Νέος Πτωχευτικός Νόμος

12-1-2021

Με το νέο νόμο, το χρέος του οφειλέτη που δεν θα είναι βιώσιμο ή δεν θα επιδέχεται ρύθμιση, αυτός θα απαλλάσσεται του χρέους, κηρύσσοντας πτώχευση και αφού προηγουμένως θα έχει ρευστοποιήσει όλη την περιουσία του.

Πτώχευση που θα συνοδεύεται από την παροχή 2ης ευκαιρίας, αφού ο πολίτης θα μπορεί να επανέλθει στην οικονομική δραστηριότητα έπειτα από 1 ή 3 χρόνια από την κήρυξη της πτώχευσης. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες, πριν από την πτώχευση, να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω μιας προπτωχευτικής διαδικασίας.

Προϋπόθεση είναι το χρέος να κρίνεται βιώσιμο και να υπάρχει συμφωνία αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές, μέχρι και σε 240 δόσεις.

Όπως θα προβλέπει ο νέος νόμος, ο οφειλέτης αποδεικνύεται ότι βρίσκεται σε παύση πληρωμών όταν δεν καταβάλλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης ή πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, σε ύψος τουλάχιστον 40% των συνολικών του ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τον αντίστοιχο φορέα, για περίοδο τουλάχιστον έξι μηνών, εφόσον η μη εξυπηρετούμενη υποχρέωσή του υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση πτώχευσης εντός 30 ημερών από την ημέρα παύσης πληρωμών, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, τα μέλη της διοίκησης θα έρχονται αντιμέτωπα με αστικές ευθύνες.

Σκοπός του νέου πτωχευτικού κώδικα είναι να μειωθεί ο αριθμός των εταιρειών που, ενώ τελούν σε παύση πληρωμών και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους, εξακολουθούν να λειτουργούν παρασιτικά, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και ενισχύοντας την παραοικονομία.

Για την ένταξη στην πτωχευτική διαδικασία, ο νόμος λαμβάνει υπόψη, εκτός από την ακίνητη και κινητή περιουσία, και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Ειδικότερα, στην πτωχευτική περιουσία ανήκει το μέρος του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Με την πρόβλεψη αυτή απορρίπτονται από την πτωχευτική διαδικασία πρόσωπα που, ενώ δεν έχουν αξιοσημείωτη κινητή ή ακίνητη περιουσία, αντίθετα έχουν μεγάλα εισοδήματα και, άρα, μπορούν να αποπληρώσουν το χρέος προς τους πιστωτές τους.

Η ίδια ρύθμιση δίνει κίνητρο στον πτωχό να εργάζεται και να δημιουργήσει μεταπτωχευτική περιουσία, που θα οδηγήσει γρηγορότερα στην πτωχευτική απαλλαγή του. Σε περίπτωση που τα εισοδήματα του οφειλέτη μεταβληθούν, είτε προς το καλύτερο είτε προς το χειρότερο, προβλέπεται δυνατότητα αλλαγής του σχεδίου περιοδικών πληρωμών.

Φτάνοντας σήμερα να μιλάμε για την εφαρμογή του νεόυ πτωχευτικού νόμου, ας θυμηθούμε δημοσίευμα της 25ης Σεπτεμβρίου 2019 από την σελίδα του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ, όπου αναφέρει:

”Σε αναμονή για τις δέουσες διορθωτικές αλλαγές βρίσκεται η Ηγεσία του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ αλλά και ο Ελληνικός λαός, όπου με την ψήφο του εμπιστεύθηκε την σημερινή αυτοδύναμη κυβέρνηση, η οποία είναι πλήρως ενημερωμένη για τις αποφάσεις του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, περί ορθού υπολογισμού των τόκων με βάση των 365 ημερών και 366 για τα δίσεκτα έτη, όπως ορίζεται στην Κοινοτική Οδηγία 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998”.

Ο Τμηματάρχης Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του ΛΑΪΚΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ κ. Στέφανος Τσίπας, ο οποίος και μας ενημερώνει, προσκομίζοντας έγγραφα βεβαίας χρονολογίας, υποστήριζε τότε και επισήμανε ότι:

”Θα έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης, ως απόφοιτος του “Harvard University”, πρώην Τραπεζίτης (1999- 2003) και Οικονομολόγος να γνωρίζει ότι οι Ελληνικές Τράπεζες, ενσωματώνουν τόκους σε Δάνεια εξυπηρετούμενα και μη, από τον υπολογισμό των 360 ημερών κατ’ έτος, αντί των 365 και 366 όπως ορίζεται στην Κοινοτική Οδηγία 98/7/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση όμως, αν του διέφυγε, το Οικονομικό του Επιτελείο θα έπρεπε να του έχει επισημάνει την λεπτομέρεια την οποία οι Τράπεζες κερδοσκοπούν εις βάρος όλων ανεξαρτήτως των Δανειοληπτών.

Σε καμία περίπτωση δεν περνάει από το μυαλό μου, ότι θα παρασιωπήσει ένα τέτοιο οικονομικό έγκλημα.

Το 2011 και 2012 Τραπεζικά Στελέχη αρνήθηκαν την έγκριση Δανείων σε πολιτικά κόμματα, με σφραγίδα “ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ” ,ενώ με απόφαση των Δ.Σ των Ελληνικών Τραπεζών, ενέκριναν τα απορριπτέα Δάνεια, τοποθετώντας την σφραγίδα “ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ” και αυτό φαίνεται από τα σχετικά έγγραφα που σας αποστέλλω προς δημοσίευση,

έλεγε στις δηλώσεις του τότε ο κ. Τσίπας και υποστήριζε ότι,

για “αδιευκρίνιστους” λόγους, οι οποίοι θα αποκαλυφθούν στα αμέσως επόμενα σχετικά μας έγγραφα, ετέθη στο αρχείο η μηνυτήρια αναφορά του κ. Ελευθέριου Αυγενάκη ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών κατά του Οικονομικού Εγκλήματος που αφορά Επενδυτικά και Καταθετικά Κεφάλαια που δόθηκαν με την μορφή Δανείων, άνευ επαρκών εξασφαλίσεων σε πολιτικά κόμματα”.

Είχαν δημοσιευτεί τότε, όλα τα σχετικά έγγραφα τα οποία τεκμηριώνουν τα όσα υποστηρίζει. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις, συνεχίζουν, απτόητοι το καταστροφικό έργο και οδηγούν τον Ελληνικό λαό σε ελεγχόμενη πτώχευση και αρπαγή των περιουσιακών του στοιχείων, αντί να λογοδοτούν για παρασιώπηση εγκλημάτων.