ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Τομέα της Οικονομίας, όπως αποτυπώνεται από την συρρίκνωση της αγοράς, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και το άδικο φορολογικό σύστημα, που απωθεί κάθε μικρό ή μεγάλο επενδυτή, είναι τα άμεσα και τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Η επικρατούσα θλιβερή οικονομική κατάσταση, μπορεί να αναστραφεί και να εμποδίσει σε πρώτο βαθμό τη διολίσθηση στον κατήφορο, ισορροπία, και αμέσως μετά, διαδρομή ανάπτυξης.

Η αποδιοργάνωση του πρωτογενή τομέα, η αποβιομηχάνιση της Χώρας, σε συνδυασμό με την Παγκοσμιοποίηση, κατέστρεψαν τις βασικές δομές όπου θα μπορούσε να στηριχθεί μια αναπτυξιακή διαδικασία. Το χρέος, όπως αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τις Κυβερνήσεις που πέρασαν, είναι δυσβάστακτο, το μέγεθός του μη ακριβές, ενώ υπήρξαν δεδομένα, τα οποία θα επέτρεπαν ένα συμψηφισμό, ώστε, είτε να απαλειφθεί, ή αν μη τι άλλο, να υπάρξει συμψηφισμός, μειώνοντας την υποχρέωση αποπληρωμής σε διαχειρίσιμο επίπεδο.

Εργασία: Το υψηλό ποσοστό ανεργίας σε συνδυασμό με την πτώση των μισθών, την αύξηση της εκ περιτροπής απασχόλησης και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, περιγράφουν συνολικά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και όχι μόνο. Η ανεργία, ως πραγματικό φαινόμενο που αφορά ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπισθεί και να ληφθούν κατ αρχήν μέτρα ανακούφισης των πληγέντων άνεργων συμπολιτών μας και κατόπιν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, στοχεύοντας στην δραστική μείωσή της και ακόμα περισσότερο την εξάλειψή της. Με στόχο την μείωση της ανεργίας και εν γένει την εξομάλυνση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, θα προβούμε:

 • Στην προστασία των θέσεων εργασίας, με κατάργηση των νόμων που εμποδίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών και ειλικρινών σχέσεων εργασίας, μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
 • Στην θέσπιση του θεσμού της ετήσιας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τις Ατομικές Συμβάσεις και Οργάνωσης Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, στα πλαίσια λειτουργίας του ΣΑΕΕΛΠ.
 • Στην επιδότηση ανέργων με ηλικιακά κριτήρια και επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης σε τριετία.
 • Το επίδομα ανεργίας θα μετατραπή σε επίδομα Εργασίας με λειτουργία κλίμακας ποσού καταβολής.
 • Στην εκλογίκευση και μείωση των εξωπραγματικών προστίμων για την παράνομη εργασία σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, τα οποία θα αποδίδουν περισσότερο και δεν θα είναι καταστροφικά, για του μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.
 • Στην μείωση του εργατικού κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, στα πλαίσια του τριετούς Προγράμματος για τη Μείωση της Ανεργίας και την Επανεκκίνηση της Οικονομίας.
 • Σε σταδιακή επαναφορά των μισθών σε επίπεδα τα οποία θα ακολουθούν τη μεγέθυνση της Οικονομίας, μέτρο που θα προστατεύσει στη συνέχεια το Ασφαλιστικό σύστημα της Πατρίδας μας και το επίπεδο των καταβαλλόμενων συντάξεων.
 • Συμμετοχή μακροχρόνια ανέργων σε διαδικασίες επανένταξης στην Εργασία, μέσω δράσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των Διεθνών Εκθέσεων. (ΚΕ & ΔΕ)
 • Επανένταξη ανέργων στην αγορά με παράλληλη εκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο και την συμμετοχή του στη Δράση του Κόμματος, Δεύτερη Ευκαιρία Επιχειρήσεων (ΔΕΕ).
 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με Επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία θα περιλαμβάνουν καινοτόμους ιδέες και άμεση κατάργηση των απαγορευτικών κριτηρίων που υπάρχουν σήμερα και σκοπεύουν στη μη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων Εταιρειών.

Το Φορολογικό Σύστημα πρέπει να απλοποιηθεί και να μειωθούν οι φόροι, με την οποιαδήποτε μορφή αυτοί επιβάλλονται, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πλέον όχι μόνο στα εισοδήματα αλλά και στη περιουσιακή κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Η πρακτική της αύξησης των φόρων, χωρίς σχεδιασμό με κριτήριο ταμιακό και μόνο, έχει οδηγήσει στην ποσοστιαία υπεροχή των εμμέσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους. Η αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος, θα αλλάξει με ενέργειες τέτοιες που δεν θα μειώσουν τα δημόσια έσοδα λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα. Συγκεκριμένα:

