ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για την Παιδεία, που είναι το μέλλον της Πατρίδας μας, έχουμε την υποχρέωση να δημιουργήσουμε μελλοντικούς Έλληνες πολίτες με πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο, σύγχρονη γνώση και εκπαίδευση, επενδύοντας σε Σχολεία, ελκυστικά και ανθρώπινα. Προτεραιότητά μας είναι:

 • Ο επανασχεδιασμός της εκπαίδευσης των προγραμμάτων, τα οποία θα ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και θα επεκτείνονται μέχρι και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ταυτόχρονα, Πρόνοια και μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες Οικογένειες.
 • Οι βασικοί πυλώνες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, να έχουν μακροχρόνια διάρκεια και να μην αλλάζουν συνεχώς.
 • Την Θέσπιση διαδικασίας κλήσεων του παιδιού και επαγγελματικού προσανατολισμού, αρχής γενομένης από την προσχολική ηλικία. (παιδιά 3 έως 6 ετών).
 • Την επαναφορά των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η Αγγλική γλώσσα θα διδάσκεται υποχρεωτικά από την Πρωτοβάθμια. Δεύτερη ξένη γλώσσα, να αποτελεί επιλογή, μεταξύ των Γαλλικών, Γερμανικών ή Ισπανικών.
 • Να επιτραπεί η λειτουργία στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σε ορισμένους Επιστημονικούς Τομείς και πηγή εσόδων από την προσέλκυση σπουδαστών και από άλλα Κράτη.
 • Λειτουργία Εργαστηρίων σε ποσοστό 35% – 45% του χρόνου διδασκαλίας, του κάθε Πανεπιστημιακού μαθήματος. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί, οι φοιτητές ανεξαρτήτου Σχολής, να αποκτούν σχετική επαγγελματική εμπειρία, απαραίτητη για την άμεση ένταξή τους στην αγορά.
 • Την απαγκίστρωση – αποσύνδεση του σχολείου από τη χρησιμοθηρική ωφελιμιστική αντίληψη της γνώσης και το αγχωτικό πνεύμα των εξετάσεων.
 • Στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων, ικανών να αντιστέκονται στο δογματισμό και την προκατάληψη, διατηρώντας την αυτονομία της σκέψης τους και των επιλογών τους.
 • Σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία, ώστε να δημιουργούνται ειδικότητες που θα ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς εργασίας. Αυτό προϋποθέτει τη λεπτομερή πληροφόρηση για τις επαγγελματικές προοπτικές των πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών σχολών, έτσι ώστε να τους παρέχονται οι δυνατότητες που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν σε ένα
  ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
 • Την δαπάνη περισσότερων κονδυλίων για την κατασκευή αιθουσών προβολής, μουσικής, συναυλιών, χορωδιών, θεατρικών παραστάσεων, γυμναστικής, καθώς και εργαστηρίων Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Ιστορίας, Πληροφορικής κ.α, διότι τα εργαστήρια συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, ενώ και τα πειράματα, κεντρίζουν σαφώς περισσότερο το ενδιαφέρον του μαθητή. Επίσης απαραίτητο είναι να έρχονται οι μαθητές σε καθημερινή επαφή με τη φύση και την καλλιέργεια χρήσιμων για την υγεία τους, φυτών.
 • Να προστεθούν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα μαθημάτων, όπως το Σ.Ε.Π. (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός), χωρίς να βαθμολογείται και με σκοπό να διεξάγονται συχνά διαγνωστικά τεστ για να ελέγχονται οι επιθυμίες και τα επαγγελματικά “θέλω” του κάθε μαθητή μεμονωμένα, σε ένα βάθος χρόνου, από την Α’ έως και την Γ’ Λυκείου. Ο Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) για Πεζούς, Πρώτες Βοήθειες, Μαθήματα διαχείρισης μαζικών κρίσεων ή καταστροφών, Περιβαλλοντική αγωγή κλπ.
 • Τα σχολεία να δίνουν χρόνο στα παιδιά να στοχαστούν, να διανοηθούν, να κρίνουν και να συγκρίνουν, αντί να εξαντλούνται σε ματαιοπονίες και να καταπονούνται χωρίς ουσία. Έτσι θα σταματήσουν κι αυτά να θεωρούν το σχολείο σαν εξαναγκασμό, σαν καταναγκαστικό έργο, ως ανάγκη. Τα βιβλία θα τα αισθάνονται ως φίλο και όχι ως δυνάστη και τις γνώσεις αντί για δόγμα, ως ερέθισμα για άλλες γνώσεις.
 • Ίδρυση Σώματος Ανεξάρτητων Ειδικών Επιθεωρητών Εκπαίδευσης, η οποία θα είναι υποδιεύθυνση υπαγόμενη στο ΣΑΕΕΛΠ με αντικείμενο τον έλεγχο λειτουργίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας και προτείνοντας λύσεις, σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

