Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εξωτερική πολιτική οποιασδήποτε χώρας περιλαμβάνει πολλά σχέδια και στρατηγικές, καθότι θα πρέπει την ίδια στιγμή να αποτιμήσει πολλούς αστάθμητους παράγοντες, ενώ το διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον δημιουργεί ακόμη ένα υψηλότερο βαθμό δυσκολίας. Η πατρίδα μας, με γείτονες τα βαλκανικά κράτη και την Τουρκία, είναι αναγκασμένη να αναπτύξει διπλωματική στρατηγική καθώς και να προχωρήσει σε κινήσεις, οι οποίες θα διασφαλίζουν ειρήνη και καλές σχέσεις γειτονίας χωρίς αυτό να είναι σε βάρος του Εθνικού Συμφέροντος, το οποίο υπερέχει όλων. Η διπλωματική ισορροπία, άμεσα σχετίζεται και με την επικρατούσα γεωπολιτική στο συγκεκριμένο χώρο καθώς και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων. Η άσκηση της εξωτερικής μας πολιτικής πρέπει να κατευθύνεται στην αποφυγή συγκρούσεων και σοβαρών διενέξεων, χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας.

Επίσης  στις Διεθνείς σχέσεις, αναγνωρίζουμε κάθε χώρα σαν ισότιμο συνομιλητή, σεβόμενοι την ιστορία και την μοναδικότητα κάθε Λαού.

Αυτός ο ίδιος σεβασμός, που μας επιβάλει η Αλήθεια της Ιστορίας, μας οδηγεί στην ανάγκη ιδιαίτερης σχέσης με την Κύπρο, λόγο του Ελληνισμού και την Ρωσία λόγω του Ορθόδοξου Χριστιανισμού.

Στην Κύπρο αναγνωρίζουμε το “Όμαιμο” των λαών μας, ενώ στην Ρωσία την βαθειά φιλία, την Πνευματική συγγένεια, αλλά και την διαρκή υποστήριξή της, στους δίκαιους αγώνες των Ελλήνων, τόσο στην Επανάσταση του 1821 όσο και στις Πολιτικές γέφυρες του Ιωάννη Καποδίστρια, του Αλεξάνδρου Υψηλάντη και της Φιλικής Εταιρείας.

Στα πλαίσια αυτά το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο με υπευθυνότητα και θεωρώντας ότι τα Εθνικά Θέματα και Ζητήματα προηγούνται όλων προτείνει,

 • Άμεση συνεργασία της Κυβέρνησης με τα κόμματα του Κοινοβουλίου για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Εξωτερικής Πολιτικής, η οποία θα περιλαμβάνει Στρατηγικές και κατάλληλα Πρόσωπα με ειδικά προσόντα που θα τις ασκήσουν. Αρνούμαστε, οποιαδήποτε συμμετοχή σε “παιχνίδια” που η λειτουργία τους αποβλέπει σε εσωτερική κατανάλωση.
 • Η Κυβέρνηση, ως άμεσος υπεύθυνος για την άσκηση Εξωτερικής Πολιτικής οφείλει να ενημερώνει επαρκώς και συνεχώς τον Ελληνικό Λαό, με ειλικρίνεια, απ΄ ευθείας, χωρίς να επιτρέπει την παραπληροφόρηση
 • Καθώς η εξωτερική πολιτική περιλαμβάνει ολόκληρο το φάσμα των Εθνικών Συμφερόντων, όπως το Εμπόριο, τις Εξαγωγές, τις Επενδύσεις κλπ, αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο για την επιβίωση των Πολιτών της Πατρίδα μας, μέσω της των εκτός Εθνικών Συνόρων οικονομικής επέκτασης
 • Ανάπτυξη πραγματικών φιλικών σχέσεων με όλα τα Κράτη και επι το πλείστον με τη Ρωσία, αλλά κυρίως με τα γειτονικά, με τα οποία η Πατρίδα μας συνορεύει. Υπάρχει υποχρέωση από τους Κυβερνώντες οι επόμενες γενεές εκτός των άλλων αρνητικών σημείων που υπάρχουν σήμερα σε τομείς όπως της οικονομίας, να κληρονομήσουν ένα καλό πλαίσιο εφαρμοσμένης Εξωτερικής Πολιτικής
 • Διευθέτηση της αποπληρωμής του Δημόσιου Χρέους το οποίο μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μη βιώσιμο. Η αλλαγή του νομίσματος σήμερα από Ευρώ σε Εθνικό δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Η Ελλάδα μας χρειάζεται σταθερότητα και ανάπτυξη των βασικών παραγωγικών δομών ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για ανάπτυξη.
 • Αξιοποίηση του γεωπολιτικού ρόλου της Πατρίδας μας στην περιοχή και ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Αναμόρφωση του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής και αναβάθμιση του ρόλου των αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων της Πατρίδας μας, για να μην επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος τα οποία σήμερα είναι δύσκολο να ανατραπούν

