Η σύστασης των Κομματικών Συλλογικών Οργάνων, βοηθάει στην διερεύνηση, την οργάνωση και τον σχεδιασμό της Ανάπτυξης του Κόμματος.Στην εκλογική ετοιμότητα την επίλυση προβλημάτων και λήψεως αποφάσεων σε συλλογικό επίπεδο, δια των συνεδριών τους. Τα Όργανα αυτά έχουν χαρακτήρα Διερευνητικό και Εκτελεστικό. Η σύγκληση αυτών, γίνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος σε όσα αυτός Προεδρεύει, με συχνότητα που εξαρτάται από τις Πολιτικές εξελίξεις, ή τις Κομματικές ανάγκες ή με την εντολή του Προέδρου του Κόμματος.

Άρθρο 9: Τα Συλλογικά Κομματικά Όργανα είναι τα παρακάτω :

Οργανωτική Επιτροπή :
(Οργανωτικό Συμβούλιο)
 • Γενικός Γραμματέας του Κόμματος
 • Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού
 • Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας
 • Διευθυντής Ασφαλείας
 • Τμηματάρχης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
 • Τμηματάρχης Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης
Επιτροπή Κόμματος :
(Συμβούλιο Κόμματος)
 • Αντιπρόεδρος
 • Γενικός Γραμματέας
 • Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας
 • Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού
 • Γενικός Συντονιστής Γεωγραφικών Περιφερειών
 • Περιφερειάρχες των πέντε Γεωγρ. Περιφερειών
 • Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων
 • Επόπτες των Κοινωνικών Φορέων
 • Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας
 • Τομεάρχης Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων
 • Διευθυντής Ασφαλείας
 • Τμηματάρχης Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης
 • Τμηματάρχης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
 • Εκπρόσωπος Τύπου
Πολιτική Επιτροπή :
(Πολιτικό Συμβούλιο)
 • Πρόεδρος του Κόμματος
 • Αντιπρόεδρος
 • Γενικός Γραμματέας
 • Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας
 • Γενικός Συντονιστής Γεωγραφικών Περιφερειών
 • Περιφερειάρχες των πέντε Γεωγρ. Περιφερειών
 • Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων
 • Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας
 • Διευθυντής Γραφείου Προσωπικοτήτων και Εθιμοτυπίας
Επιτροπή Επικρατείας :
(Συμβούλιο Επικρατείας)
 • Πρόεδρος του Κόμματος
 • Αντιπρόεδρος
 • Γενικός Γραμματέας
 • Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας
 • Πολιτικό Γραφείο Προέδρου
 • Γενικός Συντονιστής Γεωγραφικών Περιφερειών
 • Υπεύθυνοι κάθε Πολιτικής Ενότητα
 • Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων
 • Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας
 • Εκπρόσωπος Τύπου

Άρθρο 9.1: Οργανωτική Επιτροπή (Οργανωτικό Συμβούλιο)

Το Οργανωτικό Συμβούλιο Συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Γ. Γραμματέα ή του Αντιπροέδρου σε περίπτωση κολλήματος και συμμετέχουν με Εισηγήσεις ή Αναφορές, ο Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού, ο Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας, ο Διευθυντής Ασφαλείας, ο Τμηματάρχης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και ο Τμηματάρχης Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης, οι οποίοι παρουσιάζουν τα πεπραγμένα των αρμοδιοτήτων τους και εισηγούνται για Οργανωτική ανάπτυξη του Κόμματος.

Άρθρο 9.1.1: Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας Προεδρεύει του Οργανωτικού Συμβουλίου και είναι ο αποκλειστικός συντονιστής των παρευρισκομένων. Έχει την υποχρέωση να τηρεί πρακτικά και να ενημερώνει τον Πρόεδρο του κόμματος για τις προτάσεις και εισηγήσεις που καταθέτουν τα Όργανα, καθώς και τις τελικές αποφάσεις του Συμβουλίου.

Άρθρο 9.1.2: Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού

Ο Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού αναφέρει τα πεπραγμένα των Τμημάτων που έχει υπό την επίβλεψή του για την κομματική ανάπτυξη σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Καταθέτει τυχόν εισηγήσεις των Τμημάτων του και αναπτύσσει προτάσεις που θα βοηθήσουν στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό του κόμματος.

