Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη στις μέρες μας βρίσκεται σε αναταραχή, καθώς αρκετές από τις ισχυρές οικονομίες που την απαρτίζουν, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα και κυρίως ελλείμματα μη αποδεκτά από τις ισχύουσες συμφωνίες. Ο δανεισμός έχει υπερβεί κατά πολύ τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους. Παράλληλα, στην Ελληνική πραγματικότητα όλοι βιώνουμε την Οικονομική Κρίση, που άμεσα εκφράζεται με βαθιά ύφεση και την δραματική αύξηση των ποσοστών της ανεργίας, σε επίπεδα που δεν υπήρξαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Η Ελληνική Οικονομία από την δεκαετία του 1980 άρχισε να αποδιοργανώνεται, στα πλαίσια όμως μιας πλασματικής ευημερίας, με αποτέλεσμα, ακόμα και ο πρωτογενής τομέας να χάσει τη δύναμη του και να μην είναι σε θέση να καλύψει τις εγχώριες ανάγκες. Η αποδιοργάνωση του πρωτογενή τομέα, η αποβιομηχάνιση της Χώρας, σε συνδυασμό με την Παγκοσμιοποίηση, κατέστρεψαν τις βασικές δομές όπου θα μπορούσε να στηριχθεί μια αναπτυξιακή διαδικασία. Το χρέος, όπως αυτό έχει γίνει αποδεκτό από τις Κυβερνήσεις που πέρασαν από τον τόπο μας, είναι δυσβάστακτο, το μέγεθός του μη ακριβές, ενώ υπήρξαν δεδομένα, τα οποία θα επέτρεπαν ένα συμψηφισμό, ώστε, είτε να απαλειφθεί, ή αν μη τι άλλο, να υπάρξει συμψηφισμός, μειώνοντας την υποχρέωση αποπληρωμής σε διαχειρίσιμο επίπεδο.

Στη συνέχεια από το 2010, αρχίζει η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονομικών από τους Δανειστές με την εφαρμογή των μνημονίων,η σκληρότητα των οποίων,είναι διαρκώς αυξανόμενη παρότι οι ίδιοι γνωρίζουν ότι η ικανότητα του Ελληνικού λαού έχει περιορισθεί σε επίπεδο τέτοιο, ώστε να μην έχουν πλέον οι συμπολίτες μας τη δυνατότητα πληρωμής των άδικων φόρων που τους έχουν επιβληθεί.

Σήμερα, η οικονομική συρρίκνωση όπως αυτή αποτυπώνεται στην αγορά,η υψηλή ανεργία και το άδικο φορολογικό σύστημα που απωθεί κάθε μικρό ή μεγάλο επενδυτή, είναι τα άμεσα και τεράστια προβλήματα που πρέπει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει.

Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ πιστεύουμε στη δυναμικότητα της οικονομίας και υποστηρίζουμε, ότι η επικρατούσα θλιβερή οικονομική κατάσταση, μπορεί να αναστραφεί και να εμποδίσει σε πρώτο βαθμό τη διολίσθηση στον κατήφορο, ισορροπία, και αμέσως μετά, διαδρομή ανάπτυξης. Άμεσες πρέπει να δρομολογηθούν, καθώς απαιτείται αρκετός χρόνος για να φανεί το ποθητό αποτέλεσμα.

Γ1. Εργασία

Όσο αφορά τις τελευταίες χρονιές, έκλεισαν με πλέον του ενός εκατομμυρίου άνεργους συμπολίτες μας, ενώ στη πραγματικότητα ο αριθμός του συνόλου των ανέργων είναι κατά πολύ μεγαλύτερος. Αυτό που είναι περισσότερο ανησυχητικό, είναι ότι το 53% των εγγεγραμμένων άνεργων, είναι μακροχρόνια άνεργοι, το 62% είναι γυναίκες και από το σύνολο, που όπως αναφέραμε, υπερβαίνει κατά πολύ το ένα εκατομμύριο και από αυτούς επιδοτούνται μόνο 184.662 άτομα . Το υψηλό ποσοστό ανεργίας σε συνδυασμό με την πτώση των μισθών, την αύξηση της εκ περιτροπής απασχόλησης και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων λόγο ύφεσης, περιγράφουν συνολικά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και όχι μόνον.

