Επίσκεψη του κ. Ανδρέας Ρεντζούλα στο ‘ΚΑΤ’

Ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος κατά την επίσκεψή του στο ΚΑΤ

Επίσκεψη του κ. Ανδρέας Ρεντζούλα στο ‘ΚΑΤ

Το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ”ΚΑΤ” και προγενέστερα Νοσοκομείο Ατυχημάτων ”Απόστολος Παύλος”, επισκέφτηκε σήμερα ο Πρόεδρος του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος κ.Ανδρέας Ρεντζούλα, όπου συνομίλησε  με γιατρούς και το Τμήμα Κοινωνικής Υπηρεσίας, για θέματα που αφορούν τις ανάγκες του Νοσοκομείου και τον εκσυχρονισμό του.

Η κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ενημέρωσε τον κ. Ρεντζούλα για τις ημερίδες που θα πραγματοποιούνται σε αίθουσα του Νοσοκομείου με σκοπό  την ενημέρωση, εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επιμόρφωση, σε ζητήματα επείγοντος τραύματος.

Με βασικό σκοπό την ανάπτυξη γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο και σε επίπεδο δεξιοτήτων, όπου θα μπορούν να αντλούν σημαντικές πληροφορίες, από μια πλούσια δεξαμενή θεματολογίας.

Ο κ. Ρεντζούλας ενημερώθηκε απο του αρμόδιους ότι  το Νοσοκομείο στελεχώνεται από ένα άρτιο καταρτισμένο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό 1800 ατόμων, διαφόρων βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Αποχωρώντας ο κ. Ρεντζούλας δήλωσε, ότι ο Τομέας της Υγείας είναι ο σπουδαιότερος όλων, αφού εξ’ορισμού η καλή υγεία των πολιτών είναι προϋπόθεση, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να είναι διαθέσιμοι για επίτευξη στόχων σε προσωπικό και σε συλλογικό επίπεδο, τονίζοντας  ότι ένα ενιαίο επίπεδο υγείας οπωσδήποτε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από κατά πόσο είναι προσβάσιμο για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών, με δεδομένο ότι το καλό επίπεδο υγείας μια σύγχρονης Κοινωνίας απαιτεί πολλούς οικονομικούς πόρους και θα πρέπει να είναι παραγωγικό σε σχέση με το κόστος λειτουργίας του και των παρεχόμενων πόρων, με κριτήρια διαφάνειας, είπε καταλήγοντας.