ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Επιχειρηματικότητα, αποτελεί την ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Κοινωνίας. Είναι η κινητήριος δύναμη που παρέχει εισόδημα στους ιδιοκτήτες, στους εργαζομένους και μέσω των άμεσων και έμμεσων φόρων, στο Κράτος.

 • Η σπουδαιότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Πατρίδα μας και οι ανάγκες που υπάρχουν, θα ομαλοποιηθούν από:
 • Την δημιουργία Υπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας.
 • Την άμεση απλοποίηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης, από την ίδρυση τους.
 • Συλλογικές αποφάσεις για την στήριξη των εργαζομένων, μέσα από διασφαλισμένη διαδικασία, το οποίο θα αυξήσει την παραγωγικότητα, σε σημαντικό βαθμό.
 • Αλλαγή, με τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, για την ουσιαστική υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης.
 • Δημιουργία Τράπεζας Επενδύσεων.

 

Ο Τουρισμός, που αποτελεί για την Πατρίδα μας τη βαριά βιομηχανία, μπορεί να αποτελέσει μαζί με την Ναυτιλία, και τον Πρωτογενή Τομέα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη λύση για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Θα υπάρξει Εθνικός σχεδιασμός Τουριστικής Πολιτικής, με την συμμετοχή όλων των ιδιωτικών φορέων και ενώσεων, ώστε να πετύχουμε μια στρατηγική στον Τουρισμό. Η ανάγκη είναι επιτακτική, με δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και Διεθνής και επιβάλλεται:

 • Η άμεση Δημιουργία επιτροπής, αρμόδιας για την δημιουργία Σχεδίου Στρατηγικής Δράσης, η οποία θα καλύπτει όλες τις μορφές του Τουρισμού.
 • Η Δημιουργία, στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού, προώθηση των μορφών του Τουρισμού της Πατρίδας μας, με στοχευμένες προβολές στο εξωτερικό, επιδιώκοντας την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου σε 12μηνη βάση.
 • Τουριστικά Κέντρα εντός των Πρεσβειών στο εξωτερικό, δημιουργώντας πυρήνες δράσης.
 • Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση και ανάπτυξη Τουριστικών υποδομών με Διεθνείς προδιαγραφές, υιοθέτηση πιστοποιήσεων και συστήματος ποιοτικών ελέγχων.
 • Θέσπιση Νησιωτικής Πολιτικής με ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α.
 • Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΣΑΕΕΛΠ, απογραφή όλων των Τουριστικών καταλυμάτων και χάραξη πολιτικής.

 

Η Ναυτιλία αποτελεί κυρίως την Επιχειρηματική προβολή της Χώρας μας στο εξωτερικό, εισφέροντας εισοδήματα, τα οποία αποκτώνται κυρίως στη Διεθνή Αγορά. Στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της οικονομίας,ο Τομέας της Ναυτιλίας έχει άμεση προτεραιότητα. Για τον νευραλγικό αυτό Τομέα, θα πραγματοποιηθεί σοβαρός Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός Σχεδίου συνεργασίας και Ανάπτυξης, που θα καλύπτει, Πλοία – Λιμάνια και θα καθορίζει τις σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με την Διοίκηση. Επίσης:

 • Θα ενισχυθεί η Ναυτική Εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα, αρχής γενομένης από τα Πανεπιστήμια της Χώρας, που θα διαθέτουν αντίστοιχα τμήματα, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια ενός ενιαίου Προγράμματος και να αποδεσμευτεί το Λιμενικό Σώμα από την Διοίκηση των Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Διοίκηση θα γίνεται από πολιτικό προσωπικό, με Ναυτική προϋπηρεσία.
 • Η Πιστοποίηση ικανότητας των Ναυτικών δεν θα γίνεται μόνο από το ΚΕΣΕΝ, αλλά θα δημιουργηθούν Ιδιωτικοί Φορείς πιστοποίησης, βάση Διεθνών Προτύπων Αξιολόγησης.
 • Θα υπάρξει Σταθερό πλαίσιο λειτουργίας της Ναυτιλίας.
 • Η εξυπηρέτηση των Διαποντίων Νησιών ή των Απομακρυσμένων Νησιών, θα καλύπτεται από Κρατική Επιδότηση ή από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε η κάλυψη τους να γίνεται με Κοινωνικά κριτήρια και όχι Οικονομικά.
 • Τα φορτηγά πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και είδη πρώτων υλών εντός του Ελληνικού Θαλάσσιου Χώρου, δεν θα έχουν ΦΠΑ επί του Ναύλου μεταφοράς των.
 • Διαγωνισμοί για ανάθεση σε Ιδιώτες, με συμμετοχή του οικείου Δήμου, κατασκευής και λειτουργίας Μαρίνων, για ελλιμενισμό σκαφών, όπως με την περίπτωση της Μαρίνας του Τροκαντερό.
 • Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού, χωρίς τους μέχρι τώρα περιορισμούς που αποτρέπουν την προσέλευση Σκαφών αναψυχής, από την Ευρώπη.
 • Δημιουργία επισκευαστικών βάσεων με ελκυστικά κριτήρια και πλήρη κάλυψη στις ανάγκες υπηρεσιών που χρήζουν στην επισκευή και ετήσια συντήρηση τα σκάφη. π.χ. Πράκτορες, Τροφοδοσίες, Τέχνη Υποστήριξη.
 • Λειτουργία Κέντρου Επιμόρφωσης Ναυτικών, κατωτέρων πληρωμάτων, με σκοπό να διατεθούν στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Ναυτιλία.
 • Επαναλειτουργία του ΓΕΝΕ με ιδιωτικά κριτήρια.
 • Δημιουργία Ναυτικών Δικαστηρίων, με Δικαστικούς ικανούς και με γνώσεις, για να εφαρμόσουν το Ναυτικό Δίκαιο.
 • Απαλλαγή Φορολόγησης των Ελλήνων Ναυτικών, που αποκτούν εισοδήματα, ως εργαζόμενοι στο εξωτερικό σε πλοία με ξένη Σημαία.
 • Να γίνει κατανοητό, ότι η Ακτοπλοϊα προσφέρει στην Πατρίδα μας σπουδαία υπηρεσία, καθώς η επικοινωνία και το εμπόριο των νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα, πραγματοποιείται μέσω αυτής.
 • Θα υπάρξει μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α, ώστε να ισχυροποιηθεί η θέση της νησιωτικής Χώρας.