ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α.ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Α1. Το Κράτος

Α2. Το Σύνταγμα

Α3. Εκλογικό Σύστημα

Α4. Δημόσιος Τομέας

Β.ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Β1. Παιδεία

Β2. Πρόνοια

Β3. Υγεία

Β4. Περιβάλλον

Β5. Πολιτισμός

Β6. Κοινωνική Δικαιοσύνη

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ1. Εργασία

Γ2. Φορολογικό Σύστημα

Γ3. Ασφαλιστικό Σύστημα

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ1. Επιχειρηματικός Κόσμος

Δ2. Τουρισμός

Δ3. Ναυτιλία

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ε1. Η Ελλάδα στο Διεθνές περιβάλλον

Ε2. Το Μεταναστευτικό

Ε3. Άμυνα