Β. ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Β1. Παιδεία

Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ πιστεύουμε ότι η Παιδεία δημιουργεί το Μέλλον αυτού του Τόπου, ενώ η Πολιτεία έχει την υποχρέωση να δημιουργήσει μελλοντικούς Πολίτες με πολύ καλό μορφωτικό επίπεδο, σύγχρονη γνώση και εκπαίδευση, ισάξια άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, που επενδύουν στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Στα χρόνια που πέρασαν, μέσα από διαρκείς αποτυχημένες μεταρρυθμίσεις, παρατηρήσαμε την κατάρρευση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η ευθύνη στο θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλη και αφορά όλο το πολιτικό σύστημα της Πατρίδας μας και πρέπει να αλλάξει άμεσα. Το Σχολείο να γίνει πιο ελκυστικό και ανθρώπινο. Να εισαχθούν νέες τεχνολογίες απαρεγκλίτως (εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση), ώστε να γίνουν απεριόριστες οι δυνατότητες μάθησης και οι μαθητές να εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες και τις υψηλές απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Παράλληλα να εκπαιδεύονται στην αξιολόγηση, επιλογή και κατανόηση των, άκρως απαραίτητων για τους ίδιους, πληροφοριών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι Η/Υ να εισαχθούν σε κάθε μάθημα και όχι μόνο σαν ανεξάρτητο. Ταυτόχρονα, οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, να παραπέμπουν τους μαθητές από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς, σε όσο το δυνατόν πιο πολλούς ιστότοπους, ιστοχώρους, και ιστοσελίδες, ώστε να βοηθούν σημαντικά στην άντληση επικουρικών προς το αντίστοιχο μάθημα πληροφοριών, αλλά και στη διεκπεραίωση των σχολικών εργασιών που κάθε φορά θα τους ανατίθενται. Η θέση μας για την παιδεία, περιλαμβάνει:

 • Τον επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης των προγραμμάτων, τα οποία θα ξεκινούν από την προσχολική ηλικία και θα επεκτείνονται μέχρι και τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ταυτόχρονα, Πρόνοια και μέριμνα για τα παιδιά που προέρχονται από οικονομικά ασθενέστερες Οικογένειες.

 • Οι βασικοί πυλώνες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, να έχουν μακροχρόνια διάρκεια και να μην αλλάζουν συνεχώς.

 • Την Θέσπιση διαδικασίας κλήσεων του παιδιού και επαγγελματικού προσανατολισμού, αρχής γενομένης από την προσχολική ηλικία. (παιδιά 3 έως 6 ετών).

 • Την επαναφορά των Αρχαίων Ελληνικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η Αγγλική γλώσσα θα διδάσκεται υποχρεωτικά από την Πρωτοβάθμια. Δεύτερη ξένη γλώσσα, να αποτελεί επιλογή, μεταξύ των Γαλλικών, Γερμανικών ή Ισπανικών.

 • Να επιτραπεί η λειτουργία στη Τριτοβάθμια εκπαίδευση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σε ορισμένους Επιστημονικούς Τομείς και πηγή εσόδων από την προσέλκυση σπουδαστών και από άλλα Κράτη.

 • Λειτουργία Εργαστηρίων σε ποσοστό 35% – 45% του χρόνου διδασκαλίας, του κάθε Πανεπιστημιακού μαθήματος. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί, οι φοιτητές ανεξαρτήτου Σχολής, να αποκτούν σχετική επαγγελματική εμπειρία, απαραίτητη για την άμεση ένταξή τους στην αγορά.

 • Την απαγκίστρωση – αποσύνδεση του σχολείου από τη χρησιμοθηρική ωφελιμιστική αντίληψη της γνώσης και το αγχωτικό πνεύμα των εξετάσεων.

 • Στη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων και κριτικά σκεπτόμενων ανθρώπων, ικανών να αντιστέκονται στο δογματισμό και την προκατάληψη, διατηρώντας την αυτονομία της σκέψης τους και των επιλογών τους.

 • Σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία, ώστε να δημιουργούνται ειδικότητες που θα ανταποκρίνονται στα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς εργασίας. Αυτό προϋποθέτει τη λεπτομερή πληροφόρηση για τις επαγγελματικές προοπτικές των πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών σχολών, έτσι ώστε να τους παρέχονται οι δυνατότητες που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν σε ένα
  ανταγωνιστικό παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

 • Την δαπάνη περισσότερων κονδυλίων για την κατασκευή αιθουσών προβολής, μουσικής, συναυλιών, χορωδιών, θεατρικών παραστάσεων, γυμναστικής, καθώς και εργαστηρίων Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Ιστορίας, Πληροφορικής κ.α, διότι τα εργαστήρια συνδέουν τη θεωρία με την πράξη, ενώ και τα πειράματα, κεντρίζουν σαφώς περισσότερο το ενδιαφέρον του μαθητή. Επίσης απαραίτητο είναι να έρχονται οι μαθητές σε καθημερινή επαφή με τη φύση και την καλλιέργεια χρήσιμων για την υγεία τους, φυτών.

 • Να προστεθούν νέα μαθήματα στο πρόγραμμα μαθημάτων, όπως το Σ.Ε.Π. (Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός), χωρίς να βαθμολογείται και με σκοπό να διεξάγονται συχνά διαγνωστικά τεστ για να ελέγχονται οι επιθυμίες και τα επαγγελματικά “θέλω” του κάθε μαθητή μεμονωμένα, σε ένα βάθος χρόνου, από την Α’ έως και την Γ’ Λυκείου. Ο Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) για Πεζούς, Πρώτες Βοήθειες, Μαθήματα διαχείρισης μαζικών κρίσεων ή καταστροφών, Περιβαλλοντική αγωγή κλπ.

 • Τα σχολεία να δίνουν χρόνο στα παιδιά να στοχαστούν, να διανοηθούν, να κρίνουν και να συγκρίνουν, αντί να εξαντλούνται σε ματαιοπονίες και καταπονούνται χωρίς ουσία. Έτσι θα σταματήσουν κι αυτά να θεωρούν το σχολείο σαν εξαναγκασμό, σαν καταναγκαστικό έργο, ως ανάγκη, τα βιβλία θα τα αισθάνονται ως φίλο και όχι σα δυνάστη και τις γνώσεις αντί για δόγμα, ως ερέθισμα για άλλες γνώσεις.

 • Ίδρυση Σώματος Ανεξάρτητων Ειδικών Επιθεωρητών Εκπαίδευσης, η οποία θα είναι υποδιεύθυνση υπαγόμενη στο ΣΑΕΕΛΠ με αντικείμενο τον έλεγχο λειτουργίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης,υποστηρίζοντας και προτείνοντας λύσεις, σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.

Β2. Πρόνοια

Θεωρούμε απαραίτητο, σήμερα που είναι τόσο αναγκαίο, να λειτουργούν άριστα όλες οι δομές της Πρόνοιας, καθώς πολλοί από τους συμπολίτες μας έχουν αγγίξει τα όρια της φτώχειας, χάνοντας την αξιοπρέπειά τους, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται με την αύξηση του αριθμού των ατόμων που πάσχουν από κατάθλιψη, ενώ η πραγματική ανεργία έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.

Στο ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ πιστεύουμε, ότι όλοι οι Έλληνες που έχουν πληγεί, δικαιούνται να έχουν προσέγγιση σε υπηρεσίες Πρόνοιας, θεωρώντας ότι η ανθρωπιστική αντιμετώπιση της Κρίσης, είναι υποχρέωση ενός σύγχρονου Κράτους και ταυτόχρονα στοιχείο Πολιτισμού.

Για του λόγους αυτούς προτείνουμε:

 • Επανεξέταση του πλήθους και του είδους των Κοινωνικών επιδομάτων, καθώς και ενοποίηση αυτών σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.

 • Ενιαία, πραγματικά εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια για όλους τους έχοντες ανάγκη.

 • Κριτήρια επιδότησης ανεργίας, με κριτήρια ηλικιακά και επιδότηση για τους μακροχρόνια ανέργους (πέρα των 24 μηνών), με επίδομα εργασίας.

 • Υποστήριξη επανένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας, μέσω των Κοινωνικών Αυτοδύναμων Επιχειρήσεων Μείωσης Ανεργίας (ΚΑΕΜΑ).

