Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ1. Επιχειρηματικός Κόσμος

Επιχειρηματικότητα είναι ο όρος που εκφράζει τη δύναμη που μπορεί να διαθέσει μια κοινωνία με σκοπό να επιτύχει ικανοποιητικό επίπεδο ευημερίας. Θεωρούμε ότι οι Επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην αγορά, ανεξάρτητα του μεγέθους τους αποτελούν την ουσιαστική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κοινωνίας. Είναι η κινητήριος δύναμη που παρέχει εισόδημα στους ιδιοκτήτες, στους εργαζομένους μέσω των άμεσων και έμμεσων φόρων στο Κράτος. Η Δημόσια Διοίκηση έχει υποχρέωση να διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων στο εσωτερικό καθώς και στο εξωτερικό της χώρας. Να ενημερώνει και να υποστηρίζει τους Επιχειρηματίες οι οποίοι επιλέγουν να επενδύσουν στην Πατρίδα μας, να υπάρχει συνέπεια και σταθερότητα του νομοθετικού πλαισίου στο χρόνο. Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα και την εισφορά όλων αυτών που ασκούν νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα στη πατρίδα μας και τις ανάγκες που υπάρχουν προτείνει,

 • Την δημιουργία, Υπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας
 • Την άμεση απλοποίηση και κωδικοποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων, αρχής γενομένης από την ίδρυσή τους
 • Συλλογικές αποφάσεις για την στήριξη των εργαζομένων μέσα από διασφαλισμένη διαδικασία, το οποίο θα αυξήσει την παραγωγικότητα σε σημαντικό βαθμό
 • Αλλαγή με τη δημιουργία ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου, για την ουσιαστική υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης
 • Δημιουργία Τράπεζας Επενδύσεων

Δ2. Τουρισμός

Ο Τουρισμός αποτελεί για την Πατρίδα μας, τη βαριά της βιομηχανία και ως εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει μαζί με την Ναυτιλία και τον πρωτογενή τομέα με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τη λύση για την επανεκκίνηση της οικονομίας. Εκείνο που θα πρέπει όχι απλά να γίνει κατανοητό, αλλά να υπάρξει Εθνικός σχεδιασμός της Τουριστικής Πολιτικής, με την συμμετοχή όλων των ιδιωτικών φορέων και ενώσεων ώστε να υπάρξει επιτέλους μια στρατηγική στον Τουρισμό. Η ανάγκη είναι επιτακτική, με δεδομένο ότι ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και διεθνής, αλλά ταυτόχρονα, το μέγεθος της παγκόσμιας Τουριστικής Βιομηχανίας ανέρχεται στα 3,2 Τρις δολάρια. Το Κόμμα μας με ευαισθησία και σοβαρότητα για τον Τουρισμό προτείνει,

 • Την άμεση Δημιουργία επιτροπής αρμόδιας για την δημιουργία Σχεδίου Στρατηγικής Δράσης η οποία θα καλύπτει όλες τις μορφές του Τουρισμού
 • Δημιουργία στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδιασμού, προωθήσεως των μορφών του Τουρισμού της Πατρίδας μας με στοχευμένες προβολές στο εξωτερικό, στοχεύοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου σε 12μηνη βάση
 • Με Τουριστικά Κέντρα εντός των πρεσβειών στο εξωτερικό δημιουργώντας πυρήνες δράσης
 • Παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση και ανάπτυξη Τουριστικών υποδομών με διεθνείς προδιαγραφές, υιοθέτηση πιστοποιήσεων και συστήματος ποιοτικών ελέγχων
 • Θέσπιση Νησιωτικής Πολιτικής με ταυτόχρονη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ
 • Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΣΑΕΕΛΠ απογραφή όλων των Τουριστικών καταλυμάτων και χάραξη πολιτικής

Δ3. Ναυτιλία

Ανέκαθεν ο τομέας της Ναυτιλίας απετέλεσε έναν από τους πρωτοπόρους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας, που η συνεισφορά του ήταν και παραμένει σημαντική. Η Ναυτιλία αποτελεί κυρίως την Επιχειρηματική προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό εισφέροντας εισοδήματα τα οποία αποκτώνται κυρίως στη διεθνή αγορά. Στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της οικονομίας, ο τομέας της Ναυτιλίας έχει άμεση προτεραιότητα. Το Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. για τον νευραλγικό αυτό τομέα της οικονομίας μας θεωρεί ότι πρέπει ,

 • Να πραγματοποιηθεί σοβαρός Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός σχεδίου Συνεργασίας και Ανάπτυξης που θα καλύπτει, Πλοία – Λιμάνια, και θα καθορίζει τις σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με τη Διοίκηση
 • Να ενισχυθεί η Ναυτική Εκπαίδευση στα σύγχρονα συστήματα, αρχής γενομένης από τα Πανεπιστήμια της χώρας, που διαθέτουν αντίστοιχα τμήματα αλλά πάντοτε μέσα στα πλαίσια ενός ενιαίου προγράμματος
 • Να γίνει κατανοητό ότι η Ακτοπλοΐα προσφέρει στην πατρίδα μας σπουδαία υπηρεσία καθώς η επικοινωνία και το εμπόριο των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα πραγματοποιείται μέσω αυτής
 • Να υπάρξει μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, ώστε να ισχυροποιηθεί η θέση της νησιωτικής χώρας έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού