Για το νομοσχέδιο και τις αλλαγές στον ΟΑΕΔ

Για το νομοσχέδιο και τις αλλαγές στον ΟΑΕΔ

13-4-2022

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ”Δουλειές Ξανά” αναγνωρίζοντας στην ουσία, ότι μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν. 

Το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα διαθέτει ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης, το οποίο τελεί υπό συνεχή βελτίωση και διεύρυνση και είναι διαθέσιμο στην επικαιροποιημένη του μορφή, για την αποτροπή της Κοινωνικής διάλυσης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το Κράτος και τους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Το υψηλό ποσοστό ανεργίας σε συνδυασμό με την πτώση των μισθών, την αύξηση της εκ περιτροπής απασχόλησης και το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων, περιγράφουν συνολικά τις συνθήκες στην αγορά εργασίας και όχι μόνο. Η ανεργία ως πραγματικό φαινόμενο που αφορά ανθρώπινες ζωές, πρέπει να αντιμετωπιστεί και να ληφθούν κατ’ αρχήν μέτρα ανακούφισης των πληγέντων ανέργων συμπολιτών μας και κατόπιν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, στοχεύοντας στην δραστική μείωσή της και ακόμα περισσότερο στην εξάλειψή της. 

Με στόχο την μείωση της ανεργίας και εν γένει την εξομάλυνση της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, προτείνουμε άμεσα να προβούμε:

  • Στην προστασία των θέσεων εργασίας, με κατάργηση των νόμων που εμποδίζουν τη δημιουργία αξιοπρεπών και ειλικρινών σχέσεων εργασίας, μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
  • Στην θέσπιση του θεσμού της ετήσιας Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα λειτουργεί σε συνδυασμό με τις Ατομικές Συμβάσεις και Οργάνωσης Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, στα πλαίσια λειτουργίας του ΣΑΕΕΛΠ.
  • Στην επιδότηση ανέργων με ηλικιακά κριτήρια και επιμήκυνση του χρόνου επιδότησης σε τριετία.
  • Το επίδομα ανεργίας θα μετατραπεί σε επίδομα Εργασίας με λειτουργία κλίμακας ποσού καταβολής.
  • Στην εκλογίκευση και μείωση των εξωπραγματικών προστίμων για την παράνομη εργασία σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, τα οποία θα αποδίδουν περισσότερο και δεν θα είναι καταστροφικά, για του μικρού μεγέθους επιχειρήσεις.
  • Στην μείωση του εργατικού κόστους μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας, στα πλαίσια του τριετούς Προγράμματος για τη Μείωση της Ανεργίας και την Επανεκκίνηση της Οικονομίας.
  • Σε σταδιακή επαναφορά των μισθών σε επίπεδα τα οποία θα ακολουθούν τη μεγέθυνση της Οικονομίας, μέτρο που θα προστατεύσει στη συνέχεια το Ασφαλιστικό σύστημα της Πατρίδας μας και το επίπεδο των καταβαλλόμενων συντάξεων.
  • Συμμετοχή μακροχρόνια ανέργων σε διαδικασίες επανένταξης στην Εργασία, μέσω δράσεων των Κοινωνικών Επιχειρήσεων και των Διεθνών Εκθέσεων. (ΚΕ & ΔΕ)
  • Επανένταξη ανέργων στην αγορά με παράλληλη εκπαίδευση σε συγκεκριμένο αντικείμενο και την συμμετοχή του στη Δράση του Κόμματος, Δεύτερη Ευκαιρία Επιχειρήσεων (ΔΕΕ).
  • Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων με Επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία θα περιλαμβάνουν καινοτόμους ιδέες και άμεση κατάργηση των απαγορευτικών κριτηρίων που υπάρχουν σήμερα και σκοπεύουν στη μη χρηματοδότηση των ενδιαφερομένων Εταιρειών.