Άρθρο 1: Ίδρυση, Τίτλος, Έμβλημα, Έδρα του Κόμματος

Το πολιτικό κόμμα ΛΕΥΚΟ ιδρύθηκε 12 Ιουλίου 1989 και η Επωνυμία του προέρχεται από τα αρχικά των λέξεων Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα (Λ.ΕΥ.ΚΟ)

ΕΜΒΛΗΜΑ
α) ΕΝΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ
β) ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται εναλλακτικά ανά περίσταση.

Η έδρα του ΛΕΥΚΟ ορίζεται στη διεύθυνση Καφαντάρη 5, Άγιοι Αναργύροι Αττικής ΤΚ 13561.

Άρθρο 2: Αρχές, αξίες και σκοπός

Οι αρχές του Λ.ΕΥ.ΚΟ αντιτίθενται σαφώς προς κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη βίαια κατάληψη της εξουσίας ή την ανατροπή του ελευθέρου πολιτεύματος της χώρας και πάντοτε όλες οι ενέργειες του πραγματοποιούνται με δημοκρατικές αρχές και στα πλαίσια του ισχύοντος Συντάγματος.

Σκοπός του Λ.ΕΥ.ΚΟ είναι :

α) Να συμβάλλει στη δημιουργία πολιτικής συνείδησης ότι το μέλλον του τόπου εξαρτάται από όλους ανεξαιρέτως τους Έλληνες η φωνή των οποίων θα πρέπει να καθοδηγεί τα κόμματα και την κυβέρνηση, να αναπτύσσει συνεργασίες με πρόσωπα και οργανώσεις με ανάλογες επιδιώξεις και να συμμετέχει υποστηρίζοντας οποιαδήποτε δραστηριότητα θα κατοχύρωνε και ενδυνάμωνε τις ατομικές ελευθερίες.

β) Να επιδιώκει και να αναπτύσσει σταθερό και αποτελεσματικό διάλογο με πρόσωπα, οργανώσεις, πολιτικά κόμματα και την κυβέρνηση, για θέματα τοπικής και εθνικής σημασίας όπως την ανάπτυξη μιας ελεύθερης και ειρηνικής κοινωνίας και μιας βιώσιμης και ισχυρής οικονομίας.

γ) Να εργάζεται για τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης ελληνικής δημοκρατικής κοινωνίας στα πλαίσιο των Ευρωπαϊκών και Διεθνών αντιλήψεων

δ) Να συμβάλει στην ανάπτυξη των απαραίτητων προϋποθέσεων ώστε να προάγεται συνεχώς η ορθή λειτουργία της δημοκρατίας, την θέσπιση κανόνων που διασφαλίζουν την ανόθευτη και άμεση συμμετοχή των Ελλήνων στις δημοκρατικές διαδικασίες που οδηγούν στην εκλογή των φορέων εξουσίας.

ε) Να παρέχει σε κομματική βάση οποιεσδήποτε πληροφορίες, αναλύσεις εκθέσεις σε τοπικά και εθνικά θέματα για τη διαφώτιση και εκπαίδευση των πολιτών στοχεύοντας στην ενότητα των Ελλήνων.

στ) Να ερευνά και να αναλύει πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά προβλήματα που αφορούν το εσωτερικό και τη διεθνή θέση της χώρας προτείνοντας λύσεις που υπερασπίζονται τα συμφέροντα όλων των Ελλήνων.

ζ) Να συμμετέχει στις εκλογές διεκδικώντας την εκπροσώπηση του Στο Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.

Για την επίτευξη των σκοπών του Λ.ΕΥ.ΚΟ χρησιμοποιείται κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσον δια της εκλογικής διαδικασίας.