 • Μέριμνα μοναχικών υπερήλικων και φροντίδα σε συγγενικό σπίτι.

 • Αλλαγή λειτουργίας των ΚΕΠΑ και θέσπιση τριών κατηγοριών αναπηρίας, ώστε να υπάρξει σεβασμός στον πολίτη και το πρόβλημά του.

 • Παροχή Πρόνοιας σε όλους, σε δύο κατηγορίες, κριτήριο Εισφοράς Πρότερου Ασφαλιστικού Βίου και μη Εισφοράς.

 • Αποτελεσματική χρησιμοποίηση Προγραμμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Β3. Υγεία

Ο τομέας της Υγείας είναι ο σπουδαιότερος όλων, αφού εξ ορισμού η καλή υγεία των πολιτών είναι προϋπόθεση ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να είναι διαθέσιμοι για επίτευξη στόχων σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. Ένα ενιαίο επίπεδο υγείας, οπωσδήποτε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από :

α. κατά πόσο είναι προσβάσιμο για το σύνολο των Ελλήνων με δεδομένο ότι το καλό επίπεδο υγείας μιας σύγχρονης Κοινωνίας απαιτεί πολλούς οικονομικούς πόρους,

β. να είναι παραγωγικό σε σχέση με το κόστος λειτουργίας του και των παρεχόμενων πόρων, με κριτήρια διαφάνειας,

γ. Να έχει υψηλή προτεραιότητα στις επιλογές της Κυβέρνησεως

Το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ αναγνωρίζει και υποστηρίζει ότι αποτελεί αναγκαιότητα η ύπαρξη ενός καλού δημοσίου συστήματος υγείας, το οποίο θα εξυπηρετεί τους Έλληνες πολίτες και προτείνει αμέσως την εφαρμογή των θέσεών του για την Υγεία, που ακολουθούν,

 • Αναδιάρθρωση του υπάρχοντος συστήματος σε ένα Ενιαίο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, με δικαίωμα πρόσβασης για όλους του Έλληνες Πολίτες. Στην Υγεία δεν χωρούν εκπτώσεις παρά μόνο ορθολογική διαχείριση κόστους και διαθέσιμων πόρων.
 • Διαχείριση φαρμακευτικού και λοιπού υλικού με κεντρικές προμήθειες από την εγχώρια ή διεθνή αγορά, στοχεύοντας σε μείωση του κόστους προμηθειών
 • Ενιαίο σύστημα διαχείρισης και μισθοδοσίας ιατρικού προσωπικού αποκλειστικής απασχόλησης
 • Υιοθέτηση τεχνικών παρακολούθησης κόστους λειτουργίας (cost – profit centers), ενιαίο σύστημα παρακολούθησης νοσηλευτικών μονάδων
 • Η Διοίκηση των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και των περιφερειακών να επιλέγεται με αξιοκρατικά κριτήρια και να ελέγχεται η αποτελεσματικότητα της, με την πορεία του Προϋπολογισμού του εκάστοτε έτους
 • Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια περίθαλψη, εξέταση για την ύπαρξη συνεργιών
 • Υποστήριξη αλλά και αυστηρός έλεγχος στους ιδιωτικούς Φορείς Υγείας και Διαγνωστικά Κέντρα, συνεργασίες μόνο σε τοπικό επίπεδο
 • Σύστημα παρακολούθησης της υγείας των ηλικιωμένων σε συνδυασμό με την Πρόνοια για κατ οίκον νοσηλεία

Β4. Περιβάλλον

Το Περιβάλλον είναι από τα πλέον σοβαρά θέματα που έχει κάθε Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει. Είναι η κληρονομιά που αφήνουν οι προηγούμενες γενεές για τις επόμενες και οι επόμενες για τις μετέπειτα επερχόμενες. Με βεβαιότητα μπορεί να ειπωθεί ότι η Παγκόσμια Κοινότητα παρότι έχουν γίνει προσπάθειες δεν έχει αντιμετωπίσει επαρκώς το θέμα της περιβαλλοντολογικής καταστροφής. Όσο αφορά τη χώρα μας υπάρχουν επείγοντα θέματα Περιβαλλοντολογικής Διαχείρισης τα οποία άμεσα θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. Με την ιδιαίτερη ευαισθησία για το Περιβάλλον, το ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ υιοθετεί τις παρακάτω ενέργειες,

