Διαχείριση απορριμμάτων

Ο Τομέας Περιβάλλοντος και Οικολογίας του πολιτικού κόμματος Λ.Ε.Υ.Κ.Ο. ολοκληρώνει το Πιλοτικό Πρόγραμμα, της Κυκλικής Οικονομίας στο οποίο συμμετέχουν Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία, μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά και ιδιώτες, με στόχο να προσφέρει στους πολίτες την ευκαιρία να δώσουν αξία στην καθημερινότητα, βλέποντας την κυκλική οικονομία ως μια ευχάριστη αίσθηση και να παίρνουν ικανοποίηση από την συμμετοχή τους, στην βελτίωση του Περιβάλλοντος και των συνθηκών της ζωής μας.

Άλλωστε, το θέμα της περιβαλλοντικής ρύπανσης από το πλαστικό, επηρεάζει πάνω από το 90% των πολιτών , αλλά και των Τουριστών της Χώρας μας, που σύμφωνα με σχετική έρευνα, τα δύο τρίτα δηλώνουν πως είναι πιο πιθανό να απευθυνθούν σε εκείνους οι οποίοι ακολουθούν ένα σοβαρό πρόγραμμα για τη μείωση της χρήσης πλαστικών αντικειμένων και το ένα τρίτο να αναφέρει ότι τα απορρίμματα επηρεάζουν την απόφασή τους για το αν θα επισκεφθούν ξανά την Πατρίδα μας.

Έχοντας ξεκινήσει να υιοθετούμε πρακτικές βιωσιμότητας και προστασίας του περιβάλλοντος οι ορθές πρακτικές πλέον έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή μας λειτουργία και η καθημερινή λειτουργία χρειάζεται παρακολούθηση από όλες τις πλευρές της, καθώς “δεν μπορούμε να μειώσουμε, αυτό που δεν μπορούμε να μετρήσουμε””.

Κυκλική Οικονομία.pdf

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ.pdf

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