Ε1. Η Ελλάδα στο Διεθνές περιβάλλον

Η σημαντική θέση τη Πατρίδας μας σε συνδυασμό με τη μορφολογία των συνόρων της, προσδίδουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσον αφορά την διαπραγματευτική της ισχύ. Η κατάσταση η οποία επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής ενδυναμώνει την ισχύ της Ελλάδος καθώς υπάρχουν νέα δεδομένα και εξελίξεις στο Κυπριακό. Παράλληλα, οι σχέσεις μας με τα Σκόπια τα οποία εδώ και χρόνια χρησιμοποιούν την ονομασία Μακεδονία, χρήζουν λόγω της ευαισθησίας τους, ιδιαίτερου χειρισμού. Στην αντιπέρα πλευρά του Αιγαίου η Τουρκία με κάθε τρόπο φροντίζει να διατηρεί τις σχέσεις με τη Πατρίδα μας τεταμένες. Διαρκείς παραβιάσεις των συνόρων μας από θάλασσα και αέρα και λεκτικές προκλήσεις με απειλές συνθέτουν την συμπεριφορά της γείτονος χώρας. Τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής αλληλοσχετίζονται και περιέχουν πολλές μεταβλητές με αποτέλεσμα ο βαθμός δυσκολίας του χειρισμού τους να είναι εξαιρετικά υψηλός.

Η θέση της Ελλάδος βρίσκεται όπως τονίσθηκε παραπάνω, σε ένα διεθνές διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου κράτη όπως η Αλβανία διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους αναλόγως των συμφερόντων που επιδιώκουν τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, χωρίς να λαμβάνουν υπ όψιν τους ότι η Ελλάδα ανήκει στην Ευρώπη. Η Τουρκία δεν παρουσιάζει φιλικό πρόσωπο απέναντι στην Ελλάδα και κυβερνάται από Κυβέρνηση η οποία ασκεί σκληρή πολιτική, εκμεταλλευόμενη την δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχει επέλθει η Πατρίδα μας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Ελλάδα είναι μέλος και το Ευρώ επίσημο νόμισμα των συναλλαγών της εποπτεύει πλέον την Πατρίδα μας ελέγχοντας την οικονομία μέσω των Μνημονίων, τα οποία είναι αναγκαστικής εφαρμογής. Οποιαδήποτε απόκλιση θα δημιουργούσε διακοπή της δανειοδότησης με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο με υψηλό αίσθημα ευθύνης τονίζει ότι στην εξωτερική πολιτική και στην διαμόρφωση σχέσεων με τα υπόλοιπα κράτη δεν χωρούν λάθη. Κάθε λανθασμένη κίνηση μπορεί να ζημιώσει τα Εθνικά Συμφέροντα και να ζημιωθεί η Πατρίδα μας σημαντικά και μακροχρόνια.

Ε2. Το Μεταναστευτικό

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για την Ευρώπη αλλά κυρίως για την Ελλάδα αποτελούν οι μεταναστευτικές ροές προσφύγων, οι οποίες περνούν τα σύνορα με σκοπό είτε άλλο τελικό προορισμό είτε για εγκατάσταση στη χώρα μας. Αναλύοντας το γεγονός αυτό, άμεσα και αβίαστα εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα σύνορα της Πατρίδας μας με έμμεσο τρόπο είναι ως να μην υπάρχουν, θέμα το οποίο γίνεται ακόμα σοβαρότερο όταν άλλα Ευρωπαϊκά Κράτη υψώνουν τείχη στα σύνορα τους και φυλάγονται για να αποφύγουν ακόμα και μια μικρή ομάδα μεταναστών που προσπαθεί να διέλθει από αυτά. Παράλληλα, η Τουρκία με άμεσο ή έμμεσο τρόπο απειλεί να αφήσει ελεύθερο ένα μεγάλο αριθμό μεταναστών, να διέλθει από τα σύνορα μας, μία απειλή την οποία χρησιμοποιεί, με σκοπό να αυξήσει την διαπραγματευτική της ισχύ έναντι των Ευρωπαίων.

