Λαϊκές Ενώσεις Υπερκομματικών Κοινωνικών Ομάδων

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ του ΛΕΥΚΟ

Α.ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ

Α1. Το Κράτος

Α2. Το Σύνταγμα

Α3. Εκλογικό Σύστημα

Α4. Δημόσιος Τομέας

Β.ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Β1. Παιδεία

Β2. Πρόνοια

Β3. Υγεία

Β4. Περιβάλλον

Β5. Πολιτισμός

Β6. Κοινωνική Δικαιοσύνη

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γ1. Εργασία

Γ2. Το Φορολογικό Σύστημα

Γ3. Το Ασφαλιστικό Σύστημα

Δ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Δ1. Επιχειρηματικός Κόσμος

Δ2. Τουρισμός

Δ3. Ναυτιλία

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ε1. Η Ελλάδα στο Διεθνές περιβάλλον

Ε2. Το Μεταναστευτικό

Ε3. Άμυνα