Νεολαία Κόμματος

Ως μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας μπορούν να εγγραφούν νέοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την ηλικία των 35 ετών, ενώ με την εγγραφή τους αυτή καθίστανται αυτοδικαίως και μέλη του Κόμματος.

Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί αυτοτελή οργάνωση, με δική της δομή και οργανωτική διάρθρωση, όπως αυτή θα καταρτισθεί και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας. Τα μέλη του οφείλουν να ακολουθούν τις αρχές και τις αξίες του Κόμματος και να εναρμονίζονται με την λειτουργία του.

Κωνσταντίνα Α. Δίπλα – Αγραφιώτη Συντονίστρια Νεολαίας του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Μαρία – Ελένη Τσέτσου Τμηματάρχης Ίλιον Β’ Δυτικής Αττικής Νεολαίας του ΄ Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Κωνσταντίνα Ρεντζούλα Τμηματάρχης Φυλής – Άνω Λιόσια Β’ Δυτικής Αττικής Νεολαίας του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Στέφανος Ρομπογιαννάκης
Τομεάρχης Φαιστού Ν. Ηρακλείου Κρήτης στην Νεολαίς του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

 

Μαρία Σιούτα
Τομεάρχης Α’ Θεσσαλονίκης στην Νεολαία του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Ιωάννης Κεδέμογλου
Τομεάρχης Β’ Θεσσαλονίκης στην Ναιολαία του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος