Ημερίδα στο Ξενοδοχείο Imperial

Ημερίδα στο Ξενοδοχείο Imperial από τον Πατριωτικό Ελληνικό Σύνδεσμο, για την Βόρειο Ήπειρο.