 • Επικοινωνία με τους πολίτες για θέματα Περιβάλλοντος ώστε να δημιουργηθεί κοινή συνείδηση και αντίστοιχη προσφορά για τη συλλογική αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων
 • Περιβαλλοντολογικός Έλεγχος και θέσπιση ειδικών νόμων για την προστασία και διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα
 • Επισκόπηση των αρδευτικών συστημάτων στο σύνολο της χώρας και χάραξη Εθνικής Πολιτικής Χρήσης Υδάτινων Πόρων
 • Διαχείριση των απορριμμάτων και μελέτη για ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) με άμεσο πλάνο υλοποίησης
 • Απορρίμματα ως πηγή Ενέργειας
 • Εναρμόνιση της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
 • Υποστήριξη για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σύνταξη Εθνικού Πλάνου Δράσης

Β5. Πολιτισμός

Ο Πολιτισμός είναι στοιχείο της ζωής μας, γιατί είμαστε Έλληνες και οι πρόγονοι μας αιώνες πριν άφησαν παρακαταθήκη που αφορά ολόκληρη την ανθρωπότητα καθώς περιλαμβάνει πτυχές που ολοκληρώνουν και εξυψώνουν τον άνθρωπο. Εκτός των ιδεών, της ιστορίας και των υψηλών νοημάτων που δίνουν νόημα και χρώμα στη ζωή μας, ο Πολιτισμός αποτελεί για τη πατρίδα μας πηγή εσόδων που μπορούν να προέλθουν σε συνδυασμό με την Τουρισμό και την Εκπαίδευση. Το Κόμμα μας θέτει ως προτεραιότητα την

 • Άμεση θέσπιση Εθνικής Στρατηγικής για τον Πολιτισμό συνδέοντάς τον με τον Τουρισμό και την Εκπαίδευση
 • Αξιοποίηση των Ελληνικών Μουσείων και την προβολή τους όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και στο εσωτερικό της χώρας
 • Δημιουργία ισχυρής πολιτισμικής συνείδησης από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγγραφή κατάλληλων βιβλίων
 • Αξιοποίηση των Αρχαίων Θεάτρων με την υποστήριξη Χορηγών
 • Λειτουργία Διεύθυνσης στο Υπουργείο Πολιτισμού με αρμοδιότητα την υποβολή σχεδίων προώθησης Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Διεθνώς σε συνδυασμό με την οικονομική αξιοποίηση τους

Β6. Κοινωνική Δικαιοσύνη

Στην Ελληνική Δικαιοσύνη στηρίζεται άμεσα ή έμμεσα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας καθότι είναι αρμόδια ως ανεξάρτητη αρχή να διευθετεί διαφορές μεταξύ των πολιτών αλλά και να ελέγχει την Εξουσία από αυθαιρεσίες, που σήμερα τουλάχιστον υπαγορεύονται με καταιγιστικό ρυθμό από τα Μνημόνια και τη Ομάδα των λεγόμενων Δανειστών. Πιστεύουμε ότι,

 • Η Δικαιοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα, όπως το Σύνταγμα ορίζει και ουδείς να παρεμβαίνει
 • Η Πολιτική εξουσία να εφαρμόζει άμεσα τις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων πράγμα το οποίο καταδεικνύει αξιοπρέπεια, σεβασμό και ενισχύει την ομαλή λειτουργία της χώρας
 • Η μηχανογράφηση των δικαστηρίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα διότι σε λίγα χρόνια η δικαιοσύνη θα χρειάζεται δεκαετίες για να αποδοθεί
 • Αξιολόγηση των Δικαστών από κατάλληλη σύνθεση σώματος το οποίο θα υπάγεται στο ΣΑΕΕΛΠ και διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου σχετικά με ποινές στους επίορκους δικαστές
 • Η εξώδικη επίλυση των διαφορών ιδιαίτερα σε διαφορές εμπορικού χαρακτήρα θα πρέπει να ενθαρρύνονται και με τα κατάλληλα κίνητρα μέσω του Δικηγορικού Σώματος να επιλύονται οριστικά