Θεωρούμε ότι η ανεργία, ως πραγματικό φαινόμενο που αφορά ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπισθεί και να ληφθούν κατ αρχήν μέτρα ανακούφισης των πληγέντων άνεργων συμπολιτών μας και κατόπιν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, στοχεύοντας στην δραστική μείωσή της και ακόμα περισσότερο την εξάλειψή της. Με στόχο την μείωση της ανεργίας και εν γένει την εξομάλυνση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, θα πρέπει:

 • Να υπάρξει προστασία των θέσεων εργασίας, με κατάργηση των νόμων που εμποδίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών και ειλικρινών σχέσεων εργασίας, μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

 • Θέσπιση του θεσμού της ετήσιας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τις Ατομικές Συμβάσεις και Οργάνωσης Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, στα πλαίσια λειτουργίας του ΣΑΕΕΛΠ.

 • Επιδότηση ανέργων με ηλικιακά κριτήρια και επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης σε τριετία.

 • Επίδομα ανεργίας και μετατροπή αυτού σε επίδομα Εργασίας με λειτουργία κλίμακας ποσού καταβολής.

 • Εκλογίκευση και μείωση των εξωπραγματικών προστίμων για την παράνομη εργασία σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, τα οποία θα αποδίδουν περισσότερο και δεν θα είναι καταστροφικά, για του μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.

 • Μείωση του εργατικού κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, στα πλαίσια του τριετούς Προγράμματος για τη Μείωση της Ανεργίας και την Επανεκκίνηση της Οικονομίας.

 • Σταδιακή επαναφορά των μισθών σε επίπεδα τα οποία θα ακολουθούν τη μεγέθυνση της Οικονομίας, μέτρο που θα προστατεύσει στη συνέχεια το Ασφαλιστικό σύστημα της Πατρίδας μας και το επίπεδο των καταβαλλόμενων συντάξεων.

 • Συμμετοχή μακροχρόνια ανέργων σε διαδικασίες επανένταξης στην Εργασία, μέσω δράσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των Διεθνών Εκθέσεων. (ΚΕ & ΔΕ)

 • Επανένταξη ανέργων στην αγορά με παράλληλη εκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο και την συμμετοχή του στη Δράση του Κόμματος, Δεύτερη Ευκαιρία Επιχειρήσεων (ΔΕΕ).

 • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με Επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία θα περιλαμβάνουν καινοτόμους ιδέες και άμεση κατάργηση των απαγορευτικών κριτηρίων που υπάρχουν σήμερα και σκοπεύουν στη μη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων Εταιρειών.

Γ2. Το Φορολογικό Σύστημα

Το υπάρχον, διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα στην Πατρίδα μας με βεβαιότητα έχει δημιουργήσει εξ ορισμού συνθήκες αστάθειας με κύριο χαρακτηριστικό την έλλειψη εμπιστοσύνης όχι μόνο από τους Έλληνες φορολογούμενους προς τις φορολογικές αρχές, αλλά και από τους Επενδυτές που καλούνται να τοποθετήσουν τα κεφάλαια τους, χωρίς όρους και πολλές φορές να αντιμετωπίζονται με αδιαφορία. Πέρα από την ύπαρξη νόμων οι οποίοι εμποδίζουν την έλευση Επενδυτών στην Πατρίδα μας, κανείς δεν γνωρίζει τελικά το ύψος της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης. Όλα αυτά λειτουργούν στα πλαίσια της απόλυτης συμμόρφωσης με τα Μνημόνια, τα οποία δεν λαμβάνουν υπ όψιν τους το Σύνταγμα και αντίκειται σε κάθε αναπτυξιακή αρχή και στόχο. Στο περιβάλλον αυτό δεν πρόκειται να δημιουργηθεί ανάπτυξη και θα συνεχίσει την υφεσιακή πορεία η οικονομία, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρατηρούμε ως παθητικοί παρατηρητές, φτωχοί και ανήμποροι να αντιδράσουμε.

Το φορολογικό σύστημα θεωρούμε ότι πρέπει να απλοποιηθεί και να μειωθούν οι φόροι, με την οποιαδήποτε μορφή αυτοί επιβάλλονται, οι οποίοι δεν ανταποκρίνονται πλέον όχι μόνο στα εισοδήματα αλλά και στη περιουσιακή κατάσταση του Έλληνα πολίτη. Η πρακτική της αύξησης των φόρων, χωρίς σχεδιασμό με κριτήριο ταμιακό και μόνο, έχει οδηγήσει στην ποσοστιαία υπεροχή των εμμέσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους. Αυτή η σχέση είναι μια άδικη μορφή του υπάρχοντος φορολογικού συστήματος. Με κάθε αύξηση των φόρων μειώνεται ακόμα περισσότερο η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και οδηγείται η αγορά σε επιταχυνόμενη συρρίκνωση.

Το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ έχει θέσεις για την αναμόρφωση του Φορολογικού Συστήματος, το οποίο άμεσα πρέπει να αλλάξει και προτείνει ενέργειες που δεν θα μειώσουν τα δημόσια έσοδα λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα. Συγκεκριμένα θεωρεί ότι χρειάζεται

 • Άμεσος Επανασχεδιασμός του Φορολογικού Συστήματος με δικαιότερη κατανομή μεταξύ των άμμεσων και εμμέσων φόρων, μείωση του υψηλού συντελεστού ΦΠΑ κατά 10 μονάδες, που θα οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων του δημοσίου, μείωση της φοροδιαφυγής και ταυτόχρονα θα ενισχύσει την λειτουργία της αγοράς

 • Ένα δίκαιο και φιλικό φορολογικό σύστημα ώστε να μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία
 • Αλλαγή συστήματος φορολόγησης για τα φυσικά πρόσωπα σε σύστημα Εσόδων – Εξόδων, και σχετική μείωση των φορολογικών συντελεστών
 • Αλλαγή φορολογικού συντελεστού για τα νομικά πρόσωπα, μείωση στο 15% του ετήσιου συντελεστή φορολογίας εισοδήματος και εισαγωγή συστήματος επιβράβευσης ειλικρίνειας
 • Ενιαίο μητρώο τύπου ΑΦΜ για όλους, το οποίο θα καλύπτει και τα Ασφαλιστικά δεδομένα του πολίτη
 • Απαγόρευση, εκροής χρημάτων από τη χώρα χωρίς παρακράτηση φόρου εισοδήματος 20% και άμεση χορήγηση ΑΦΜ και σε αλλοδαπούς
 • Δημιουργία φορολογικών κινήτρων, μέσω των φοροαπαλλαγών για περίοδο έξι ετών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επενδύσεων. Το μέτρο αυτό θα συνδέεται με τη αύξηση της απασχόλησης και το επίπεδο μισθών

 • Ολόκληρος ο Φορολογικός – Εισπρακτικός μηχανισμός θα τυποποιηθεί και θα ελέγχεται στα πλαίσια λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής ΣΑΕΕΛΠ σε ετήσια βάση με πόρισμα το οποίο θα δημοσιεύεται

 • Σώματα και διευθύνσεις ελεγκτικών υπηρεσιών όπως η ΕΛΤΕ του Υπουργείου Οικονομικών θα υπαχθούν όλα στο ΣΑΕΕΛΠ

Γ3. Το Ασφαλιστικό Σύστημα

Το Ασφαλιστικό σύστημα σε όλες τις χώρες και ιδιαιτέρως στις αναπτυγμένες, κατέχει ίσως το σοβαρότερο μέρος της κοινωνικής ζωής μας, καθώς ο ρόλος του είναι να παρέχει ασφαλιστική υποστήριξη στους πολίτες, κυρίως σε θέματα υγείας και συντάξεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτουν οι εκάστοτε νόμοι. Στην Πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια το Ασφαλιστικό έχει υποστεί αλλαγές, σε τέτοιο βαθμό, που όσον αφορά τον τομέα της Υγείας, οι αναφερόμενες αλλαγές έχουν υποβαθμίσει την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ οι διαρκείς μειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, τις έχουν μετατρέψει με την βοήθεια πολύπλοκων υπολογισμών και μνημονιακών απαιτήσεων σε μικρά επιδόματα. Το σοβαρότερο όλων σήμερα είναι η αδιαφορία των Κυβερνώντων για τη διαβίωση των πολιτών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι από τις μικρές συντάξεις των ηλικιωμένων υποστηρίζεται η ζωή και άλλων προσώπων, όπως άνεργα παιδιά ή συγγενείς.

Το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ θέτει ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα την δημιουργία ενός σύγχρονου Ασφαλιστικού Συστήματος, μέσα στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της πατρίδας μας, με κοινωνικό πρόσωπο το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει ως ανάχωμα, εναντίον της απόλυτης φτώχιας και της εξαθλίωσης. Είναι αυτό το οποίο σήμερα όλες οι πολιτικές δυνάμεις έχουν την υποχρέωση συλλογικά να υπερασπιστούν για την πατρίδα και τον λαό μας. Με δεδομένο ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει Σύστημα Παροχής Συντάξεων χωρίς να υπάρχει τριμερής χρηματοδότηση, Εργοδότης – Εργαζόμενος – Κράτος. Το μοντέλο της τριμερούς χρηματοδότησης είναι το υγιέστερο και μπορεί να διασφαλίσει την μακροβιότητα του Ασφαλιστικού Συστήματος. Συνοπτικά το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ για το Ασφαλιστικό Σύστημα της Πατρίδα μας προτείνει,

 • Άμεση και ακριβή λεπτομερή απογραφή Ασφαλισμένων και Συνταξιούχων στοχεύοντας όχι μόνο στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους αλλά την ενημέρωση του μητρώου τους με πρόσθετα στοιχεία, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για την Ασφαλιστική Αναμόρφωση του Συστήματος
 • Άμεση απογραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων των Ασφαλιστικών Ταμείων (Κύριας, Επικουρικής και Επαγγελματικής Ασφάλισης) παράλληλα κατάθεση όλων των ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων από τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Ταμείων και των επικαιροποιημένων Αναλογιστικών Μελετών στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή
 • Εφαρμογή του θεσμού της Κοινωνικής Σύνταξης η οποία μαζί με την ανταποδοτική, θα αποτελούν το συνολικό ποσό της Σύνταξης που θα λαμβάνει ο δικαιούχος πολίτης. Η απόδοση της Κοινωνικής Σύνταξης θα διέπεται από τρία βασικά κριτήρια και μόνο
 • Εφαρμογή ενός μικτού δυναμικού ανταποδοτικού συστήματος παροχής σύνταξης για τους μελλοντικούς συνταξιούχους
 • Συνλειτουργία του Ασφαλιστικού Συστήματος με τις Παροχές της Πρόνοιας και τον τομέα Υγείας
 • Ενιαία απλοποιημένη νομοθεσία για την απονομή συντάξεων θανάτου και αναπηρίας με σκοπό πρώτον τη δικαιότερη και την χρονικά αμεσότερη απονομή για όλους
 • Οι Διοικήσεις που θα αναλάβουν, θα πληρούν κριτήρια καταλληλότητας και θα υπάρχει δέσμευση για την απόδοση του έργου τους και στα πλαίσια υλοποίησης των ετήσιων προϋπολογισμών
 • Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ΚΕΠΑ
 • Λειτουργία μοναδικού τομέα στο Ασφαλιστικό Σύστημα που θα καλύπτει τις Ασφαλιστικές ανάγκες της Ομογένειας, και του απόδημου Ελληνισμού