 • Επανασχεδιασμός του Φορολογικού Συστήματος με δικαιότερη κατανομή μεταξύ των άμμεσων και εμμέσων φόρων, μείωση του υψηλού συντελεστού ΦΠΑ κατά 10 μονάδες, που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του δημοσίου, μείωση της φοροδιαφυγής και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την λειτουργία της αγορά.
 • Δίκαιο και φιλικό φορολογικό σύστημα ώστε να μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία.
 • Αλλαγή συστήματος φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα σε σύστημα Εσόδων – Εξόδων, και σχετική μείωση των φορολογικών συντελεστών.
 • Αλλαγή φορολογικού συντελεστού για τα νομικά πρόσωπα, μείωση στο 15% του ετήσιου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και εισαγωγή συστήματος επιβράβευσης ειλικρίνειας.
 • Ενιαίο μητρώο τύπου ΑΦΜ για όλους, το οποίο θα καλύπτει και τα Ασφαλιστικά δεδομένα του πολίτη.
 • Απαγόρευση, εκροής χρημάτων από τη χώρα χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και άμεση χορήγηση ΑΦΜ σε αλλοδαπούς.
 • Δημιουργία φορολογικών κινήτρων, μέσω των φοροαπαλλαγών για περίοδο έξι ετών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων. Το μέτρο αυτό θα συνδέεται με τη αύξηση της απασχόλησης και το επίπεδο μισθών.
 • Ο Φορολογικός – Εισπρακτικός μηχανισμός θα τυποποιηθεί και θα ελέγχεται στα πλαίσια λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής ΣΑΕΕΛΠ σε ετήσια βάση με πόρισμα το οποίο θα δημοσιεύεται
 • Σώματα και Διευθύνσεις ελεγκτικών υπηρεσιών όπως η ΕΛΤΕ του Υπουργείου Οικονομικών θα υπαχθούν όλα στο ΣΑΕΕΛΠ.

Το Ασφαλιστικό Σύστημα σε όλες τις χώρες και ιδιαιτέρως στις αναπτυγμένες, κατέχει ίσως το σοβαρότερο μέρος της κοινωνικής μας ζωής, καθώς ο ρόλος του είναι να παρέχει ασφαλιστική υποστήριξη στους πολίτες, κυρίως σε θέματα υγείας και συντάξεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν οι εκάστοτε νόμοι. Το Ασφαλιστικό έχει υποστεί αλλαγές, σε τέτοιο βαθμό, που όσον αφορά τον τομέα της Υγείας, οι αναφερόμενες αλλαγές έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ οι διαρκείς μειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, τις έχουν μετατρέψει με την βοήθεια πολύπλοκων υπολογισμών και μνημονιακών απαιτήσεων σε μικρά επιδόματα. Θα θέσουμε ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα την δημιουργία ενός σύγχρονου Ασφαλιστικού Συστήματος, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της πατρίδας μας, με κοινωνικό πρόσωπο, το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ανάχωμα, εναντίον της απόλυτης φτώχιας και της εξαθλίωσης. Συνοπτικά θα ενεργείσουμε για:

 • Άμεση και ακριβή λεπτομερή απογραφή Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων στοχεύοντας όχι μόνο στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους αλλά την ενημέρωση του μητρώου τους με πρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την Ασφαλιστική Αναμόρφωση του Συστήματος.
 • Άμεση απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων των Ασφαλιστικών Ταμείων (Κύριας, Επικουρικής και Επαγγελματικής Ασφάλισης) παράλληλα κατάθεση όλων των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων και των επικαιροποιημένων Αναλογιστικών Μελετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.
 • Εφαρμογή του θεσμού της Κοινωνικής Σύνταξης η οποία μαζί με την ανταποδοτική, θα αποτελούν το συνολικό ποσό της Σύνταξης που θα λαμβάνει ο δικαιούχος πολίτης. Η απόδοση της Κοινωνικής Σύνταξης θα διέπεται από τρία βασικά κριτήρια και μόνο.
 • Εφαρμογή ενός μικτού δυναμικού ανταποδοτικού συστήματος παροχής σύνταξης για τους μελλοντικούς συνταξιούχους.
 • Συνλειτουργία του Ασφαλιστικού Συστήματος με τις Παροχές της Πρόνοιας και τον τομέα Υγείας.
 • Ενιαία απλοποιημένη νομοθεσία για την απονομή συντάξεων θανάτου και αναπηρίας με σκοπό πρώτον τη δικαιότερη και την χρονικά αμεσότερη απονομή για όλους.
 • Οι Διοικήσεις που θα αναλάβουν, θα πληρούν κριτήρια καταλληλότητας και θα υπάρχει δέσμευση για την απόδοση του έργου τους και στα πλαίσια υλοποίησης των ετήσιων προϋπολογισμών.
 • Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ΚΕΠΑΛειτουργία μοναδικού τομέα στο Ασφαλιστικό Σύστημα που θα καλύπτει τις Ασφαλιστικές ανάγκες της Ομογένειας, και του απόδημου Ελληνισμού.