ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1: Ίδρυση, Τίτλος, Έμβλημα, Έδρα του Κόμματος
Άρθρο 2: Αρχές, αξίες και σκοπός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη
Άρθρο 3: Ορισμός του μέλους
Άρθρο 4: Διαδικασία Εγγραφής Μέλους
Άρθρο 5: Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Μέλους
Άρθρο 6: Απώλεια της Ιδιότητας του Μέλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οργάνωση του Κόμματος
Άρθρο 7: Ο Πρόεδρος του κόμματος, Εκλογή, καθήκοντα & αρμοδιότητες
Άρθρο 7.1: Ο Αντιπρόεδρος του Κόμματος
Άρθρο 7.2: Ο Γενικός Γραμματέας
Άρθρο 7.3: Διευθυντές – Τμηματάρχες – Περιφερειάρχες – Κοιν/κοι Φορείς – Γ. Συντονιστές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Διευθύνσεις του Κόμματος
Άρθρο 8: Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Άρθρο 8.1: Διεύθυνση Ασφαλείας
Άρθρο 8.2: Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης και Μέριμνας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Κομματικά Συλλογικά Όργανα
Άρθρο 9: Τα Συλλογικά Κομματικά Όργανα
Άρθρο 9.1: Οργανωτική Επιτροπή (Οργανωτικό Συμβούλιο)
Άρθρο 9.1.1: Γενικός Γραμματέας
Άρθρο 9.1.2: Διευθυντής Οργάνωσης και Σχεδιασμού
Άρθρο 9.1.3: Τομεάρχης Εκλογικής Ετοιμότητας
Άρθρο 9.1.4: Διευθυντής Ασφαλείας
Άρθρο 9.1.5: Τμηματάρχης Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων
Άρθρο 9.1.6: Τμηματάρχης Ιδεολογικοπολιτικής Διαφώτισης
Άρθρο 9.2: Επιτροπή Κόμματος (Συμβούλιο Κόμματος)
Άρθρο 9.2.1: Αντιπρόεδρος
Άρθρο 9.2.2: Γενικός Γραμματέας
Άρθρο 9.2.3: Διευθυντής Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας
Άρθρο 9.2.4: Γενικός Συντονιστής πέντε Γεωγραφικών Περιφερειών
Άρθρο 9.2.5: Γενικός Συντονιστής Κοινωνικών Φορέων
Άρθρο 9.2.6: Διευθυντές Κοινωνικών Φορέων
Άρθρο 9.2.7: Τομεάρχης Κινητοποιήσεων και Εκδηλώσεων
Άρθρο 9.2.8: Εκπρόσωπος Τύπου
Άρθρο 9.3: Πολιτική Επιτροπή (Πολιτικό Συμβούλιο)
Άρθρο 9.4: Επιτροπή Επικρατείας (Συμβούλιο Επικρατείας)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ : Άλλα Όργανα και Διαδικασίες
Άρθρο 10: Πόροι, Οικονομική Διαχείριση
Άρθρο 11: Επιτροπή Δεοντολογίας
Άρθρο 12: Κοινοβουλευτική Ομάδα
Άρθρο 13: Υποψήφιοι Βουλευτές και Στελέχη
Άρθρο 14: Νεολαία του Κόμματος
Άρθρο 15: Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 16: Τροποποίηση του Καταστατικού / Μεταβατική Διάταξη