Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Τομέας Περιβάλλοντος – Οικολογίας

5-6-2021

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στέλνουμε ένα μήνυμα σε όλους τους πολίτες και παραγωγικούς φορείς της χώρας, που με την συμμετοχή τους θα ενισχύσουν την προσπάθεια εφαρμογής των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, του Τομέα Περιβάλλοντος και Οικολογίας του Λαϊκού Ευρωπαϊκού Κόμματος σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας ”CEEII” (Circular Economy & Eco Innovation Institute), η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επιβίωση της κοινωνίας του μέλλοντος.

Δίνεται μια ευκαιρία σε όλους, να έρθει κοντά ο καταναλωτής με τον παραγωγό και την βιομηχανία, δημιουργεί πολλές νέες ευκαιρίες απασχόλησης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για την επίλυση πολλών προβλημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης.

Θέτοντας την Κυκλική Οικονομία γνώμονα των επιλογών, σαν καταναλωτές και παραγωγοί, δίνουμε μία ανάσα στον πλανήτη που έχει φτάσει στα όρια της ανθεκτικότητας και δεν αντέχει στην όλο και μεγαλύτερη αύξηση των αναγκών και απαιτήσεων της ανθρωπότητας σε νέους φυσικούς πόρους.

Είναι αναγκαίο να αλλάξουμε τις συνήθειές μας, περιορίζοντας την υπερβολική κατανάλωση σε αγαθά και υπηρεσίες.

Το Λαϊκό Ευρωπαϊκό Κόμμα θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την αποτροπή των συνθηκών που επηρεάζουν αρνητικά την Κλιματική Αλλαγή και με το Σουηδικό Ινστιτούτο Κυκλικής Οικονομίας ”CEEII” θα επεκτείνει το Πρόγραμμά του ”ΣΥΜΜΕΤΈΧΩ” ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ με σκοπό τον περιορισμό της σπατάλης των φυσικών πόρων και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, με γνώμονα τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας μέσα από την πολιτική έκφραση που κατανοεί την προστασία του φυσικού και Κοινωνικού Περιβάλλοντος, που αποτελούν προϋπόθεση για τη βελτίωση των οικονομικών και παραγωγικών δεικτών της χώρας μας. 

Το Περιβάλλον, είναι από τα πλέον σοβαρά θέματα και πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί είναι η κληρονομιά που αφήνουν οι προηγούμενες γενεές για τις επόμενες και οι επόμενες για τις μετέπειτα επερχόμενες και για το λόγο αυτό επιβάλλεται:

 • Επικοινωνία με τους πολίτες για θέματα Περιβάλλοντος ώστε να δημιουργηθεί κοινή συνείδηση και αντίστοιχη προσφορά για τη συλλογική αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων.
 • Θέσπιση ειδικών νόμων για Περιβαλλοντολογικό Έλεγχο, προστασία και διαχείριση του υδροφόρου ορίζοντα.
 • Επισκόπηση των αρδευτικών συστημάτων στο σύνολο της χώρας και χάραξη Εθνικής Πολιτικής Χρήσης Υδάτινων Πόρων.
 • Διαχείριση των απορριμμάτων και μελέτη για ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα) με άμεσο πλάνο υλοποίησης.
 • Αξιοποίηση των απορριμμάτων ως πηγή Ενέργειας.
 • Εναρμόνιση της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 • Υποστήριξη για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και σύνταξη Εθνικού Πλάνου Δράσης.

                                                                                                                                         ΛΑΪΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ

                                                                                                               ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