Άρθρο 9.1.3: Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας

Ο Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας εξασφαλίζει την ετοιμότητα του Κόμματος με την εγρήγορση της βάσης αυτού, μέσο των οργάνων εκείνων που σχετίζονται με την κινητοποίηση όλων όσων πλαισιώνουν το Κόμμα, ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός και να είναι έτοιμο το κόμμα για όποιες εκλογικές αναμετρήσεις. Καταθέτει εισηγήσεις οι οποίες διευκρινίζουν την αναγκαιότητα της επαγρύπνησης, λόγο της ρευστής πολιτικής κατάστασης.

Άρθρο 9.1.4: Διευθυντής Ασφαλείας

Ο Διευθυντής Ασφαλείας αναφέρει τα πεπραγμένα των Τμημάτων του, καταθέτει προτάσεις και εισηγείται για όλα τα Τμήματα που έχει υπό την εποπτεία του και εξασφαλίζει τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα γραφεία και τις διάφορες Κομματικές ή Πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Άρθρο 9.1.5: Τμηματάρχης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων

Ο Τμηματάρχης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων θα καταθέτει προτάσεις μετά την επικοινωνία του με Οργανισμούς, Φορείς, Πολιτικά Κόμματα του εξωτερικού, ή με, μεμονομένους αξιωματούχους. Για τα Διεθνή θέματα θα φροντίζει να καταθέτει προτάσεις και να προβάλλει την άποψη του Κόμματος διερευνώντας τα ”μπλοκ” συμμαχιών στο εξωτερικό και αφού έχει φροντίσει την προσέγγιση τους, καθιστώντας γνωστό το Κόμμα.

Άρθρο 9.1.6: Τμηματάρχης Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης

Ο Τμηματάρχης Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης καταθέτει εισηγήσεις για τις κινήσεις όλων των οργάνων του Κόμματος, το Πρόγραμμα, τις Θέσεις, τις Προγραμματικές δηλώσεις καθώς και όλων των δράσεων αυτού. Αναφέρει για την ομαλή ή όχι αντιμετώπιση των ΜΜΕ (εντύπως και ηλεκτρονικός), και εισηγείται για την εκτέλεση Κοινωνικών δράσεων ή εκδηλώσεων ενημέρωσης των στελεχών, αλλά και των πολιτών. Επίσης εισηγείται την αποστολή εντύπων, εφημερίδων ή άλλου είδους υλικού, όπως φωτογραφίες εκ των δραστηριοτήτων του Κόμματος ή την ανάρτηση αυτών στα ηλεκτρονικά μέσα.

Άρθρο 9.2: Επιτροπή Κόμματος (Συμβούλιο Κόμματος)

Το Συμβούλιο Κόμματος Συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Αντιπροέδρου και συμμετέχουν με Εισηγήσεις ή Αναφορές, ο Γενικός Γραμματέας, ο Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, ο Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού, ο Γενικός Συντονιστής Γεωγραφικών Περιφερειών, οι Γενικοί Συντονιστές των πέντε Γεωγραφικών Περιφερειών, ο Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων, ο Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας, ο Τομεάρχης Κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων, ο Διευθυντής Ασφαλείας, ο Τμηματάρχης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων και ο Τμηματάρχης Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης και ο Εκπρόσωπος Τύπου οι οποίοι παρουσιάζουν τα πεπραγμένα των αρμοδιοτήτων τους και εισηγούνται για την πορεία και ανάπτυξη του κόμματος.

Άρθρο 9.2.1: Αντιπρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος του κόμματος Προεδρεύει του Συμβουλίου Κόμματος και είναι ο αποκλειστικός συντονιστής των παρευρισκομένων. Έχει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Πρόεδρο του κόμματος για τις προτάσεις και εισηγήσεις που καταθέτουν τα Όργανα, καθώς και τις τελικές αποφάσεις του Συμβουλίου.

Άρθρο 9.2.2: Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας έχει την υποχρέωση να τηρεί πρακτικά και να ανακοινώνει στα παριστάμενα μέλη τις τυχών εισηγήσεις ή αναφορές που κατατίθενται πριν την έναρξη του Συμβουλίου.

Άρθρο 9.2.3: Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας

Ο Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, θα πρέπει να καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις των Τμημάτων που έχει υπό την εποπτεία του έχοντας σαφή πολιτικό προσανατολισμό, που προκύπτει, από τις Εθνικές και πολιτικές εξελίξεις. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διευθυντή αναφέρονται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του κόμματος.

Άρθρο 9.2.4: Γενικός Συντονιστής πέντε Γεωγραφικών Περιφερειών

Ο Γενικός Συντονιστής των πέντε Γεωγραφικών Περιφερειών καταθέτει εισηγήσεις και προτάσεις για τον σχεδιασμό και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη συγκρότηση, την ενεργοποίηση των Περιφερειών και την αποστολή υλικού του Κόμματος, μέσα από το οποίο προβάλλονται οι θέσεις και οι δράσεις αυτού.

Άρθρο 9.2.5: Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων

Ο Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων καταθέτει προτάσεις και εισηγήσεις των υπό την εποπτεία του Διευθυντών των Κοινωνικών Φορέων σε θέματα και προβλήματα που απασχολούν τον κάθε κλάδο επαγγέλματος χωριστά τα οποία και θα προωθούνται στα ανώτερα όργανα του Κόμματος που σχετίζονται με αυτά, ως προτάσεις Κοινωνικής Πολιτικής.

Άρθρο 9.2.6: Διευθυντές Κοινωνικών Φορέων

Οι Διευθυντές Κοινωνικών Φορέων καταθέτουν στοιχεία που προβληματίζουν την Κοινωνία και εισηγούνται προτάσεις προς επίλυση διαφόρων θεμάτων. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους αναφέρονται στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του κόμματος.

Άρθρο 9.2.7: Τομεάρχης Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων

Ο Τομεάρχης Κινητοποιήσεων και εκδηλώσεων καταθέτει προτάσεις για την συσπείρωσης και κινητοποίηση των μελών, όταν αυτό απαιτείται,με καλό σχεδιασμό και οργανωμένη κινητοποίηση σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο.

Άρθρο 9.2.8: Εκπρόσωπος Τύπου

Ο Εκπρόσωπος Τύπου παρακολουθεί τις Συνεδριάσεις για την αντικειμενική ενημέρωση του δημοσιογραφικού κοινού και του ελληνικού λαού για το έργο του κόμματος, την ενημέρωση των οργάνων του κράτους για τα σημαντικά διεθνή γεγονότα, τις απόψεις των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης στα θέματα που αφορούν την Κοινωνία και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς, των θέσεων του κόμματος στο εξωτερικό και την ενημέρωση του απόδημου ελληνισμού. Για τον Διευθυντή Οργάνωσης και Σχεδιασμού ισχύει το Άρθρο 9.1.2 του παρόντος Για τον Τομεάρχη Εκλογικής Ετοιμότητας ισχύει το Άρθρο 9.1.3 του παρόντος Για τον Διευθυντή Ασφαλείας ισχύει το Άρθρο 9.1.4 του παρόντος Για τον Τμηματάρχη Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων ισχύει το Άρθρο 9.1.5 του παρόντος Για τον Τμηματάρχη Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης ισχύει το Άρθρο 9.1.6. του παρόντος

Άρθρο 9.3: Πολιτική Επιτροπή (Πολιτικό Συμβούλιο)

Είναι το ανώτατο όργανο του Κόμματος, διότι καθορίζει τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν τόσο την Κομματική λειτουργία, όσο και την κατεύθυνση της Πολιτικής του Κόμματος. Έχει χαρακτήρα συλλογικό, συγκαλείται υπό την Προεδρία του Προέδρου του Κόμματος και Γραμματέα, τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος. Σε περίπτωση ψηφοφορίας μεταξύ των μελών του Πολιτικού Συμβουλίου, απέχει της ψηφοφορίας ο Διευθυντής του Γραφείου Προσωπικοτήτων και Εθιμοτυπίας, καθώς και ο Διευθυντής του Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας. Συμμετέχουν με Εισηγήσεις ή Αναφορές, ο Αντιπρόεδρος του κόμματος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας, ο Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, ο Γενικός Συντονιστής Γεωγραφικών Περιφερειών,οι Περιφερειάρχες των πέντε Γεωγραφικών Περιφερειών, Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού, ο Γενικός Συντονιστής Γεωγραφικών Περιφερειών, ο Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων και ο Διευθυντής Γραφείου Προσωπικοτήτων και Εθιμοτυπίας οι οποίοι παρουσιάζουν τα πεπραγμένα των αρμοδιοτήτων τους και αποφασίζουν για την κατεύθυνση της πολιτικής και ανάπτυξης του κόμματος.

Άρθρο 9.4: Επιτροπή Επικρατείας (Συμβούλιο Επικρατείας)

Το Συμβούλιο Επικρατείας αποφασίζει την οριστική θέση του Κόμματος, επί όλων των πολιτικών θεμάτων και καθορίζει τις θέσεις αυτού και συγκαλείται από τον Πρόεδρο.