώς δεν έχουν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπισή του.

Παρατηρώντας τις εισροές των μεταναστών, καθώς και του τρόπου εισόδου αυτών στην Χώρα μας, πρέπει:

 •  Να γίνει αποδεκτό, ότι η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος, δεν αποτελεί και δεν δύναται να αντιμετωπισθεί ως Εθνικό πρόβλημα.

Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται από μια παγκοσμιότητα και σαφώς, είναι Ευρωπαϊκό.

 • Να αναγνωρισθεί, ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι Ελληνικά, αλλά και Ευρωπαϊκά.
 • Κάθε είσοδος στην Ελληνική Επικράτεια, αποτελεί παραβίαση και των Ευρωπαϊκών συνόρων και ως τέτοια, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.
 •  Να υπάρξει άμεση συνεργασία με την Ευρώπη για κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενιαία  και αποδεκτή για όλα τα Κράτη, ώστε να ληφθεί επαρκής και ουσιαστική υποστήριξη στην αντιμετώπιση του θέματος, η οποία θα περιλαμβάνει και σταθερή οικονομική βοήθεια.
 • Απαιτούμε μεγαλύτερη υποστήριξη από την FRONTEX και σε οικονομική βάση.
 • Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό απ’ όλους, ότι η Πατρίδα μας αποτελεί την Είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 •  Άμεση Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Σχεδίου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία να περιέχει και αυστηρές κυρώσεις στα γειτονικά κράτη, που με όποιο τρόπο δεν την αποδέχονται.
 •  Άμεση αντιμετώπιση των ήδη υπαρχόντων μεταναστών στο εσωτερικό της Χώρας, με την  ανάπτυξη συστήματος ελέγχου.  Το σύστημα αυτό, θα περιλαμβάνει εκτός άλλων, άμεση διαδικασία διαχωρισμού, μεταξύ των εχόντων ανάγκη ασύλου και σε αυτούς που θεωρούνται παράνομοι. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της Πατρίδας μας, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Διακρίνουμε τους έχοντες ανάγκη προστασίας που απειλείται η ζωή τους, από αυτούς που εισέρχονται λαθραία στη Χώρα μας.
 • Δημιουργία Υπηρεσίας, με συμμετοχή των Υπουργείων Εξωτερικών, Νησιωτικής Πολιτικής, Αμύνης και Οικονομικών, η οποία θα λειτουργεί με σκοπούς, όπως:

 

α. Την Δημιουργία Ευρωπαϊκού Σχεδίου αντιμετώπισης, της Μεταναστευτικής Κρίσης.

β. Την Λειτουργία άμεσης διαδικασίας διεκπεραίωσης Αιτήσεων Ασύλου.

γ. Την Λειτουργία διαχείρισης Ευρωπαϊκών κονδυλίων, η οποία θα βρίσκεται υπό την  εποπτεία του ΣΑΕΕΛΠ (Σώμα Ανεξάρτητων Ειδικών Επιθεωρητών Λειτουργίας και Ποιότητας).

δ. Την διαχείριση των νομίμως ευρισκομένων μεταναστών στη Χώρα και σχεδιασμός για την ένταξή τους στα πλαίσια ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελλάδας.  Η παρουσία  εντεταγμένων μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της Χώρας, μπορεί να προσδώσει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, όφελος για την Οικονομική Ανάπτυξη της Πατρίδας μας. Δημιουργία Αποτελεσματικής Διαχείρισης Κέντρων Μεταναστών.

ε. Την Αποδοχή, εκτός άλλων δεσμεύσεων, για τους νόμιμους μετανάστες όπως του  Συντάγματος της Ελλάδας, των νόμων που ισχύουν, καθώς και της υποχρέωσης εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Οι συνάνθρωποί μας μετανάστες, είναι φιλοξενούμενοι στην  Πατρίδα μας και ως εκ τούτου, θα πρέπει να ενταχθούν στην Ελληνική Κοινωνία, στα πλαίσια που ισχύουν και για τους Έλληνες πολίτες. Αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις, για τη χορήγηση Ελληνικής Υπηκοότητας.

στ. Την δημιουργία, μέσα στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της  Μεταναστευτικής Κρίσης, πλάνου, για τη συντομότερη προώθηση των παράνομων μεταναστών στη Χώρα τους.

ζ. Την Πληροφόρηση των Πολιτών για την πραγματική διάσταση των Μεταναστευτικών  θεμάτων, καθώς και της πορείας τους.

η. Πολύ Αυστηρές Ποινές, σε όσους συλλαμβάνονται να διακινούν ανθρώπους, οι οποίες θα επιβάλλονται άμεσα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άμυνα είναι η  Ειρήνη και η διαφύλαξη των συνόρων μας που   αποτελούν τα πλέον πολύτιμα αγαθά για την Πατρίδα μας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις  αποτελούν την εγγύηση για τα εν λόγω Εθνικά αγαθά και γι΄αυτό δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την εκάστοτε εκλεγείσα Κυβέρνηση.

Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας, πρέπει να είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο συμβολικός Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας μας. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πρέπει να είναι ο Γενικός Επιτελάρχης και Σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ υποστηρίζουμε ότι:

 • Τα σημερινά εδαφικά όρια (ξηράς, αέρος, και θαλάσσης) της Ελληνικής Επικράτειας, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απολύτως κατοχυρωμένα από Διεθνείς συμφωνίες και κάθε αμφισβήτησή τους από άλλη Χώρα, θεωρείται και είναι πράξη εχθρική, που με διάβημα της Βουλής των Ελλήνων πρέπει να επιβάλλονται ανάλογες κυρώσεις, από την Ε.Ε και τον Ο.Η.Ε.
 • Η ονομασία του γειτονικού κράτους των Σκοπίων, με γεωγραφικό ή οποιοδήποτε άλλο προσδιορισμό που συμπίπτει ή γίνεται σύγχυση με την ονομασία του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ελλάδας που ονομάζεται Μακεδονία, δεν γίνεται αποδεκτή εκ μέρους των Ελλήνων, ως πλαστογράφηση της Ιστορικής αλήθειας του Πολιτισμού.
 •  Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, στη Δ. Θράκη και στη Κύπρο, καθώς και οι επεκτατικές βλέψεις για δημιουργία “Μεγάλης Αλβανίας” σε βάρος της Ελλάδας, είναι ενέργειες παράλογες, αντίκεινται στο Διεθνές Δίκαιο, διαταράσσουν την Ειρήνη, την Ασφάλεια και τη πρόοδο στα κράτη των Βαλκανίων, της Μεσογείου και της εγγύς Ανατολής.
 • Η Ελλάδα έχει το αναφαίρετο  δικαίωμα να επεκτείνει τα θαλάσσια σύνορά της στα (12) ναυτικά μίλια, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, όπως αποφασίστηκε στο Καράκας.
 •  Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να ανακηρύξει μονομερώς την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (Α.Ο.Ζ.) στις Ελληνικές Θάλασσες και να πραγματοποιεί εντός της Επικράτειας, έρευνες, μελέτες και εξορύξεις.
 • Να απαγορεύεται η κατάτμηση της Ελληνικής Επικράτειας σε ειδικές Οικονομικές Ζώνες.