Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ1. Επιχειρηματικός Κόσμος

Επιχειρηματικότητα είναι ο όρος που εκφράζει τη δύναμη που μπορεί να διαθέσει μια κοινωνία, με σκοπό να επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο ευημερίας. Θεωρούμε ότι οι Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην αγορά, ανεξάρτητα του μεγέθους τους, αποτελούν την ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Κοινωνίας. Είναι η κινητήριος δύναμη που παρέχει εισόδημα στους ιδιοκτήτες, στους εργαζομένους και μέσω των άμεσων και έμμεσων φόρων, στο Κράτος.

Η Δημόσια Διοίκηση,έχει υποχρέωση να διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων στο εσωτερικό, καθώς και στο εξωτερικό της Χώρας. Να ενημερώνει και να υποστηρίζει τους Επιχειρηματίες, οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν στην Πατρίδα μας, δείχνοντας συνέπεια και σταθερότητα, του νομοθετικού πλαισίου στο χρόνο. Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και την εισφορά όλων αυτών που ασκούν νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στη Πατρίδα μας και τις ανάγκες που υπάρχουν, προτείνει:

 • Την δημιουργία Υπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας.

 • Την άμεση απλοποίηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης, από την ίδρυση τους.

 • Συλλογικές αποφάσεις για την στήριξη των εργαζομένων, μέσα από διασφαλισμένη διαδικασία, το οποίο θα αυξήσει την παραγωγικότητα, σε σημαντικό βαθμό.

 • Αλλαγή, με τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, για την ουσιαστική υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης.

 • Δημιουργία Τράπεζας Επενδύσεων.

Δ2. Τουρισμός

Ο Τουρισμός, αποτελεί για την Πατρίδα μας τη βαριά βιομηχανία και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει μαζί με την Ναυτιλία, και τον Πρωτογενή Τομέα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη λύση για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Εκείνο που θα πρέπει, όχι απλά να γίνει κατανοητό, αλλά να υπάρξει Εθνικός σχεδιασμός Τουριστικής Πολιτικής, με την συμμετοχή όλων των ιδιωτικών φορέων και ενώσεων, ώστε να υπάρξει επιτέλους μια στρατηγική στον Τουρισμό. Η ανάγκη είναι επιτακτική, με δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και Διεθνής, αλλά ταυτόχρονα,το μέγεθος της Παγκόσμιας Τουριστικής Βιομηχανίας, ανέρχεται στα 3,2 Τρις δολάρια.

Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ με ευαισθησία και σοβαρότητα για τον Τουρισμό, προτείνουμε;

 • Την άμεση Δημιουργία επιτροπής, αρμόδιας για την δημιουργία Σχεδίου Στρατηγικής Δράσης, η οποία θα καλύπτει όλες τις μορφές του Τουρισμού.

 • Δημιουργία στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού, την προώθηση των μορφών του Τουρισμού της Πατρίδας μας, με στοχευμένες προβολές στο εξωτερικό, επιδιώκοντας την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου σε 12μηνη βάση.

 • Τουριστικά Κέντρα εντός των Πρεσβειών στο εξωτερικό, δημιουργώντας πυρήνες δράσης.

 • Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση και ανάπτυξη Τουριστικών υποδομών με Διεθνείς προδιαγραφές, υιοθέτηση πιστοποιήσεων και συστήματος ποιοτικών ελέγχων.

 • Θέσπιση Νησιωτικής Πολιτικής με ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α.

 • Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΣΑΕΕΛΠ, απογραφή όλων των Τουριστικών καταλυμάτων και χάραξη πολιτικής.