Η Ελλάδα σήμερα, ως παθητικός δέκτης αυτών των καταστάσεων ακολουθεί μια άγνωστη πορεία η οποία δυστυχώς θα οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα, με μια Κυβέρνηση που όπως έχει αποδειχθεί να μην έχει την ικανότητα ή την θέληση να διαπραγματευθεί.

Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο πιστεύει ότι, το θέμα της αντιμετώπισης του Μεταναστευτικού έχει απόλυτη προτεραιότητα καθώς δεν έχουν γίνει εγκαίρως οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση του. Παρατηρώντας τις εισροές των μεταναστών καθώς και του τρόπου εισόδου αυτών στην χώρα μας θα πρέπει,

 • Να γίνει αποδεκτό ότι η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος δεν αποτελεί και δεν δύναται να αντιμετωπισθεί ως Ελληνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα χαρακτηρίζεται από μια παγκοσμιότητα και σαφώς είναι Ευρωπαϊκό
 • Να αναγνωρισθεί ότι, τα σύνορα της Ελλάδας είναι Ελληνικά αλλά και Ευρωπαϊκά. Κάθε είσοδος στην Ελληνική Επικράτεια αποτελεί παραβίαση και των Ευρωπαϊκών συνόρων και ως τέτοια θα πρέπει να αντιμετωπίζεται
 • Να υπάρξει άμεση συνεργασία με την Ευρώπη για κοινή μεταναστευτική πολιτική, ενιαία και αποδεκτή για όλα τα κράτη, ώστε να ληφθεί επαρκής και ουσιαστική υποστήριξη στην αντιμετώπιση του θέματος, η οποία θα περιλαμβάνει και σταθερή οικονομική βοήθεια. Απαιτούμε, μεγαλύτερη υποστήριξη από τη FRONTEX και σε οικονομική βάση. Πρέπει να γίνει απόλυτα κατανοητό από όλους ότι, η πατρίδα μας αποτελεί την είσοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Άμεση Ανάπτυξη Ευρωπαϊκού Σχεδίου Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία να περιέχει και αυστηρές κυρώσεις στα γειτονικά κράτη που με όποιο τρόπο δεν την αποδέχονται
 • Άμεση αντιμετώπιση των ήδη υπαρχόντων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, με την ανάπτυξη κατάλληλου συστήματος ελέγχου. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει εκτός άλλων, άμεση διαδικασία διαχωρισμού μεταξύ των εχόντων ανάγκη ασύλου, και σε αυτούς που θεωρούνται παράνομοι. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες και με δεδομένη την οικονομική κατάσταση της Πατρίδος μας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Διακρίνουμε τους έχοντες ανάγκη προστασίας, που απειλείτε η ζωή τους από αυτούς που εισέρχονται λαθραία στη χώρα μας
 • Δημιουργία Υπηρεσίας, με συμμετοχή των Υπουργείων Εξωτερικών, Νησιωτικής Πολιτικής, Αμύνης και Οικονομικών, η οποία θα λειτουργεί με σκοπούς όπως :
  1. Την Δημιουργία Ευρωπαϊκού Σχεδίου αντιμετώπισης της Μεταναστευτικής Κρίσης
  2. Την Λειτουργία άμεσης διαδικασίας διεκπεραίωσης Αιτήσεων Ασύλου
  3. Την Λειτουργία διαχείρισης Ευρωπαϊκών κονδυλίων η οποία θα βρίσκεται υπό την εποπτεία του ΣΑΕΕΛΠ
  4. Την διαχείρισή, των νομίμων ευρισκομένων μεταναστών στη χώρα και σχεδιασμός για την ένταξη τους στα πλαίσια ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Ελλάδας. Η παρουσία εντεταγμένων μεταναστών στο εργατικό δυναμικό της χώρας μπορεί να προσδώσει κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας, όφελος για την Οικονομική Ανάπτυξη της Πατρίδας μας. Δημιουργία Αποτελεσματικής Διαχείρισης Κέντρων Μεταναστών.
  5. Την Αποδοχή, εκτός άλλων δεσμεύσεων, για τους νόμιμους μετανάστες όπως, του Συντάγματος της Ελλάδος, των νόμων που ισχύουν, καθώς και της υποχρέωσης εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας. Οι συνάνθρωποί μας μετανάστες είναι φιλοξενούμενοι στην Πατρίδα μας και ως εκ τούτου θα πρέπει να ενταχθούν στη Ελληνική Κοινωνία, στα πλαίσια που ισχύουν για τους Έλληνες Πολίτες. Αυστηρές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση Ελληνικής Υπηκοότητας.
  6. Την δημιουργία, μέσα στα πλαίσια ενός Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της Μεταναστευτικής Κρίσης, πλάνου για τη συντομότερη προώθηση των παράνομων μεταναστών στην χώρα τους
  7. Την Πληροφόρηση των Πολιτών για την πραγματική διάσταση των Μεταναστευτικών θεμάτων καθώς και της πορείας τους και
  8. Πολύ Αυστηρές Ποινές σε όσους συλλαμβάνονται να διακινούν ανθρώπους οι οποίες θα επιβάλλονται άμεσα

