401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο

Η Ένωσης Ελλήνων Έφεδρων τού Κοινωνικοπολιτικού φορέα Λ.Ε.Υ.Κ.Ο μετά την αποδεκτή Αίτηση – Δωρεάς αναπηρικών αμαξιδίων, από το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) για το 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, πρόκειται να προχωρήσει στην υλοποίηση και ολοκλήρωση της παράδοσης, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής από τον Πρόεδρο της.
Η εγκριθείσα Δωρεά δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 9/5/2018 με αρ.φύλλου 1605 και επισυνάπτεται με την απαντητική επιστολή του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών με την έγκριση του Υποστράτηγου Παναγιώτη Τάκου, Διευθυντή.

ΦΕΚ1605_Β_2018

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΛΕΥΚΟ