ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Εξωτερική πολιτική περιλαμβάνει πολλά σχέδια και στρατηγικές και πρέπει να αποτιμήσουμε πολλούς αστάθμητους παράγοντες, αφού το διαρκώς μεταβαλλόμενο Διεθνές Περιβάλλον, δημιουργεί ένα υψηλό βαθμό δυσκολίας. Η Πατρίδα μας, με γείτονες τα Βαλκανικά Κράτη και την Τουρκία, είναι αναγκασμένη να αναπτύξει διπλωματική στρατηγική, καθώς και να προχωρήσει σε κινήσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν Ειρήνη και καλές σχέσεις γειτονίας, χωρίς αυτό να είναι σε βάρος του Εθνικού Συμφέροντος, το οποίο υπερέχει όλων. Η διπλωματική ισορροπία, άμεσα σχετίζεται και με την επικρατούσα γεωπολιτική στο συγκεκριμένο χώρο, όπως και με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Η άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής, κατευθύνεται στην αποφυγή συγκρούσεων και σοβαρών διενέξεων, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας.

Επίσης στις Διεθνείς σχέσεις, αναγνωρίζουμε κάθε Χώρα σαν ισότιμο συνομιλητή,σεβόμενοι την ιστορία και την μοναδικότητα κάθε Λαού. Αυτός ο ίδιος σεβασμός, που μας επιβάλει η Αλήθεια της Ιστορίας, μας οδηγεί στην ανάγκη ιδιαίτερης σχέσης με την Κύπρο, λόγο του Ελληνισμού και λαών μας, ενώ στην Ρωσία, την βαθιά φιλία, την Πνευματική συγγένεια, αλλά και την διαρκή υποστήριξή της,στους δίκαιους αγώνες των Ελλήνων, τόσο στην Επανάσταση του 1821 όσο και στις Πολιτικές γέφυρες του Ιωάννη Καποδίστρια, του Αλεξάνδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείες. Στα πλαίσια αυτά, στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ με υπευθυνότητα και θεωρώντας ότι τα Εθνικά Θέματα και Ζητήματα προηγούνται όλων, προτείνουμε:

  • Συνεργασία με όλα τα Κόμματα του Κοινοβουλίου, για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Εξωτερικής Πολιτικής, η οποία θα περιλαμβάνει Στρατηγικές και κατάλληλα Πρόσωπα με ειδικά προσόντα που θα τις ασκήσουν. Αρνούμαστε οποιαδήποτε συμμετοχή σε “παιχνίδια”, που η λειτουργία τους αποβλέπει σε εσωτερική κατανάλωση.
  • Ως άμεσοι υπεύθυνος για την άσκηση Εξωτερικής Πολιτικής, οφείλουμε να ενημερώνουμε επαρκώς και συνεχώς τον Ελληνικό Λαό, με ειλικρίνεια, απ ευθείας, χωρίς να επιτρέπουμε την παραπληροφόρηση.
  • Η Εξωτερική Πολιτική περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των Εθνικών Συμφερόντων, όπως το Εμπόριο, τις Εξαγωγές, τις Επενδύσεις κλπ και αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την επιβίωση των πολιτών της Πατρίδας μας, μέσω των εκτός Εθνικών Συνόρων Οικονομικής επέκτασης.
  • Ανάπτυξη πραγματικών φιλικών σχέσεων με όλα τα Κράτη και επί το πλείστον με τη Ρωσία, αλλά κυρίως με τα γειτονικά, με τα οποία η Πατρίδα μας συνορεύει. Οι επόμενες γενεές, εκτός των άλλων αρνητικών σημείων που υπάρχουν σήμερα σε τομείς όπως της Οικονομίας, να κληρονομήσουν ένα καλό πλαίσιο εφαρμοσμένης Εξωτερικής Πολιτικής.
  • Διευθέτηση της αποπληρωμής του Δημόσιου Χρέους, το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μη βιώσιμο. Η αλλαγή του νομίσματος σήμερα, από Ευρώ σε Εθνικό, δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Θα δημιουργήσουμε σταθερότητα και ανάπτυξη των βασικών παραγωγικών δομών, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ανάπτυξη.
  • Αξιοποίηση του γεωπολιτικού ρόλου της Πατρίδας μας, στην περιοχή και ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Αναμόρφωση του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και αναβάθμιση του ρόλου των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, για να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, τα οποία σήμερα είναι δύσκολο να ανατραπούν.