Επανακαθορισμός Δανειακών Συμβάσεων

Επανακαθορισμός Δανειακών Συμβάσεων

 

Μετά την οριστική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο, που έκρινε ότι ο όρος των δανειακών συμβάσεων για αποπληρωμή σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο με βάση την τρέχουσα ισοτιμία είναι δηλωτικός όρος και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε έλεγχο καταχρηστικότητας, μια απόφαση καθοριστική, κυρίως γιατί υιοθετεί την άποψη των τραπεζών, ότι δηλαδή ο επίμαχος όρος δεν είναι καταχρηστικός και ως εκ τούτου αφαιρεί το δικαίωμα των δανειοληπτών να ζητήσουν τον επανακαθορισμό των δόσεών τους στην αρχική ισοτιμία ελβετικού φράγκου και ευρώ.

Η δικαίωση των τραπεζών και η απόρριψη των επιχειρημάτων των δανειοληπτών ματαίωσε τις ελπίδες τους για ελάφρυνση ως προς τα δάνειά τους, όμως συνεχίζουν να παραβαίνουν τις επιταγές της Κοινοτικής Οδηγίας 98/7/Ε.Κ /16-02-1998, της ΚΥΑ Ζ1-178/13-02-2001 ΦΕΚ 255/Τεύχος Δεύτερο/09-03-2001 και της υπ’ αριθ. 430/04-03-2005 Αμετάκλητης Απόφασης του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, περί Ορθού υπολογισμού των Τόκων, με βάση των 365 ημερών κατ’ έτος και 366 ημερών, όταν αυτό είναι δίσεκτο και όχι με βάση των 360 ημερών κατ’ έτος, που οδηγεί δολίως σε παραγωγή παράνομων Τόκων, εις βάρος όλων ανεξαρτήτως των Δανειοληπτών, εξυπηρετούμενων και μη δανείων.

Με τις ενέργειες ειδικά εξειδικευμένων οικονομολόγων να γίνουν παρεμβάσεις ως προς το θέμα αυτό, για τον δίκαιο και αντικειμενικό ισότιμο καταμερισμό των χρημάτων σε πολίτες και τράπεζες.

Για το Πρόγραμμα αυτό θα κατατεθεί εγχειρίδιο στο Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος στον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης Κράτους του αυτού κόμματος και στην Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, το οποίο θα αναφέρεται στις ενέργειες κάθε πράξης.

Θα επεξεργάζεται εξονυχιστικά από το Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος ο φάκελος κάθε δανειολήπτη με τους όρους που θα αναγράφονται στο Πρόγραμμα και θα κοινοποιούνται στην Νομική Υπηρεσία και σε όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες εσωτερικές υπηρεσίες του κόμματος.

                                                                                                   ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

                                                                                                       ΣΤΟ ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

                                                                                                       Στέφανος Τσίπας

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

 

 

 

 

 

ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ                                                                                                                 Αθήνα,  6 Σεπτεμβρίου 2019

Α.Φ.Μ. 090283759                                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.: 564/195

Ηρώων Πολυτεχνείου & Καφαντάρη 5

135 61  Άγιοι Ανάργυροι  Αττικής

τηλ. Επικοινωνίας: 2155452540 – 2155452533                                                                               ΠΡΟΣ:

e-mail: [email protected]                                                                                                   ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΕΛΛΗΝΩΝ

URL : www.leuko.co

 

Έχοντας υπόψη:

α) Tο Ισχύον Καταστατικό του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  με Αρ.Πρωτ.:8731/9-11-2016 της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, Άρθρο 13

β) Τον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’, Άρθρο 6 Παράγραφος 2′)

γ) Το από 30/8/2019 πρακτικό Πολιτικού Συμβουλίου του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Ορίζεται επιτροπή στα πλαίσια της λειτουργίας κανονισμού του πολιτικού κόμματος Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος για την εφαρμογής του Προγράμματος με τίτλο, ”ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” με τις ακόλουθες παραγράφους.

Παράγραφος 1η

Το Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος που υπάγεται στον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης και την Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος υλοποιεί το Πρόγραμμα ” ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” Βάσει της Κοινοτικής Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που διέπουν την καταναλωτική πίστη, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II και στις Παρατηρήσεις παράγραφο (γ) όπου διευκρινίζει ότι ”ο Χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ των ημερομηνιών που λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό εκφράζεται σε έτη ή κλάσματα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ημέρες ή 365,25 ημέρες ή (για τα δίσεκτα έτη) 366 ημέρες, 52 εβδομάδες ή 12 ίσους μήνες. Ένας ίσος μήνας θεωρείται ότι έχει 30.41666 ημέρες (δηλαδή 365/12).”