 

Δομές και Υπηρεσίες Πρόνοιας, επιβάλλεται να λειτουργούν άριστα, δίνοντας την δυνατότητα στους Έλληνες πολίτες, στην εύκολη προσέγγιση και υποστήριξη της ανθρωπιστικής αντιμετώπισης από την οποιαδήποτε οικονομική, υγειονομική ή άλλη κρίση, που δημιουργήθηκε. Η αναγκαιότητα αυτή, που είναι και στοιχείο πολιτισμού, μας ωθεί στην άμεση:

 • Επανεξέταση του πλήθους και του είδους των Κοινωνικών επιδομάτων, καθώς και ενοποίηση αυτών σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.
 • Δραστηριοποίηση για ενιαία, πραγματικά εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για όλους τους έχοντες ανάγκη.
 • Επανεξέταση για τα κριτήρια επιδότησης ανεργίας, με κριτήρια ηλικιακά και επιδότηση για τους μακροχρόνια ανέργους (πέρα των 24 μηνών), με επίδομα εργασίας.
 • Υποστήριξη επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω των Κοινωνικών Αυτοδύναμων Επιχειρήσεων Μείωσης Ανεργίας (ΚΑΕΜΑ).
 • Μέριμνα μοναχικών υπερήλικων και φροντίδα σε συγγενικό σπίτι.
 • Αλλαγή λειτουργίας των ΚΕΠΑ και θέσπιση τριών κατηγοριών αναπηρίας, ώστε να υπάρξει σεβασμός στον πολίτη και το πρόβλημά του.
 • Παροχή Πρόνοιας σε όλους, σε δύο κατηγορίες, κριτήριο Εισφοράς Πρότερου Ασφαλιστικού Βίου και μη Εισφοράς.
 • Αποτελεσματική χρησιμοποίηση Προγραμμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Υγεία, ο σπουδαιότερος Τομέας όλων, αφού εξ ορισμού είναι προϋπόθεση ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να είναι διαθέσιμοι για επίτευξη στόχων σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, θα γίνει προσβάσιμη για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, διαθέτοντας περισσότερους οικονομικούς πόρους, με κριτήρια διαφάνειας και προτεραιότητα σε:

 • Αναδιάρθρωση του υπάρχοντος συστήματος σε ένα Ενιαίο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με δικαίωμα πρόσβασης για όλους του Έλληνες Πολίτες. Στην Υγεία δεν χωρούν εκπτώσεις παρά μόνο ορθολογική διαχείριση κόστους και διαθέσιμων πόρων.
 • Διαχείριση φαρμακευτικού και λοιπού υλικού με κεντρικές προμήθειες από την εγχώρια ή διεθνή αγορά, στοχεύοντας σε μείωση του κόστους προμηθειών.
 • Ενιαίο σύστημα διαχείρισης και μισθοδοσίας ιατρικού προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης.
 • Υιοθέτηση τεχνικών παρακολούθησης κόστους λειτουργίας (cost – profit centers), ενιαίο σύστημα παρακολούθησης νοσηλευτικών μονάδων.
 • Η Διοίκηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των περιφερειακών θα επιλέγεται με αξιοκρατικά κριτήρια και θα ελέγχεται η αποτελεσματικότητά της, με την πορεία του Προϋπολογισμού του εκάστοτε έτους.
 • Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια περίθαλψη, εξέταση για την ύπαρξη συνεργιών.
 • Υποστήριξη αλλά και αυστηρός έλεγχος στους ιδιωτικούς Φορείς Υγείας και Διαγνωστικά Κέντρα, συνεργασίες μόνο σε τοπικό επίπεδο.
 • Σύστημα παρακολούθησης της υγείας των ηλικιωμένων σε συνδυασμό με την Πρόνοια για κατ οίκον νοσηλεία.

Το Περιβάλλον, που είναι από τα πλέον σοβαρά θέματα και πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί είναι η κληρονομιά που αφήνουν οι προηγούμενες γενεές για τις επόμενες και οι επόμενες για τις μετέπειτα επερχόμενες, θα προβούμε άμεσα στην:

 • Επικοινωνία με τους πολίτες για θέματα Περιβάλλοντος ώστε να δημιουργηθεί κοινή συνείδηση και αντίστοιχη προσφορά για τη συλλογική αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων.
 • Θέσπιση ειδικών νόμων για Περιβαλλοντολογικό Έλεγχο, προστασία και διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Επισκόπηση των αρδευτικών συστημάτων στο σύνολο της χώρας και χάραξη Εθνικής Πολιτικής Χρήσης Υδάτινων Πόρων.
 • Διαχείριση των απορριμμάτων και μελέτη για ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) με άμεσο πλάνο υλοποίησης.
 • Αξιοποίηση των απορριμμάτων ως πηγή Ενέργειας.
 • Εναρμόνιση της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Υποστήριξη για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σύνταξη Εθνικού Πλάνου Δράσης.

Ο Πολιτισμός, που είναι στοιχείο της ζωής μας, γιατί είμαστε Έλληνες και οι πρόγονοι μας αιώνες πριν άφησαν παρακαταθήκη που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα, περιλαμβάνοντας πτυχές που ολοκληρώνουν και εξυψώνουν τον άνθρωπο, αποτελεί για τη πατρίδα μας πηγή εσόδων, που μπορούν να προέλθουν σε συνδυασμό με τον Τουρισμό και την Εκπαίδευση.

Προτεραιότητά μας:

 • Η άμεση θέσπιση Εθνικής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό συνδέοντάς τον με τον Τουρισμό και την Εκπαίδευση.
 • Η αξιοποίηση των Ελληνικών Μουσείων και η προβολή τους, όχι μόνο στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας.
 • Δημιουργία ισχυρής πολιτισμικής συνείδησης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγγραφή κατάλληλων βιβλίων.
 • Αξιοποίηση των Αρχαίων Θεάτρων με την υποστήριξη Χορηγών.
 • Λειτουργία Διεύθυνσης στο Υπουργείο Πολιτισμού με αρμοδιότητα την υποβολή σχεδίων προώθησης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Διεθνώς σε συνδυασμό με την οικονομική αξιοποίησή τους.

 

Στην Κοινωνική, Ελληνική Δικαιοσύνη, στηρίζεται άμεσα ή έμμεσα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και ως αρμόδια, ανεξάρτητη αρχή, που διευθετεί διαφορές μεταξύ των πολιτών και ελέγχει το έργο της εκάστοτε Κυβέρνησης, θα υποστηριχθεί και θα ολοκληρωθεί με ταχύτατους ρυθμούς η μηχανογράφηση των Δικαστηρίων και η εξώδικη επίλυση των διαφορών, ιδιαίτερα εμπορικού χαρακτήρα, θα επιλύονται οριστικά με τα κατάλληλα κίνητρα μέσω του Δικηγορικού Σώματος.

Δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου.