Με επιτυχία η εφαρμογή του Προγράμματος ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Με επιτυχία η εφαρμογή του Προγράμματος ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Mε αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η εφαρμογή του Προγράμματος ”ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ του Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας και της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Βιολογικού Καθαρισμού, του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος υποστηριζόμενο από το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας και Καινοτόμων Τεχνολογιών CEEII (Circular Economy & Innovation Institute) που εδρεύει στην UPPSALA το οποίο και έκανε την μελέτη για την κατάργηση των σκουπιδιών (zero waste) καθώς και τον περιορισμό της σπατάλης των φυσικών πόρων, με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα με μια ελπιδοφόρο προοπτική, θα καταδείξει τις δυνατότητες της εγχώριας βιομηχανίας αξιοποιώντας νέες τεχνικές και εφαρμογές, ώστε να αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά το θέμα της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Στα πλαίσια αυτά θέλουμε να αναδείξουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο διαχείρισης μέρους των πλαστικών και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες και δυσκολίες ως προς τη διαχείρισή τους, μέσα από συμβατικές μεθόδους.

Επιπλέον η επιτυχής εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος θα οριοθετήσει και θα αποτελέσει τον πρόδρομο για την εφαρμογή ανάλογων έργων μεγαλύτερης κλίμακας, ώστε μεσοπρόθεσμα να υπάρξει ανάσχεση της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη διαχείριση των πλαστικών, ενώ θα αναδείξει και τις συνέργειες που μπορούν να προκύψουν από την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων. Τέλος θα συνδράμει αποφασιστικά στην αποτροπή επιβολής προστίμων από την Ε.Ε. λόγω μη επίτευξης των εθνικών στόχων ανακύκλωσης, καθώς και ενδεχόμενα άλλων φόρων που ενδέχεται να θεσμοθετηθούν.

 Το πρόγραμμα αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις που με την συμμετοχή τους θα συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου παραλαβής και αξιοποίησης πλαστικών αποβλήτων και θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση που έχει σκοπό να αναδείξει τις δυνατότητες και τις προοπτικές της κυκλικής οικονομίας μέσω πραγματικών πρακτικών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας.

                                                                                                                               ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