Παράγραφος 2η

Την επίβλεψη και την μέριμνα του Προγράμματος για όλη την Ελληνική Επικράτεια θα την έχει το Τμήμα Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  που εκπροσωπείται από τον κύριο Στέφανο Τσίπα, Διεθνή Οικονομολόγο, ο οποίος και θα παραλαμβάνει πρωτοκολλημένο φάκελο από κάθε ενδιαφερόμενο δανειολήπτη, προς επεξεργασία, τηρώντας το πρωτόκολλο της δέσμευσης απορρήτου και θα καταθέτει μηνιαίες αναφορές για την πορεία του Προγράμματος στον Τομέα Οικονομικής Διαχείρισης και στην Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος

Για τον σκοπό αυτό και μετά την μελέτη του Τμηματάρχη Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος   θα διενεργούνται οι απαραίτητες ενέργειες από τον Δικηγόρο Πειραιώς κύριο Τσιμπουράκη Χρήστο του Δημητρίου,  Σκουφά 64 Αθήνα, ο οποίος θα φροντίζει για την έγκυρη και έγκριτη πραγματογνωμοσύνη, και σε περίπτωση τετελεσμένων πράξεων τα προβλεπόμενα από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, απαιτούμενα δικαστικά έξοδα θα καταβάλει ο Δανειολήπτης με νόμιμη απόδειξη του προαναφερόμενου Δικηγόρου.

Με την εφαρμογή του Προγράμματος και ανάλογα με την προσέλευση και την επιθυμία των Δανειοληπτών που θα θέλουν να ενταχθούν στον ”ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” θα υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθούν νομικοί και από άλλους δικηγορικούς συλλόγους της Χώρας οι οποίοι θα τηρούν τις αρχές λειτουργίας του παρόντος και αφού πρώτα ενημερώνονται από τον Τμηματάρχη Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.

Παράγραφος 3η

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος, είναι ο δίκαιος και αντικειμενικός ισότιμος καταμερισμός των χρημάτων σε πολίτες και Τράπεζες και η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 1998, καθώς και εφαρμογή της από, με Αρ.Πρωτ.: 430/04-03-2005 Αμετάκλητης Απόφασης του Δ’ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, περί ορθού υπολογισμού των τόκων με βάση των 365 ημερών κατ’ έτος και 366 ημερών όταν αυτό είναι δίσεκτο και όχι με βάση των 360 ημερών κατ’ έτος που οδηγεί δολίως σε παραγωγή παράνομων τόκων, εις βάρος όλων ανεξαρτήτως των Δανειοληπτών, εξυπηρετούμενων και μη δανείων.

Παράγραφος 4η

Για την εφαρμογή του Προγράμματος θα γίνεται συστηματική ενημέρωση σε διάφορα επίπεδα, οργανωμένη σε ευρεία κλίμακα, ώστε να επιτευχθεί πλήρως η επίγνωση της πραγματικής κατάστασης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και του συνόλου των δανειοληπτών εξυπηρετούμενων και μη δανείων, επιδιώκοντας την συμμόρφωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την επανάκτηση του δικαίου που συνεπάγεται με την εγκαθίδρυση επαναφοράς της αξιοπιστίας του Τραπεζικού συστήματος αφού η Χώρα μας είναι ισότιμο Κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.

Παράγραφος 5η

Το Πρόγραμμα αυτό θα κινητοποιήσει το σύνολο των δανειοληπτών, εξυπηρετούμενων και μη δανείων, την οριστική εξυγίανση του Χρηματοπιστωτικού συστήματος προσδοκώντας στην ανάπτυξη και την ασφαλή προσέγγιση νέων επενδυτών που θα δημιουργήσουν κλίμα αισιοδοξίας και ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας.

Για την ενημέρωση των πολιτών, Δανειοληπτών και μη, θα διοργανώνονται διαλέξεις που θα στοχεύουν στην παροχή πειστικών αποδείξεων με την παρουσίαση έγκυρων εγγράφων βεβαίας χρονολογίας από την Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με την Οδηγία 98/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Φεβρουαρίου 1998, αντίγραφο αμετάκλητων αποφάσεων του Δ΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου και αντίγραφο της ΚΥΑ Ζ1-178/13-2-2001 ΦΕΚ 255/Τεύχος Δεύτερο/9-3-2001.

Παράγραφος 6η

Το Πρόγραμμα θα υλοποιείται με τον διακριτικό τίτλο ”ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ” το οποίο θα είναι τοποθετημένο σε όλα τα ενημερωτικά έγγραφα και επιστολές, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη χρήση κριθεί απαραίτητο από τον Τμηματάρχη Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος και θα φέρει το έμβλημα του πολιτικού κόμματος, όπως αυτό κατατέθηκε στην Ιδρυτική του Διακήρυξη στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.

Παράγραφος 7η

Η βασική Διοικητική και Οικονομική λειτουργία του Προγράμματος, ορίζεται και διενεργείται αποκλειστικά και μόνο, βάσει του από με Αρ.Πρωτ.:8731/9-11-2016 Καταστατικού του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος  και οι αρμοδιότητες των Οργάνων που θα υλοποιήσουν το Πρόγραμμα, όπως και τα καθήκοντά τους, ορίζονται αναλυτικά στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του πολιτικού κόμματος  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος.

Το οποιοδήποτε θέμα, ρυθμίζεται από την Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας σε πρώτο βαθμό και από το Προεδρικό Συμβούλιο, σε δεύτερο.

Το παρόν αποτελείται από επτά (7) παραγράφους και υπογράφεται από τον Πρόεδρο του  Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος την Διεύθυνση Πολιτικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, τον Τομεάρχη Οικονομικής Διαχείρισης και τον Τμηματάρχη Ελέγχου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019