Ανδρέας Ρεντζούλας

Η Συμμετοχή μας στις Εθνικές εκλογές, με το ψηφοδέλτιο της ”ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑΣ πολιτικών κομμάτων”, έχει καθαρά το χαρακτήρα της ένωσης πλειοψηφίας, δ ι α ι ρ ε μ έ ν ω ν πολιτικών Δυνάμεων, με σκοπό την αντιμετώπιση της ήδη ενωμένης μειοψηφίας, των κομμάτων εξουσίας.

Με τον τρόπο αυτό, δηλώνουμε την ταυτότητα της διαφορετικότητάς μας, και προσπαθούμε να αποτρέψουμε τους Έλληνες πολίτες από την επιλογή της στασιμότητας και των δέσμιων καταστάσεων του συστήματος αυτού. Η Διπολικότητα του καθεστώτος στην Ελλάδα,… αφενός της Κυβέρνησης, που …. η ” Υπερβολή” (υποσχέσεων) έχασε από την ” Έλλειψη” (ικανότητας και διαχείρισης)…και αφετέρου της Αντιπολίτευσης, που από την ”Έλλειψη”  (ικανοτήτων του Αρχηγού της), ελπίζει στην ”Υπερβολή” (την αυτοδυναμία δηλαδή, που προσπαθεί να την κερδίσει, από την απογοήτευση των πολιτών, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ), μας φανερώνει… παρασύροντας και άλλες πολιτικές δυνάμεις… ότι οι πολιτικοί σήμερα αντιλαμβάνονται και αποτιμούν μόνο τα μετρήσιμα…  (ζητούν πάντα αντίκρισμα σε χρήμα χρόνο και μετέτρεψαν τους υποψήφιου σε αριθμούς), και δεν αντιλαμβάνονται τα μη μετρήσιμα και την ποιότητα. (Αξίες – Ιδανικά – ποιοτική προσφορά).

Η Συμμετοχή μας… η συμμετοχή της ”ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑΣ πολιτικών κομμάτων” στις Εθνικές εκλογές, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας δείκτης, ο οποίος καθορίζει επακριβώς το εξελικτικό στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε όλοι οι Έλληνες πολίτες, δίνοντάς μας την ευκαιρία να προσεγγίσουμε πρώτα τον εαυτό μας, έτσι, ώστε να αναγνωρίσουμε, την ηθική μας υπόσταση.

Αποφασίσαμε και Συμπράττουμε σε μια συμφωνία που η κοινή ιδεολογική μας βάση, έχει σκοπό να εξυψώσει το βιοτικό και πολιτισμικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών, την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, δίνοντας βάση στο Δημογραφικό…

Στην Παιδεία, η οποία δημιουργεί το Μέλλον αυτού του τόπου,

στην Υγεία, που είναι ο σπουδαιότερος τομέας όλων και θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους

Έλληνες πολίτες, στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε.

Στην Πρόνοια που είναι αναγκαίο να λειτουργούν άριστα όλες οι δομές της…

Στο Περιβάλλον, που δεν έχει αντιμετωπισθεί επαρκώς στη Χώρα μας το θέμα της περιβαλλοντικής καταστροφής και περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Στην Κοινωνική Δικαιοσύνη, που εκεί στηρίζεται άμεσα ή έμμεσα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας και η οποία θα πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα, όπως το Σύνταγμα ορίζει.

Στην Εργασία, που η ανεργία σήμερα, ως πραγματικό φαινόμενο, αφορά ανθρώπινες ζωές.

Το Ασφαλιστικό Σύστημα, που κατέχει το σοβαρότερο μέρος της Κοινωνικής μας ζωής… Οι διαρκείς μειώσεις των συντάξεων, έχουν μετατραπεί σε μικρά επιδόματα.

Με το κοινό ψηφοδέλτιο της

”ΣΥΝ…ΦΩΝΙΑΣ πολιτικών κομμάτων” που το κάθε κόμμα υποστηρίζεται από τον δικό του Αρχηγό… και διαχωρίζοντας τις πολιτικές θέσεις και προγράμματα του καθενός απ’ αυτά, συμμετέχουμε όλοι μαζί στις Εθνικές εκλογές της 7ης Ιουλίου για να παραμερίσουμε τις συνθήκες εκείνες που έφτιαξαν ένα πολιτικό σύστημα αυτό – υποστηριζόμενο και αλληλέγγυο μεταξύ, των έως σήμερα, πολιτικών προσώπων. Οι εκλογές δεν είναι προσωπική υπόθεση κανενός…και η Ελλάδα, δεν είναι το εμπορικό κατάστημα ενός ή δύο ιδιοκτητών.

Με αυτόν τον τρόπο εμείς αποφασίσαμε να τους βγάλουμε έξω από την περίφραξη της περηφάνιας μας, γιατί λέρωσαν την αξιοπρέπειά μας.

Θέλουμε να είμαστε σε θέση να παρεμβαίνουμε και να ρυθμίζουμε θέματα που αφορούν τη ομαλή καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών, μέσω μιας νομοθετικής λειτουργίας, διευκολύνοντας ταυτόχρονα την ουσιαστική προσέγγιση του πολίτη σε Δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες υπάρχουν για να υπηρετούν τον πολίτη και μόνο.

Θέλουμε να δώσουμε ίσες ευκαιρίες και ισότητα για όλους τους Έλληνες πολίτες, αποτυπώνοντας τις θεμελιώδεις εκείνες πολιτικές αξίες, στις οποίες στηρίζεται μια Δημοκρατική πολιτεία.

Σκοπός μας είναι να εξαλείψουμε την πολυνομία και την έλλειψη πόρων στο Δημόσιο τομέα που αποτελεί εμπόδιο και φρενάρει την αναπτυξιακή διαδικασία.

Προτείνουμε συγχωνεύσεις κοινών τμημάτων των υπηρεσιών του Δημοσίου, με σκοπό τη μείωση του κόστους λειτουργίας και επίτευξη συνεργιών.

Δεν θέλουμε να παραμείνουμε στάσιμοι και αμετακίνητοι στις προκλήσεις που εμφανίζονται… θέλουμε να αναθεωρήσουμε, για να μην είμαστε δέσμιοι του συστήματος αυτού.

Η απόρριψη του παρελθόντος, είναι ταυτόσημη με την έναρξη της Αναγέννησης…