Δ3. Ναυτιλία

Ανέκαθεν, ο Τομέας της Ναυτιλίας αποτελούσε έναν από τους πρωτοπόρους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, που η συνεισφορά του, ήταν και παραμένει σημαντική. Η Ναυτιλία αποτελεί κυρίως την Επιχειρηματική προβολή της Χώρας μας στο εξωτερικό, εισφέροντας εισοδήματα, τα οποία αποκτώνται κυρίως στη Διεθνή Αγορά. Στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της οικονομίας,ο Τομέας της Ναυτιλίας έχει άμεση προτεραιότητα. Για τον νευραλγικό αυτό Τομέα, θεωρούμε ότι πρέπει:

 • Να πραγματοποιηθεί σοβαρός Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός Σχεδίου συνεργασίας και Ανάπτυξης, που θα καλύπτει, Πλοία – Λιμάνια και θα καθορίζει τις σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με την Διοίκηση.

 • Να ενισχυθεί η Ναυτική Εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα, αρχής γενομένης από τα Πανεπιστήμια της Χώρας, που θα διαθέτουν αντίστοιχα τμήματα, αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια ενός ενιαίου Προγράμματος και να αποδεσμευτεί το Λιμενικό Σώμα από την Διοίκηση των Σχολών Ναυτικής Εκπαίδευσης. Η Διοίκηση να γίνεται από πολιτικό προσωπικό, με Ναυτική προϋπηρεσία.

 • Η Πιστοποίηση ικανότητας των Ναυτικών να μην γίνεται μόνο από το ΚΕΣΕΝ, αλλά να δημιουργηθούν Ιδιωτικοί Φορείς πιστοποίησης, βάση Διεθνών Προτύπων Αξιολόγησης.

 • Να υπάρχει Σταθερό πλαίσιο λειτουργίας της Ναυτιλίας.

 • Η εξυπηρέτηση των Διαποντίων Νησιών ή των Απομακρυσμένων Νησιών, να καλύπτεται από Κρατική Επιδότηση ή από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ώστε η κάλυψη τους να γίνεται με Κοινωνικά κριτήρια και όχι Οικονομικά.

 • Τα φορτηγά πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα και είδη πρώτων υλών εντός του Ελληνικού Θαλάσσιου Χώρου, να μην έχουν ΦΠΑ επί του Ναύλου μεταφοράς των.

 • Διαγωνισμό για ανάθεση σε Ιδιώτες, με συμμετοχή του οικείου Δήμου, κατασκευής και λειτουργίας Μαρίνων, για ελλιμενισμό σκαφών, όπως με την περίπτωση της Μαρίνας του Τροκαντερό.

 • Ανάπτυξη του Θαλάσσιου Τουρισμού, χωρίς τους μέχρι τώρα περιορισμούς που αποτρέπουν την προσέλευση Σκαφών αναψυχής, από την Ευρώπη.

 • Δημιουργία επισκευαστικών βάσεων με ελκυστικά κριτήρια και πλήρη κάλυψη στις ανάγκες υπηρεσιών που χρήζουν στην επισκευή και ετήσια συντήρηση τα σκάφη. π.χ. Πράκτορες, Τροφοδοσίες, Τέχνη Υποστήριξη.

 • Λειτουργία Κέντρου Επιμόρφωσης Ναυτικών, κατωτέρων πληρωμάτων, με σκοπό να διατεθούν στην Ελληνική και στην Παγκόσμια Ναυτιλία.

 • Επαναλειτουργία του ΓΕΝΕ με ιδιωτικά κριτήρια.

 • Δημιουργία Ναυτικών Δικαστηρίων, με Δικαστικούς ικανούς και με γνώσεις, για να εφαρμόσουν το Ναυτικό Δίκαιο.

 • Απαλλαγή Φορολόγησης των Ελλήνων Ναυτικών, που αποκτούν εισοδήματα, ως εργαζόμενοι στο εξωτερικό σε πλοία με ξένη Σημαία.

 • Να γίνει κατανοητό, ότι η Ακτοπλοϊα προσφέρει στην Πατρίδα μας σπουδαία υπηρεσία, καθώς η επικοινωνία και το εμπόριο των νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα, πραγματοποιείται μέσω αυτής.

 • Να υπάρξει μείωση των συντελεστών Φ.Π.Α, ώστε να ισχυροποιηθεί η θέση της νησιωτικής Χώρας.