Ε3. Άμυνα

Η ειρήνη και η διαφύλαξη των συνόρων μας αποτελούν τα ποιο πολύτιμα αγαθά για την Πατρίδας μας. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Πατρίδας μας αποτελούν την εγγύηση για τα εν λόγω Εθνικά αγαθά, και για αυτό δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από την εκάστοτε εκλεγείσα Κυβέρνηση.

Κατά καιρούς όλοι έχουμε βιώσει φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία έχουν προέλθει από “Έλληνες” Πολιτικούς, οι οποίοι χρηματίστηκαν για την προμήθεια στρατιωτικού υλικού εις βάρος του Ελληνικού λαού. Πολλά από τα γεγονότα τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας είναι αρκετά ώστε να αναρωτηθεί κανείς με το τι τελικά συμβαίνει, όταν κινούνται δισ. Ευρώ για την λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων . Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο αναγνωρίζοντας ότι :

 • Υπάρχουν αξιωματικοί αξιόλογοι ως άνθρωποι, ως Έλληνες και ως Επαγγελματίες με υψηλό φρόνημα
 • Το ανθρώπινο δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων είναι έτοιμο να υπερασπιστεί με την ζωή του την εδαφική ακεραιότητα της χώρας
 • Ο εκάστοτε ετήσιος Κρατικός Προϋπολογισμός περιλαμβάνει σοβαρά χρηματικά κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων
 • Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν ικανή Ακίνητη Περιουσία, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί ανάλογα όπως και τα στρατόπεδα τα οποία δεν βρίσκονται πλέον σε χρήση, προς όφελος των προσώπων που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Οι Έλληνες Απόστρατοι Αξιωματικοί μαζί με τους Έλληνες Εφέδρους αποτελούν μια αξιόλογη πηγή για την εφαρμογή σχεδίων Άμυνας και Εθνικής Στρατηγικής

Για τους λόγους αυτούς το Κόμμα μας προτείνει,

 • Την δημιουργία Εθνικής Στρατιωτικής Στρατηγικής η οποία θα πρέπει να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο Εθνικούς σκοπούς και να διέπεται από κανόνες διαχειριστικής διαφάνειας. Η Εθνική Στρατηγική αφορά κυρίως την ανάπτυξη μακροπρόθεσμης Αμυντικής Στρατηγικής
 • Την δημιουργία Ανεξαρτήτου Συμβουλίου Στρατιωτικών Θεμάτων (ΑΣΣΘ), το οποίο θα συνεργάζεται άμεσα με το ΚΥΣΕΑ. Το ΑΣΣΘ θα αποτελείται από απόστρατους αξιωματούχους καθώς και από Ειδικούς σχετικών ειδικοτήτων
 • Τον ετήσιο έλεγχο των εξοπλιστικών δαπανών από το ΣΑΕΕΛΠ
 • Την αξιοποίηση των νέων που καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους , εκπληρώνοντας τη Στρατιωτική τους θητεία για ένα χρόνο περίπου. Η αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων θα έχει ως στόχο τη δημιουργία αξιόμαχων σωμάτων ώστε οι δυνάμεις του Στρατού της Αεροπορίας και του Ναυτικού να διατηρήσουν υψηλό βαθμό ετοιμότητας και αποτελεσματικότητας
 • Την κατ αρχήν αποτύπωση τις υπάρχουσας κατάστασης και εκπόνηση σχεδίου για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Με παράλληλη αναγνώριση των ιδιαιτέρων συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι Στρατιωτικοί στις μετακινήσεις τους κατά την διάρκεια της θητείας τους
 • Την ανάπτυξη της Αμυντικής Βιομηχανίας, στόχος ο οποίος αποτελεί άμεση και σημαντική προτεραιότητα, καθότι μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη, αλλά και ταυτόχρονα πολλαπλασιαστή ισχύος, όχι μόνο καλύπτοντας τις εγχώριες αμυντικές ανάγκες αλλά και να αποτελέσει μια αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα, η οποία θα ενισχύσει τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.